Puoluekokous 2021: ehdokas valtuuskunnan puheenjohtajaksi

Puoluevaltuuskunnan puheenjohtajaksi on asetettu ehdolle yksi henkilö: Kainuun vihreät, Oulun vaalipiirin vihreät, Vihreät Naiset sekä Viite - Tieteen ja teknologian vihreät esittävät Silja Kerästä.

Meillä vihreillä on edelleen valtavasti tekemistä: Ilmastonmuutoksen hillitsemisessä, luontokadon pysäyttämisessä sekä tasa-arvon, yhdenvertaisuuden ja inhimillisyyden edistämisessä. Meitä tarvitaan eri puolilla Suomea, niin harvaan asutulla maaseudulla, ratikkareittien varsilla kuin ihanissa pikkukaupungeissakin.

Haluan, että me olemme se puolue, joka tuo toivon ja tulevaisuuden näkymän. Puolue, joka luo kestävää ja inhimillistä elämää ja tulevaisuutta. Puolue, joka rakentaa siltoja maaseudun ja kaupungin välille ja puolue, joka luo hyvän elämän edellytykset ihmisen asuinpaikasta ja taustoista riippumatta.

Meillä on siihen kaikki edellytykset. Ja sellaista puoluetta tähän maahan tarvitaan. Otetaan me se paikka.

Seuraava kaksivuotiskausi on todella tärkeä. Ensinnäkin meidän tulee varmistaa hallitusyhteistyön tuloksellisuus – jotta hallitus tekee Suomesta hallitusohjelman mukaisesti maailman ensimmäisen hiilineutraalin hyvinvointivaltion. Ja toiseksi meillä on edessä aikamoinen vaaliputki hyvinvointialuevaaleista eduskuntavaalien kautta presidentin- ja eurovaaleihin.

Puoluevaltuuskunta on näissä tekemisessä avainasemassa. Puoluevaltuuskunta kokoaa aktiiveja eri puolilta maata ja eri taustaryhmistä, vastaa hallitusyhteistyön reunaehdoista yhdessä eduskuntaryhmän kanssa ja päättää puolueen sektorikohtaisista linjoista.

Olen saanut nyt toimia yhden kauden, eli kaksi vuotta, puoluevaltuuskunnan puheenjohtajana ja sitä ennen neljä vuotta valtuuskunnan jäsenenä. Toiminta on vuosien varrella kehittynyt hyvään suuntaan.

Edeltävän kahden vuoden aikana kehitimme ohjelmatyötä esimerkiksi määritellen ohjelmien vanhenemisen linjaukset sekä pidentämällä ohjelmien valmistelua valtuuskuntakauden yli. Tulevalla kaudella on tarpeen selkeyttää työryhmien toimintaa toisaalta ohjelmien valmistelun osalta ja toisaalta verkostomaisemmin eri politiikan lohkojen asiantuntijaryhmänä toimimiseen. On myös tärkeä panostaa yhteishengen luomiseen korona-ajan etäilyn jälkeen, jotta olemme vahva, hyvä ja yhtenäinen porukka. Siten saamme parhaiten maailmaa muutettua.

Tässä kaikessa olen todella mielelläni mukana.