Puoluevaltuuskunnan kokous 3 / 2020

Valtuuskunnan kokouksessa hyväksytään metsäpoliittinen ohjelma sekä käsitellään järjestöllisiä asioita. Poliittisessa yleiskeskustelussa avauspuheenvuorot kuullaan pj. Maria Ohisalolta, ministeri Krista Mikkoselta ja vpj. Riikka Karppiselta. Kokous toteutetaan etäkokouksena.

Kokousaineistot (mm. ohjelmapaperi) ovat tiedostokansiossa.

Ohjeellinen aikataulu:

lauantai 28.11.

klo 10.00 Kokouksen avaus, avauspykälät § 1-5
klo 10.15 § 6  Poliittinen keskustelu
Avauspuheenvuorot Maria Ohisalo, Krista Mikkonen, Riikka Karppinen; muu keskustelu
klo 13.00  § 7  Metsäpoliittinen ohjelma: esittely ja keskustelu
Ohjelman esittely: metsäpoliittisen työryhmän pj:t Jenni Pitko ja Tarmo Ketola
§ 8  Valtuuskunnan työohjelman muuttaminen
§ 9  Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2021
§ 10  Tilintarkastajan valinta
§ 11  Toimimattomien yhdistysten erottaminen jäsenyydestä

sunnuntai 29.11.
klo 10.00  § 12  Metsäpoliittinen ohjelma: hyväksyminen
§ 13  Ohjelmapapereiden vanhentumisen linjaukset
§ 14  Muut esille tulevat asiat, § 15 Lopetus