Keräysluvan tiedot

  • Luvan saaja: Vihreä liitto rp
  • Keräysluvan myöntäjä: Poliisihallitus
  • Keräysluvan numero ja myöntämisajankohta: RA/2020/1254, 16.10.2020 (päivitys 30.12.2021)
  • Keräysaika: 1.1.2021 alkaen
  • Keräysalue: koko Suomi Ahvenanmaata lukuunottamatta
  • Kerätyt varat käytetään puolueen ja sen ehdokkaiden yleisten vaalien vaalikampanjoiden tukemiseen. Varoja voidaan käyttää myös puolueen ja sen jäsenyhdistysten hankkeiden tukemiseen. Varoilla tuettavia hankkeita ovat puolueen ja sen jäsenyhdistysten toteuttamat julkisuuskampanjat ja yksittäiset yleisötapahtumat, joissa tuodaan esille puolueen tavoitteita ja keinoja niiden edistämiseksi. Lisäksi kerättyjä varoja voidaan käyttää tiedotus- ja koulutustoimintaan.