Keräysluvan tiedot:

  • Luvan saaja: Vihreä liitto rp
  • Keräysluvan myöntäjä: Poliisihallitus
  • Keräysluvan numero ja myöntämisajankohta: RA/2018/710, 14.8.2018
  • Keräysaika: 1.1.2019–31.12.2020
  • Keräysalue: koko Suomi Ahvenanmaata lukuunottamatta
  • Kerätyt varat käytetään puolueen ja sen ehdokkaiden vaalikampanjoiden tukemiseen. Kerättyjä varoja käytetään vuonna 2019 maakuntavaalien, eduskuntavaalien ja Euroopan parlamentin vaalien sekä kuntavaalien 2021 vaalikampanjoihin. Lahjoitukset tulevat puolueen rahankeräysluvan mukaiselle keräystilille, josta ehdokkaalle osoitettu lahjoitus tilitetään edelleen ehdokkaan kampanjatilille. Kerättyjä varoja voidaan käyttää vaalikampanjoiden tukemisen lisäksi myös muihin hankkeisiin. Erikseen mainittujen vaalikampanjoiden lisäksi tuettavia hankkeita ovat puolueen ja sen jäsenyhdistysten toteuttamat julkisuuskampanjat ja yksittäiset yleisötapahtumat, joissa tuodaan esille tiettyä poliittista teemaa tai tavoitetta ja keinoja sen edistämiseksi. Lisäksi varoja voidaan käyttää yleistoimintaan, jolla tarkoitetaan esimerkiksi puolueen järjestämää tiedotus- ja koulutustoimintaa. Kuluja aiheutuu esimerkiksi tilaisuuden tai kampanjan markkinoinnista, tilavuokrista ja henkilöstöstä.
  • Kerätyt varat on tarkoitus käyttää 31.12.2020 mennessä, paitsi kuntavaalien 2021 tukemiseen kerätyt varat, jotka käytetään vaalien kampanja-ajan päättymiseen eli 2.5.2021 mennessä.