Rahoitus

Vihreiden rahoitustiedot ovat julkisia. Rahoitusmalli on avoin, selkeä ja yksinkertainen.

Vihreiden mielestä paitsi ehdokkaiden, myös puolueiden rahaliikenteen on oltava nykyistä avoimempaa. On kestämätöntä, että eri vaalien ehdokkaiden tai puolueiden ja niitä lähellä olevien tahojen rahaliikenne tapahtuu kansalaisilta piilossa.

Ehdokkaiden vaalirahoituksen on oltava rehellisempää, selkeämpää ja avoimempaa. On myös välttämätöntä, että puolueet selvittävät kansalaisille, mistä vaalikampanjoihin tai muuhun toimintaan saatu raha on peräisin.

Vihreiden mielestä kaikkien puolueiden tulojen ja menojen on oltava avoimesti kansalaisten nähtävissä. Kansalaisten on saatava tietää, mitkä tahot rahoittavat puolueiden toimintaa ja mihin puoluetukieurot käytetään.

Kaikki Vihreiden tilinpäätöstiedot ja taseet sekä kampanjabudjetit ovat julkisia. Pyyntöihin ja muihin mahdollisiin kysymyksiin vastaa ensisijaisesti Vihreiden puoluesihteeri. Eduskuntaryhmän talouden osalta kysymyksiin vastaa Vihreän eduskuntaryhmän pääsihteeri. Tilinpäätöstiedot vuodesta 2010 alkaen löytyvät Valtiontalouden tarkastusviraston sivuilta.

Mistä Vihreät saa rahaa?

Puolueen toiminnan merkittävin rahoittaja on valtio, joka myöntää Vihreille vuosittain puoluetukea. Vihreiden taustalla ei ole merkittäviä rahanlahjoittajia, yrityksiä, yhteisöjä, yhdistyksiä, ammattiyhdistysliittoja tai säätiöitä. Vihreillä ei ole merkittäviä osakeomistuksia.

Toiseksi eniten rahaa Vihreät saa jäsenmaksuista ja lahjoituksista.

Tärkeä rahanlähde on myös luottamushenkilömaksut. Ne ovat maksuja, joita esimerkiksi kansanedustajat, ministerit ja europarlamentaarikot suorittavat puolueelle.