Talouden uudistaminen

Talouden uudistaminen

Vihreiden tavoitteena on yhteiskunta, joka on kestävä sekä ympäristölle että ihmisille. Muutoksen on oltava reilu: on samaan aikaan vähennettävä sekä päästöjä että köyhyyttä ja epätasa-arvoa. Se tarkoittaa politiikkaa, jolla ilmastotoimien kustannukset eivät kaadu heikoimmassa asemassa olevien niskaan tai ihmisille, joilla ei todellisuudessa ole mahdollisuutta valita kestävämpää vaihtoehtoa. Muutoksen kohti ympäristö- ja ilmastokestävää taloutta on oltava suunnitelmallinen ja oikeudenmukainen.

Hyvinvointimme on saatava kestävälle pohjalle ja päästöt on saatava laskuun. Me voimme tehdä muutoksen suunnitelmallisesti ja oikeudenmukaisesti niin, että kukaan ei tipu kelkasta ja ihmisten elämänlaatu paranee. Siitä reilussa muutoksessa on kyse.

– Maria Ohisalo, Vihreiden kansanedustaja

Julkinen talous tasapainoon

Hyvinvointivaltion ja vihreiden investointien rahoittaminen edellyttää vahvaa julkista taloutta. Talouden heikko kehitys rapauttaa palveluiden ja sosiaaliturvan rahoitusta. Työikäisen väestön vähentyminen aiheuttaa paineita julkiselle taloudelle, ja pula osaavasta työvoimasta näkyy lähes kaikilla aloilla. 

Vihreät toteuttaa politiikkaa, joka edistää uusia investointeja, yritystoimintaa ja työllisyyden kasvua. Panostukset koulutukseen, tutkimukseen ja kehitykseen sekä vihreisiin investointeihin maksavat itsensä takaisin ja luovat pohjan tulevaisuuden menestykselle. Vihreät edistää toimivia markkinoita ja yrittäjämyönteistä yhteiskuntaa, joka minimoi yrittäjyyden esteitä ja varmistaa reilun kilpailun yritysten välillä.

Vihreät siirtäisi verotuksen painopistettä työn sijaan kestämätöntä kulutusta suitsiviin veroihin. Emme halua leikata heikommassa asemassa olevilta tai yhteiskunnan tulevaisuuden eväistä, kuten koulutuksesta. Sen sijaan on leikattava esimerkiksi ympäristölle haitallisia tukia ja tilkittävä veropohjan aukkoja.

Kestävistä valinnoista helppoja ja halpoja

Sääntelyn, verotuksen ja julkisten investointien on ohjattava ihmisiä ja yhteiskuntaa johdonmukaisesti oikeaan suuntaan. Näin saadaan aikaan muutos tehokkaimmalla mahdollisella tavalla ja vähennetään ihmisten arkipäivän valintoihin kohdistuvaa stressiä ja painetta. Kestävän valinnan tulee aina olla helpoin ja edullisin valinta. Ihmisillä on oltava aito mahdollisuus elää kestävästi taloudellisesta asemasta tai asuinpaikasta riippumatta. 

Valmiiksi heikommassa asemassa olevien tilannetta ei tule entisestään vaikeuttaa, vaan ilmastotoimien rinnalle tarvitaan esimerkiksi nousevien elinkustannusten kompensaatiota pienituloisimmille.

Kestävän valinnan tulee aina olla helpoin ja edullisin valinta.

Siirtymä kestävään yhteiskuntaan ei tarkoita kurjistumista, vaan se parantaa ihmisten ja ympäristön hyvinvointia. Muutoksen myötä on mahdollista keskittyä aineellisen kuluttamisen sijaan esimerkiksi yhteisöllisyyden, sivistyksen ja kulttuurin rakentamiseen.

Työtä ja vientiä puhtailla ratkaisuilla

Vihreillä ratkaisuilla luodaan uusia työpaikkoja ja vientiä. Globaalit puhtaan teknologian markkinat ovat valtava mahdollisuus, johon Suomen tulee rohkeasti tarttua. Kun toimimme edelläkävijöinä, tuemme oman hyvinvointimme lisäksi globaalia siirtymää kestävään talouteen.

Muutoksen tekemiseen on otettava mukaan kaikki tahot työntekijöistä ja työnantajista valtioon ja kuntiin, tutkijoista kansalaisjärjestöihin.

Suomen tavoite olla hiilineutraali vuoteen 2035 mennessä voi toteutua vain, jos ilmastotoimet toteutetaan osallistavasti ja reilusti. Reilu muutos ei ole yhden hallituskauden projekti vaan sitä tulee jatkaa, ja suunnitelmia täytyy uusia säännöllisin väliajoin.

Lue lisää Reilun muutoksen ohjelmasta