Vote for the Greens in the county elections

The county elections of 2022 are about services that are crucial to us all. The elections will determine whether we can secure the provision of high-quality services, combat inequality and promote equal treatment. The Greens believe that we must strive to both defend and improve our welfare state.

At the moment, people have to wait too long for treatment and getting in touch with a physician is a complicated and time-consuming process. In the county councils, we can ensure investment in preventive work and low-threshold mental-health services. When people are not feeling well, they need help right away, not sometime in the future.

Everyone should have an equal chance of getting the help they need. Our social and health services should serve everyone, regardless of whether they are an immigrant or belong to a linguistic, cultural, sexual or gender minority.

 Find the Green candidate to vote here

✅ You can vote in the county elections if you are a citizen of an EU member state, Norway or Iceland or if you have resided in the municipality for the past two years. The county elections are not held in Helsinki. Additional information is available at: https://vaalit.fi/en/information-about-the-county-elections-in-different-languages
✅ You can vote in advance at any general advance polling station in Finland.
✅ All you need to vote is an ID.
✅ Let’s stay safe – wear a mask, maintain a safety distance at all times and use hand sanitiser.

✔️ Advance voting period in Finland: 12–18 January 2022
✔️ Advance voting period abroad: 12–15 January 2022
✔️ Election day is Sunday 23 January 2022

Jienas guovloválggain Ruonáid

Guovloválggain, mat lágiduvvojit dán mánus, lea jearaldat midjiide buohkaide mihtilmas bálvalusain! Dáin válggain čovdet, nagoditgo mii dorvvastit alladását bálvalusaid, duostut sierraárvvu ja ovddidit olbmuid ovttaveardásaš meannudeami. Ruonáid mielde buresveadjinstáhta galgá sihke bealuštit ja ovdánahttit.

Dán áigge dikšui ii beasa doarvái johtilit, ja oktavuođa oažžun doaktárii lea máŋgga mohki duohken. Guovlostivrras sáhttá sihkkarastit, ahte vuollegis šielmmá mielladearvvašvuođabálvalusaide ja eastadeaddji bargui biddjojit návccat. Go olmmoš veadjá funet, veahkki dárbbašuvvo dalán, iige dalle goas nu. 

Juohkehaš galgá oažžut ovttaveardásaččat veahki, man dárbbaša. Leš dal jearaldat sisafárrejeaddjiin, giella- ja kulturunnitloguin dahje seksuála- ja sohkabealleunnitloguin, sosiála- ja dearvvašvuođabálvalusat galget bálvalit aivve juohkehačča.

Gávnna iežat Ruoná evttohasa dáppe

✅ Sáhtát jienastit guovloválggain, jus leat EU-riikka, Norgga dahje Islándda riikavuloš dahje leat ássan gielddas maŋimuš guokte jagi. Guovloválggat eai lágiduvvo Helssegis. Dárkkis njuolggadusaid dáppe: https://vaalit.fi/en/information-about-the-county-elections-in-different-languages
✅ Sáhtát jienastit ovddalgihtii man beare ovdajienastanbáikkis Suomas.
✅ Fárrui dárbbašat dušše identitehtaduođaštusa.
✅ Muitte koronadorvvolašvuođa – váldde fárrui amadeadjosuoji, doala dorvogaskkaid ja geavat giehtadoidinávdnasa. 

✔️ Guovloválggaid ovdajienasteapmi ruovtturiikkas: 12.–18.1.2022
✔️ Ovdajienasteapmi olgoriikkas: 12.–15.1.2022
✔️ Válgabeaivi lea sotnabeaivve 23.1.2022


Hääletage heaolupiirkondade valimistel Roheliste poolt

Sel kuul toimuvatel heaolupiirkondade valimistel on kaalul meile kõigile olulised teenused!

Need valimised määravad, kas suudame tagada kvaliteetsed teenused, võidelda ebavõrdsuse vastu ja edendada inimeste võrdset kohtlemist. Roheliste arvamus on, et heaoluriiki tuleb nii kaitsta kui ka edasi arendada.

Praegusel ajal ei ole võimalik piisavalt kiiresti ravile pääseda ning esineb raskusi arstidega ühenduse saamisel. Heaolupiirkonna volikogu saab tagada, et rohkem tähelepanu pööratakse vaimse tervise teenuste lihtsamale kättesaadavusele ja ennetustööle. Kui inimesel on halb enesetunne, on abi vaja kohe, mitte määramata aja pärast. 

Kõik peavad saama vajalikku abi võrdsetel alustel. Sotsiaal- ja tervishoiuteenused peavad olema kõigile ühtviisi kättesaadavad sõltumata sellest, kas tegemist on sisserändajate või keeleliste, kultuuriliste seksuaalsete või sooliste vähemustega.

 Valige sobiv Roheliste kandidaat siit

 

✅ Saate heaolupiirkonna valimistel hääletada, kui olete mõne ELi riigi, Norra või Islandi kodanik või olete elanud heaolupiirkonna omavalitsuses viimased kaks aastat. Helsingis heaolupiirkonna valimisi ei korraldata. Täpsema info leiate siit: https://vaalit.fi/en/information-about-the-county-elections-in-different-languages
✅ Eelhääletada saab Soome mis tahes eelhääletuspunktis.
✅ Hääletamiseks vajate vaid isikut tõendavat dokumenti.
✅ Järgige koroonaohutust – võtke kaasa näomask, hoidke turvalist vahemaad ja desinfitseerige käsi.

✔️ Heaolupiirkondade valimiste eelhääletus Soomes: 12.–18.01.2022
✔️ Eelhääletus välismaal: 12.–15.01.2022
✔️ Valimispäev on pühapäev, 23.01.2022


Голосуйте на региональных выборах за Партию Зелёных

На региональных выборах, которые пройдут в этом месяце, стоит вопрос об организации муниципальных услуг, важных для всех нас!

На выборах определится, будут ли по месту жительства обеспечиваться качественные муниципальные услуги, сможем ли мы предотвратить дискриминацию и несправедливость и продвинуть равноправие для каждого члена общества. Зелёные считают, что государство всеобщего благополучия необходимо защищать и развивать.

В настоящее время медицинская помощь предоставляется недостаточно быстро, и чтобы попасть на приём к врачу, приходится прилагать немало усилий. Региональный совет сможет выделить ресурсы на облегчение доступа к психиатрической помощи, а также на профилактическую работу по поддержанию психического здоровья граждан. Когда человеку плохо, ему нужна помощь своевременно, а не через несколько недель. 

У всех граждан должен быть одинаковый доступ к медицинской или психиатрической помощи. Доступ к социальным и медицинским услугам должен быть обеспечен всем – в т.ч. иммигрантам и представителям языковых, культурных, сексуальных и гендерных меньшинств.

 Найдите своего кандидата от Партии Зелёных


✅ У вас есть право голоса на региональных выборах, если вы являетесь гражданином страны ЕС, Норвегии или Исландии, или проживаете на территории муниципалитета в течение последних двух лет. Региональные выборы не проводятся в Хельсинки. Ознакомьтесь с правилами организации и участия в выборах: https://vaalit.fi/en/information-about-the-county-elections-in-different-languages
✅  Предварительно проголосовать можно на любом участке для предварительного голосования в стране, независимо от места жительства.
✅ Для голосования нужно лишь предоставить документ, удостоверяющий личность.
✅ Помните о соблюдении правил безопасности в связи с эпидемией коронавируса – наденьте маску, соблюдайте безопасную дистанцию и пользуйтесь дезинфицирующим средством для рук.

✔️ Предварительное голосование на региональных выборах в Финляндии: 12.–18.01.2022
✔️ Предварительное голосование за рубежом: 12.–15.01.2022
✔️ Основной день голосования – воскресенье, 23.01.2022


U codee xisbiga cagaarka doorashada gobolada

Doorashada gobollada ee bishan waxay ku saabsan tahay adeegyada muhiimka u ah dhammaanteen! Doorashadani waxay go’aamin doontaa in aan sugi karno adeegyo tayo leh, la dagaalanka sinnaan la’aanta iyo in aan kor u qaadno in si siman loola dhaqmo dadka. Xisbiga cagaarka waxay aaminsan yihiin in dawladda cayrta ah in la difaaco lana horumariyo.

Maalmahan helitaanka daawadu kuma filna, la xidhiidhista dhakhtarkana waxay ka danbeysaa dhib badan. Golaha Gobolku waxa uu hubin karaa in maalgelin lagu sameeyo adeegyada caafimaadka dhimirka ee hooseeya iyo shaqada ka hortagga. Marka qofku uu ku jiro waqti xun, caawimo ayaa loo baahan yahay isla markiiba, oo mararka qaarkood ma aha.

Qof kastaa waa inuu si siman u helaa gargaarka uu u baahan yahay. Hadday tahay dadka waddanka u soo guurey, luqadaha iyo dhaqanka laga tirada badan yahay ama jinsiga laga tirada badan yahay, adeegyada bulshada iyo caafimaadka waa inay u adeegaan qof kasta.

 Ka hel musharaxaaga cagaaran halkan


✅ Waxaad ka codayn kartaa doorashada gobolka haddii aad tahay muwaadin u dhashay waddan Midowga Yurub, Norway ama Iceland ama aad ku noolayd degmada labadii sano ee u dambeeyay. Doorashooyinka gobolada lagama qabto Helsinki. Halkan ka hubi xeerarka:
https://vaalit.fi/en/information-about-the-county-elections-in-different-languages

✅ Waxaad hore uga sii codayn kartaa goob kasta oo codbixineed oo Finland ah.
✅ Waxa kaliya ee aad u baahan tahay waa aqoonsi
✅ Xusuusnow intaa iska jirtit coronaha – soo qaado maaskaraha wijiga, dadka ka fogaw gacmahana iska dhaq.

✔️ Codeynta hore ee gudaha ee doorashooyinka gobollada: 12-18 Janaayo 2022
✔️ Codeynta hore ee dibadda: 12-15 Janaayo 2022
✔️ Maalinta dhabta ah ee doorashadu waa Axad, Janaayo 23, 2022


صوت في الانتخابات الإقليمية للخضر

المسألة في الانتخابات الإقليمية التي سيتم تنظيمها هذا الشهر عبارة عن خدمات مهمة لنا جميعًا!
سيتم في هذه الانتخابات تحديد ما إذا بإمكاننا تأمين خدمات عالية الجودة ودحض عدم المساواة وتعزيز معاملة الناس بشكل متساوٍ. من وجهة نظر الخضر أن دولة الرفاهية يتوجب الدفاع عنها وتطويرها

الحصول على العلاج في الوقت الحاضر ليس بالسرعة الكافية، والوصول إلى الطبيب أمر تشوبه العديد من التعقيدات. بإمكاننا في المجلس الإقليمي ضمان التركيز على خدمات الصحة النفسية التي يتم الحصول عليها بسهولة وعلى العمل الوقائي. عندما يكون الإنسان في حال سيء، فإن هناك حاجة إلى المساعدة حالًا وليس أحيانًا.

يتوجب أن يحصل كل شخص على ما يحتاج إليه من مساعدة على قدم المساواة مع الآخرين. سواء كانوا مهاجرون أو أقليات لغوية أو ثقافية أو جنسانية أو جنسية، فيتوجب تقديم الخدمات الاجتماعية والصحية للجميع.

اعثر على المرشح الأخضر الخاص بك من هنا: https://www.greens.fi/candidates

✅ بإمكانك التصويت في الانتخابات الإقليمية، إذا كنت مواطن من الإتحاد الأوروبي أو النرويج أو آيسلندا أو أنك سكنت في البلدية السنتين الأخيرتين. لن نُنظم الانتخابات الإقليمية في هلسنكي. تحقق من الضوابط والنظم من هنا: https://vaalit.fi/en/information-about-the-county-elections-in-different-languages
✅ بإمكانك التصويت بشكل مسبق في أي مكان من أماكن التصويت المُسبق في فنلندا.
✅ تحتاج لأن تكون معك بطاقة لإثبات الهوية.
✅ تذكّر الأمان والسلامة بخصوص كورونا – خذ معك كمامة وجه، والتزم ببعد المسافة الآمنة واستخدم مطهر اليدين.

✔ التصويت المُسبق في الانتخابات الإقليمية داخل فنلندا: 12 – 18/1/2022
✔ التصويت المُسبق في الخارج: 12 – 15/1/2022