Toimintasuunnitelma 2020

hyväksytty puoluevaltuuskunnan kokouksessa 1.12.2019

Johdanto

Vihreät on olemassa muuttaakseen maailmaa. Vuosi 2020 on puolueen kehittämisen ja vihreiden toimijoiden vahvistamisen vuosi. Rakennamme viime vuosien vaalivoittojemme pohjalta vihreää puolueliikettä, joka antaa ihmisille mahdollisuuksia ja valtaa ratkaista aikamme polttavimpia ongelmia. Valmistaudumme yhdessä seuraavan vuoden kuntavaaleihin, joihin kokoamme parhaat vihreät ehdokaslistat koskaan.

Pidämme vihreät arvot kirkkaina ja edistämme vihreitä tavoitteita viisaasti ja pelottomasti. Tarjoamme toivoa ja tekoa ahdistuksen peittoamiseksi ja toimimme taantumuksen vastavoimana. Yhdessä kaikkien vihreästi ajattelevien kanssa muodostamme liikkeen, joka pystyy muuttamaan maailman suuntaa.

Vahvistamme vihreiden toimijoiden tukea. Parannamme keskinäistä yhteistyötämme ja vuoropuhelua niin, että aktiiviemme ääni kuuluu ja tilannekuvamme on yhteinen. Kannustamme toisiamme ja huolehdimme yhdenvertaisuuden toteutumisesta kaikessa toiminnassamme. Panostamme koulutukseen, jaksamiseen ja toimiviin työtapoihin ja palveluun.

Teemme politiikkaa entistä vahvemmista asemista kunnissa, hallituspuolueena ja Euroopan parlamentissa. Jaamme yhteiset vihreät tavoitteet kaikilla politiikan tasoilla ja muutamme teoillamme yhdessä maailmaa vihreämmäksi, joka päivä. Päivitämme poliittisia kantojamme ja kärkiteemojamme tietoon, tutkimukseen, arvokeskusteluun ja demokraattiseen päätöksentekoon perustuen.

Vuoden 2020 painopisteet

Puolueen toiminnan painopiste on puoluetoiminnan kehittämisessä puolueen strategian mukaisesti ja kuntavaaleihin valmistautumisessa.

Vuoden aikana valetaan perusta puolueen kasvulle ja muutosvoimalle tulevia vuosia ja vaaleja varten. Kehittämistyömme painopisteenä ovat kolme läpileikkaavaa teemaa, jotka kytkeytyvät toisiinsa ja linkittyvät suoraan puolueen strategiassaan asettamiin tavoitteisiin:

1. Vaalien voittaminen ja maailman muuttaminen

  • Strategia: Haluamme kasvaa ja vaikuttaa

2. Puolueliikkeen vahvistaminen ja vihreän kentän tukeminen

  • Strategia: Otamme kaikki mukaan

3. Vihreiden toimijoiden hyvinvoinnin, jaksamisen ja toimintakyvyn vahvistaminen

  • Strategia: Teemme politiikkaa toivon ja ilon kautta

Kehittämistyön rinnalla tehdään aktiivista työtä kuntavaaleihin valmistautumiseksi, jotta seuraavana vuonna vihreät tavoitteet ottavat jälleen askeleen eteenpäin suomalaisissa kunnissa. Ehdokashankintaa ja valmisteluja tehdään aktiivisesti vihreissä yhdistyksissä ympäri maata.

Puoluekokouksessa 2020 hyväksytään periaateohjelma, joka päivittää vihreiden olemassaolon tarkoituksen ja puolueen arvojen ja periaatteiden kuvauksen 2020-luvulle.

Ohjelmatyö

Vuoden kuluessa ohjelmatyö on tehokasta. Puoluekokous hyväksyy uuden periaateohjelman. Valtuuskunnan työsuunnitelman mukaisesti hyväksymiskäsittelyssä ovat reilun muutoksen ohjelma (helmikuu), ikääntymispoliittinen ohjelma (huhtikuu), kaupunki- ja kuntavisio (syyskuu) sekä metsäpoliittinen ja kuntavaaliohjelma (marraskuu). Lisäksi lähetekeskusteluja käydään seuraavana vuonna hyväksyntään tulevista ohjelmista.

Ohjelmien luonnoksiin pyydetään kommentteja jäsenistöltä puoluevaltuuskunnan jäsenten välityksellä. Myös eduskuntaryhmä ja puoluehallitus osallistuvat ohjelmatyöhön.

Järjestötoiminta ja organisaatio

Vihreää toimintaa vahvistetaan monipuolisesti ympäri Suomen. Kuntavaaleihin 2021 valmistautuessa panostamme toiminnan perustusten vahvistamiseen, toimijoiden jaksamisen, innostuksen ja osaamisen lisäämiseen sekä paikallisen politiikan, vaikuttamisen ja poliitikkojen tukemiseen. Vihreän järjestötoiminnan tavoitteena on tarjota ihmisille nykyaikaisia ja kiinnostavia vaikuttamismahdollisuuksia, tietoa ja osaamista sekä yhteyksiä politiikkaan sen eri tasoilla. Työkaluina järjestö- ja vaikuttamistoiminnan vahvistamisessa käytetään mm. puolueen strategiaa sekä tiivistä ja tavoitteellista koulutusyhteistyötä Vihreä Opintokeskus Vision kanssa.

Viestintä

Vuoden 2020 viestinnällinen päätehtävä on strategiaa tukeva, kohderyhmät tavoittava ja brändin mukainen viestintä vihreästä tehtävästä kestävän tulevaisuuden rakentamiseksi.

Painopisteenä on viestinnän kehittäminen kohti kuntavaaleja tuoreen kannattajatutkimuksen pohjalta.

Ulkoisessa viestinnässä tavoitellaan perinteisen median ja sosiaalisen median saumatonta yhteispeliä. Hyvää mediayhteistyötä pidetään yllä aktiivisella yhteydenpidolla toimittajiin ja pitämällä huolta siitä, että Vihreillä on kiinnostavaa, näkemyksellistä, rohkeaa ja tulevaisuuteen katsovaa sanottavaa julkisessa keskustelussa.

Some-viestinnässä luodaan jatkuvasti uusia konsepteja ja pidetään yllä Vihreiden kykyä tarttua nopeasti kohderyhmiä liikuttaviin aiheisiin. Some-viestinnässä painotetaan visuaalisuutta, videotuotantoja, live-lähetyksiä ja uusien kanavien suunnitelmallista hyödyntämistä.

Vuonna 2020 toteutetaan jäsenviestinnän uudistus, jonka avulla puolueen jäsenille ja symppareille tarjotaan entistä monipuolisempia mahdollisuuksia osallistua ja saada tietoa Vihreiden toiminnasta.

Eurooppalainen ja kansainvälinen toiminta

Eurooppalainen politiikka on vihreille osa normaalia poliittista toimintaa, jota tehdään kahdella tasolla yhtaikaa: Suomessa ja Euroopan tasolla. Vihreät toimii aktiivisesti osana Euroopan vihreää puoluetta (European Green Party, EGP).

EGP:n sekä Euroopan parlamentin vihreän ryhmän työhön keskittyvä Euroooppa-työryhmä seuraa aktiivisesti eurooppalaista vihreää politiikkaa ja valmistelee vihreiden kannat Euroopan Vihreiden kokouksiin.

Europarlamentin suomalaisten vihreiden jäsenten ja puolueen vahvaan yhteistyöhön panostetaan, jotta mahdollisimman moni saadaan tietoiseksi EU-tasolla käytävästä keskustelusta ja osallistumaan siihen. Samalla kehitetään edelleen käytäntöjä, joilla ajetaan puolueelle tärkeitä asioita sekä ministerineuvostossa että Euroopan parlamentissa.

Vaalikampanjat

Seuraavat vaalit ovat vuoden 2021 kuntavaalit. Vuoden 2020 keväällä keskitytään ehdokashankintaan ja vaalikampanjan suunnitteluun. Kampanjan ulkoasu valmistuu alkusyksyn aikana. Vaalitavoitteet ja kampanjan pääpiirteet käsitellään erillisessä kampanjasuunnitelmassa ja valtakunnallisen vaaliohjelman valmistelusta vastaa erillinen työryhmä.

Ehdokashankinnassa pyritään etupainotteisuuteen ja tavoite on, että kolmasosa ehdokkaista on nimetty juhannukseen mennessä. Ehdokashankintaan ja -asetteluun osallistuu paikallisyhdistysten ehdokashankintatiimien lisäksi koko puoluekoneisto: eduskuntaryhmä, puoluevaltuuskunta, puoluehallitus, piirihallitukset, liitto- ja valtakunnalliset järjestöt sekä puoluetoimisto.

Syksyllä keskitytään ehdokashankinnan lisäksi kampanjan sisältöjen suunnitteluun sekä järjestetään ehdokaskoulutustapahtuma Syyspäivät. Vuoden loppuun mennessä on nimetty 2/3 ehdokkaista.

Talous

Vihreät Naiset ry:n tukiosuus on 5,85 % puolueavustuksesta, Vihreiden nuorten ja opiskelijoiden liitto ry:n 2,4 % + 94 250 €, Viite ry:n 0,6 % ja valtakunnallisten henkilöjäsenyhdistysten yhteensä 0,685 %, josta osa jaetaan hankesuunnitelmien pohjalta. Piirijärjestöille maksetaan vähintään 5 % puolueavustuksesta suorana tukena sekä erillinen työntekijätuki. Piirijärjestöjen suora tuki kohdennetaan piirijärjestöille siten, että jokaiselle piirijärjestölle on 7 500 euron suuruinen perustuki ja loppuosa jaetaan jäsenmäärien suhteessa.