Työryhmät 2023–2025

Vihreiden poliitikkojen ja puolue-elinten työn tueksi perustetaan useita työryhmiä. Osalle työryhmistä on annettu vastuu valmistella ohjelma tai muu linjapaperi, jonka hyväksyy puoluevaltuusto. Kunkin työryhmän tehtävänä on toimia asiantuntijaryhmänä, joka tukee puoluevaltuuston, eduskuntaryhmän ja puoluejohdon työtä, sparraa tarvittaessa kansanedustajien työtä valiokunnissa ja seuraa oman toimialansa ajankohtaisia politiikkakysymyksiä. Työryhmät käyvät ajankohtaista keskustelua toimialaansa liittyvistä kysymyksistä sekä järjestävät seminaareja, keskustelutilaisuuksia ja muita poliittisen keskustelun mahdollisuuksia.

Työryhmiin, niiden puheenjohtajiin ja jäseniin voit olla yhteydessä, jos haluat lisätietoa poliittisesta teemasta, välittää vihreille tietoa työryhmälle kuuluvasta aiheesta tai kutsua asiantuntijapuhujan tapahtumaasi!

Edelliset työryhmät: www.vihreat.fi/tyoryhmat-2021-2023/

Työryhmien yhteystietoja voi tiedustella poliittiselta suunnittelijalta: sarianna.mankki@vihreat.fi +358505131948