Vihreiden ministereiden valtiosihteerit ja erityisavustajat

Vihreiden ministereiden tukena toimii valtiosihteereitä ja erityisavustajia. Erityisavustajat avustavat ministeriä muun muassa omaan hallinnonalaan liittyvissä asioissa. Erityisavustajien kesken on jaettu myös seurantavastuita, joiden mukaisesti he pitävät yhteyttä hallituskumppaneihin.

Sisäministeri Maria Ohisalo

Valtiosihteeri: Olli-Poika Parviainen

Erityisavustajat

Jarno Lappalainen​, ministeriryhmän sihteeri
– seurantavastuut: VNK (pääministeri)

Sami Kerman, sisäinen turvallisuus
– seurantavastuut: OKM (opetusministeri & tiede- ja kulttuuriministeri)

Tiina Kivinen, maahanmuutto ja oikeusasiat
– seurantavastuut: OM (oikeusministeri), TEM (työministeri)

Milja Henttonen, sisäministerin ja ministeriryhmän viestintä

Heikki Sairanen, talouspolitiikka
– seurantavastuut: VM (valtiovarainministeri), STM (sosiaali- ja terveysministeri)

 

Ilmasto- ja ympäristöministeri Krista Mikkonen

Valtiosihteeri: Terhi Lehtonen

Erityisavustajat

Antti Heikkinen, biotalous, vesien- ja mertensuojelu, luonnonsuojelu
– seurantavastuut: MMM

Timo Juurikkala, rakennettu ympäristö, alueidenkäyttö, asuminen, rakentaminen, luonnon monimuotoisuus
– seurantavastuut: VM (kunta- ja omistajaohjausministeri), STM (perhe- ja peruspalveluministeri)

Riikka Yliluoma, ympäristö- ja ilmastoministerin viestintä, ilmasto, ympäristönsuojelu, kiertotalous
– seurantavastuut: TEM (elinkeinoministeri), LVM (ilmastoasiat)

 

Ulkoministeri Pekka Haavisto

Valtiosihteeri: Johanna Sumuvuori

Erityisavustajat

Jeri Aalto, ulkoministerin viestintä
– seurantavastuut: OM (pohjoismaisen yhteistyön ja tasa-arvon ministeri), PLM

Joel Linnainmäki, ulko- ja turvallisuuspolitiikka
– seurantavastuut: VNK (eurooppaministeri)

Otto Turtonen, Rauhanvälitys; ulkoministerin viestinnän suunnittelu.
– Seurantavastuu: UM (Kehitys- ja ulkomaankauppaministeri), LVM