Vihreiden ministereiden valtiosihteerit ja erityisavustajat

Vihreiden ministereiden tukena toimii valtiosihteereitä ja erityisavustajia. Erityisavustajat avustavat ministeriä muun muassa omaan hallinnonalaan liittyvissä asioissa. Erityisavustajien kesken on jaettu myös seurantavastuita, joiden mukaisesti he pitävät yhteyttä hallituskumppaneihin.

Ympäristö- ja ilmastoministeri Maria Ohisalo

Valtiosihteeri: Terhi Lehtonen, EU ja ilmasto, rakennettu ympäristö

Erityisavustajat

Jarno Lappalainen, ministeriryhmän sihteeri,
– seuranta: VNK1

Heikki Sairanen, talouspolitiikka, rakennettu ympäristö
– seurantavastuut: VM (valtiovarainministeri), VNK (omistajaohjausministeri)

Antti Heikkinen, luontoympäristö
– seurantavastuut: MMM

Riikka Yliluoma, ilmasto, ympäristönsuojelu
– seurantavastuut: TEM2 (elinkeinoministeri)

Heikki Isotalo, YMI:n ja ministeriryhmän viestintä

Sisäministeri Krista Mikkonen

Valtiosihteeri: Akseli Koskela, SM budjetti, poliisi
– seuranta: STM1

Erityisavustajat

Jukka Vornanen, poliisi, raja-asiat
– seurantavastuut: STM2, VM2

Tiina Kivinen, maahanmuutto, EU
– seurantavastuut: OM (oikeusministeri), TEM (työministeri)

Mikko Jalo, pelastus, viestintä
– seuranta: LVM

Ulkoministeri Pekka Haavisto

Valtiosihteeri: Johanna Sumuvuori
– seuranta: OM2

Erityisavustajat

Joel Linnainmäki, UM budjetti ja hallinto
– seurantavastuut: VNK2 (EU-asiat)

Toni Sandell, rauhanvälitys
– Seurantavastuu: UM (Kehitys- ja ulkomaankauppaministeri), PLM

Tomi Nyström, viestintä
– seurantavastuut OKM 1, OKM2