Vihreiden ministereiden valtiosihteerit ja erityisavustajat

Vihreiden ministereiden tukena toimii valtiosihteereitä ja erityisavustajia. Erityisavustajat avustavat ministeriä muun muassa omaan hallinnonalaan liittyvissä asioissa. Erityisavustajien kesken on jaettu myös seurantavastuita, joiden mukaisesti he pitävät yhteyttä hallituskumppaneihin.

Sisäministeri Krista Mikkonen

Valtiosihteeri: Akseli Koskela

Erityisavustajat

Jukka Vornanen, sisäinen turvallisuus
– seurantavastuut: OKM (opetusministeri & tiede- ja kulttuuriministeri)

Tiina Kivinen, maahanmuutto ja oikeusasiat
– seurantavastuut: OM (oikeusministeri), TEM (työministeri)

Heikki Sairanen, talouspolitiikka
– seurantavastuut: VM (valtiovarainministeri), STM (sosiaali- ja terveysministeri)

Ympäristö- ja ilmastoministeri Emma Kari (Maria Ohisalon ollessa vanhempainvapaalla)

Valtiosihteeri: Terhi Lehtonen

Erityisavustajat

Jarno Lappalainen

Milja Henttonen, viestintä

Antti Heikkinen, biotalous, vesien- ja mertensuojelu, luonnonsuojelu, luonnon monimuotoisuus
– seurantavastuut: MMM

Erkki Perälä, rakennettu ympäristö, alueidenkäyttö, asuminen, rakentaminen
– seurantavastuut: VM (kunta- ja omistajaohjausministeri), STM (perhe- ja peruspalveluministeri)

Riikka Yliluoma, ympäristö- ja ilmastoministerin viestintä, ilmasto, ympäristönsuojelu, kiertotalous
– seurantavastuut: TEM (elinkeinoministeri), LVM (ilmastoasiat)

Ulkoministeri Pekka Haavisto

Valtiosihteeri: Johanna Sumuvuori

Erityisavustajat

Jeri Aalto, ulkoministerin viestintä
– seurantavastuut: OM (pohjoismaisen yhteistyön ja tasa-arvon ministeri), PLM

Joel Linnainmäki, ulko- ja turvallisuuspolitiikka
– seurantavastuut: VNK (eurooppaministeri)

Otto Turtonen, Rauhanvälitys; ulkoministerin viestinnän suunnittelu.
– Seurantavastuu: UM (Kehitys- ja ulkomaankauppaministeri), LVM