Iiris Suomela: ”Nyt pitää tuoda ihmisiä yhteen, keskustella ja kuunnella”

21.12.2021

Puheenjohtajan sijainen Iiris Suomela vie Vihreät ensimmäisiin aluevaaleihin. Yksi hänen ohjenuoristaan puheenjohtajuuden tueksi on virkistää puolueen keskustelukulttuuria ja tuoda jäsenet aktiivisesti mukaan tekemään sen ohjelmaa.

Lokakuun alussa Vihreiden puoluehallitus valitsi ensimmäisen kauden tamperelaisen kansanedustaja Iiris Suomelan, 27, puheenjohtaja Maria Ohisalon sijaiseksi. Ohisalo jäi marraskuussa perhevapaalle.

Suomelaa kuvataan haastatteluissa ahkeraksi, määrätietoiseksi, nopeaksi ja kipakaksi ottamaan kantaa asioihin, jotka ovat hänelle tärkeitä. Muun muassa yhdenvertaisuus, tasa-arvo, nuoret ja ilmastokysymykset ovat sellaisia asioita.

Politiikassa Suomela on ollut mukana kahdeksan vuotta. Tampereen valtuustossa hän on toista kauttaan.

Ohjenuora 1: ”Demokratiassa on olennaista, että äänestämisen lisäksi pääsee vaikuttamaan vaihtoehtoihin – puolueisiin.”

Suomela sanoo, että kaikki tapahtui hänen kohdallaan paljon nopeammin kuin hän osasi odottaa.

”Ajattelin, että pitää olla mukana pitkään ennen kuin pääsee mukaan mihinkään tai päättämään mistään puolueen sisällä. Aika nopeasti ajatus osoittautui vääräksi. Yllättävän rivakasti sain olla tekemässä asioita puolueessa täysipainoisesti, vaikka olin ollut vasta vähän aikaa jäsen ja olin vielä nuorimmasta päästä.”

Se kertoo Suomelan mielestä siitä, että puolue toimii kuin demokratiassa puolueiden pitääkin toimia. Hänen mukaansa on olennaista, että äänestämisen lisäksi pääsee vaikuttamaan tarjolla oleviin vaihtoehtoihin: puolueiden suuntaan, tavoitteisiin ja strategisiin valintoihin.

Politiikkaan ja puolueeseen lähteminen ei ollut Suomelalle itsestäänselvyys. Hän on usein kertonut kokeneensa hyvin nuoresta asti maailmantuskaa ja ahdistuneensa ilmastokriisistä. Onko politiikka tarpeeksi vahva keino vaikuttaa vai olisiko jokin muu parempi?

”Mietin, mikä on minulle tehokkain tapa olla mukana torjumassa ilmastokriisiä ja eriarvoisuutta sekä puolustamassa ihmisoikeuksia. Olin tosi yllättynyt, kun huomasin, miten eri tavalla Vihreissä tehdään politiikkaa verrattuna omiin ennakko-oletuksiini puolueista.”

Ulkomailla asuminen vaikutti Suomelan puoluevalintaan. Hänen perheensä asui pitkään ulkomailla, ja Suomela kävi koulua Saksassa ja Britanniassa.

”Vihreät on monella tapaa Suomen Eurooppa-myönteisin ja kansainvälisin puolue. Vastasin Vihreiden nuorten kansainvälisistä asioista jonkin aikaa. Silloin pääsin kiertämään Eurooppaa ja tapaamaan eri maiden vihreitä, mikä oli todella antoisaa ja kiinnostavaa.”

Ohjenuora 2: ”Sosiaali- ja terveyspalvelut koskettavat kaikkia. Siksi aluevaalit ovat erittäin tärkeät.”

Suomen ensimmäiset aluevaalit käydään tammikuussa 2022. Ne osuvat Suomelan aikaan puheenjohtajan sijaisena. Puolueen kannattajien kannustaminen äänestämään on eittämättä hänen tärkeimpiä tehtäviään.

Suomi on jaettu 21 hyvinvointialueeseen. Vaaleja ei käydä Helsingissä, joka on Vihreiden vahvinta kannatusaluetta. Tämä korostaa entisestään kampanjoinnin merkitystä muualla Suomessa.

Iiris Suomela

”On todella erikoista, että aluevaaleista puhutaan usein epäkiinnostavina, vaikka sosiaali- ja terveyspalvelut nousevat toistuvasti kärkeen, kun suomalaisilta kysytään, mitkä asiat kiinnostavat politiikassa eniten. Kaikilla on jonkinlainen kokemus näistä palveluista. Nyt uusien hyvinvointialueiden toiminnan alussa tehdään monia ratkaisevia päätöksiä sosiaali- ja terveyspalveluiden tulevaisuuden kannalta.”

Uudet hyvinvointialueet jatkavat kuntien tekemää työtä ja tekevät päätöksiä, jotka kantavat pitkälle. Missä on jatkossa terveysasema ja missä ei? Mihin suuntaan yhtenäistetään palkkoja ja erilaisia tukia, kuten omaishoidon tukea? Vedetäänkö palkkoja alas vai tunnistetaanko, että kaikkialla on vakava pula tekijöistä sosiaali- ja terveydenhuollon puolella?

”Siitä ei selvitä, jos lähdetään polkemaan palkkoja.”

Ihmiset on saatava äänestämään. Suomela toivoo, että ensimmäisistä aluevaaleista alkaen ihmisten kiinnostus sosiaali- ja terveyspalveluihin näkyy äänestysaktiivisuutena. Puolueen tehtävä on kanavoida kiinnostus osaksi vaalikeskusteluja. Tarvitaan hyviä vaalikeskusteluja ja ehdokkaita.

”Ehdolle ja kampanjoimaan tarvitaan ihmisiä, joilla on erilaisia taustoja. Joillekin iso huoli voi olla neuvolapalvelut tai synnytyssairaaloiden tulevaisuus, toisille ikäihmisten palvelut, kolmannelle vammaispalvelut. Jos ihmisellä on omakohtaista kokemusta palvelusta, hän on silloin sen asiantuntija, osaa puhua siitä innostavalla tavalla ja saada muut mukaan.”

Ilmassa on sote-väsymystä. Hallinnosta ja rakenteesta käyty yli kymmenen vuotta kestänyt puhe on uuvuttanut ihmiset. Nyt puhe pitää saada käännettyä palveluista puhumiseen.

”Meillä on hyvinvointivaltiossa myös sellaisia osia, jotka toimivat aika hyvin. Niitä ei tarvitse eikä kannata mullistaa. Neuvolaa ei ole syytä laittaa kokonaan uusiksi, vaan varmistetaan, että palvelut kehittyvät yhteiskunnallisen kehityksen tahdissa. Sen sijaan mielenterveyspuolella tarvitaan isoja uudistuksia, koska useilta alueilta matalan kynnyksen palvelut puuttuvat miltei kokonaan. On todella kallista niin inhimillisesti kuin taloudellisestikin, että ongelmia lähdetään hoitamaan vasta, kun ne ovat päässeet pahoiksi.”

Monet aluevaaleihin liittyvät aihepiirit ovat Suomelalle tuttuja omastakin elämästä.

”Aluevaalit koskettavat minua monella tapaa henkilökohtaisesti. Minulla on vuoden ikäinen lapsi, joten olen käyttänyt paljon neuvolapalveluja ja muita lapsiperheiden palveluja. Neuvolajärjestelmä on hyvinvointivaltion kruununjalokivi, jonka toimintamalleista voisi ottaa oppia monien muiden sosiaali- ja terveyspalveluiden kehittämisessä.”

Suomelan mukaan samaa mallia voisi toteuttaa esimerkiksi mielenterveyspalveluissa. Monet palvelut pitäisi saada yhteen paikkaan, josta asiakkaat ohjataan tarpeen mukaan eteenpäin.

Mielenterveyspalvelut ovat Vihreille vaaleissa iso asia. Suomelaa harmittaa, että terveyspalveluiden yhteydessä puhutaan helposti aina vain fyysisestä terveydestä.

”Mielenterveysongelmat ovat suurin syy työkyvyttömyyseläkkeelle joutumiselle. Se ei ole marginaalinen pikkuasia vaan iso ongelma, jota pitää lähteä ratkomaan kunnolla.”

Pandemian aikana Suomela on nähnyt, kuinka pahaksi tilanne on mennyt.

”Yksinäisiä ikäihmisiä, nuoria ilman suuntaa, pienten lasten vanhempia. On monta ihmisryhmää, joiden mielenterveyspalveluja pitäisi ryhtyä ratkomaan koronakriisin jälkeen. Samalla kun tehdään pitkän tähtäimen työtä, pitää muistaa myös akuutin kriisin hoitaminen.”

Pienille kunnille palveluiden laaja kehittäminen on ollut iso urakka. Suomela uskoo, että monesta kunnasta yhdistetyt hyvinvointialueet pystyvät tuomaan parempia ratkaisuja myös mielenterveyspalveluihin. Ne voivat olla esimerkiksi digitaalisia palveluja tai ihan uusia toimintatapoja.

Ohjenuora 3: ”Nyt on aika vahvistaa sisäistä keskustelua, joka on kärsinyt koronasta.”

Viime kuntavaaleissa Vihreät sai moneen kuntaan ensimmäiset valtuutetut, mutta menetti silti kannatustaan. Syyksi on julkisuudessa esitetty hallituksessa olemista sekä kentän etääntymistä päätöksenteosta.

Suomelan mukaan tehdyt kompromissit ja niihin johtaneet syyt ovat jääneet epäselviksi osalle jäsenistä ja kannattajista. Keskustelut ovat hajonneet erilaisille digitaalisille alustoille. Koronan jälkeen vihreät tarvitsevat keskustelukulttuurin ja kasvokkaiset tapaamiset takaisin. Tervetuloa osallistumaan puolueen poliittisen ohjelman tekemiseen!

”Nyt on aika vahvistaa sisäistä keskustelua, joka on kärsinyt koronasta. Minulle on puolueeseen liittymisestä lähtien ollut tärkeää keskustella ja tavata erilaisia vihreitä ympäri maata. Nyt pitää tuoda ihmisiä yhteen. Toivon, että pystymme innostamaan ja kannustamaan uusia ihmisiä mukaan. Varmistamme, että kun tehdään poliittista ohjelmaa, kaikki pääsevät osallistumaan kevyemmin tai intensiivisemmin.”

Politiikasta pitää puhua. Sitä politiikasta kiinnostuneet ja politiikkaa työkseen tekevät juuri haluavat tehdä. Pohtia, arvioida, spekuloida, pallotella – ja mieluiten samassa tilassa muiden kanssa.

”Ihmiset kaipaavat kasvokkaisia kohtaamisia. Erimielisyydet ratkeavat helpommin, kun pääsee tapaamaan oikeasti. Kun puoluevaltuuskunta kokoontuu koko viikonlopun ajan, yleensä illallakin jatketaan seurustelua. Mitä keskusteluja olen päässytkään käymään maataloudesta, energiapolitiikasta tai yrittämisestä! En olisi oppinut kaikkea ilman ihmisten tapaamisia. On hienoa nähdä, kuinka moni innostuu politiikasta, vaikka tuli varovaisena mukaan.”

Suomelaa ilahduttaa, että Vihreissä vaikeistakin asioista pystytään puhumaan hyvässä hengessä.

”Keskustelemme usein ydinvoimasta, samoin aluepolitiikka ja maatalous puhuttavat. Vaikka emme olisi kaikesta samaa mieltä, pohjimmiltaan arvot kohtaavat. Väitellään, ollaan eri mieltä ja keskustellaan, mutta samaan aikaa pidetään huolta toistemme jaksamisesta.”

Kuuntelu on keskustelun toinen puoli, sitä ei pidä vähätellä.

”Minusta ihmiset eivät kuuntele riittävästi toisiaan – kuunneltaisiin edes minuutti tai kymmenen. Paljon voi oppia samanmielisiltä, mutta vielä enemmän ihmisiltä, joilla on erilainen näkökulma. Disinformaatiolle ei kannata antaa tilaa, mutta jos joku vilpittömästi yrittää kertoa ajatuksiaan, silloin kuuntelu kannattaa.”

Ohjenuora 4: ”Vauvan kuljettaminen mukana ei ole Vihreissä epätyypillistä.”

Tuore puheenjohtaja saa kiertää Suomea reippaasti koko kautensa ajan. Heti alkuun tulevat kaikki aluevaaleihin liittyvät tilaisuudet, tapaamiset, vaalikeskustelut, sparraukset, kampanjoiden käynnistykset ja kannattajien tapaamiset tilaisuuksissa, turuilla ja toreilla.

Iiris Suomela

”Toivon, että perhe pääsee mukaan kiertueelle. Puoliso tai joku muu läheinen hoitaa lasta, kun kampanjoidaan. Iltaisin ja vapaalla pyrin olemaan perheen kanssa.”

Suomela kertoo, että vauvan kuljettaminen mukana ei ole Vihreissä mitenkään epätyypillistä. Parhaimmillaan puoluevaltuuston tapaamisissa voi olla useampikin pikkuruinen osallistuja.

”Minusta on mukavaa olla paikassa, jossa ymmärretään lapsiperheitä. Se helpottaa politiikan ja perhe-elämän yhdistämistä. Jos vaihtoehto on lähteä vauvan kanssa tai jättää menemättä, lähden vauvan kanssa. Samaan kannustan muitakin.”

Jopa eduskunnan käytännöt ovat menneet perheystävällisempään suuntaan.

”Eduskunnalla on tarjolla lastenhoitoapua, jos lapsi sairastuu ja edustajilla on täysin välttämättömiä äänestyksiä tai vastaavia. Onneksi ilta-aikojen äänestyksistä on päästy eroon melkein kokonaan. Satu Hassi usein kertoo, minkälaista eduskunnassa oli 1990-luvulla. Naisverkosto sai silloin paljon aikaan. Politiikkaa on nykyään mahdollista tehdä, vaikka on pieniä lapsia. Eikä puolison tarvitse enää olla kotona hoitamassa perheen asioita, vaan molemmilla voi olla oma ura.”

 

 

Iiris Suomela

Työ ja luottamustoimet: Vihreiden puheenjohtajan sijainen, puolueen varapuheenjohtaja ja Tampereen kaupunginvaltuutettu.

Tausta: Opiskelee Tampereen yliopistossa sosiologiaa. ”Gradu on työn alla. Odotan, että jossakin vaiheessa pääsen tekemään sen loppuun.”

Perhe: Puoliso ja yksi lapsi.

Vapaa-aika: Kuntosali, juokseminen, lukeminen ja podcastien kuuntelu.

Seuraa Iiris Suomelaa: Instagramissa @iirissuomela

Ohjenuorani-juttusarjassa vihreät poliitikot jakavat elämänsä ja työnsä tärkeimpiä periaatteita ja oivalluksia.

Teksti: Sirkku Saariaho
Kuvat: Kirsi-Marja Savola

Lue myös: