Afganistania ei ole varaa päästää luhistumaan

13.10.2021

Taliban-liikkeen nopea eteneminen Afganistanissa elokuussa johti maan hallituksen kaatumiseen, diplomaattien poistumiseen maasta ja laajaan kansainväliseen evakuointioperaatioon. Taliban on nimennyt maahan väliaikaisen, etnisesti ja poliittisesti hyvin yksipuolisen johdon. Kokoonpanossa naiset eivät ole edustettuina.

Afganistanin humanitaarinen tilanne on kriittinen. Talous, rahoitusjärjestelmä ja julkiset palvelut ovat romahduksen partaalla. Tällainen kehityskulku johtaisi maan sisäiseen, lähialueille ja Eurooppaan suuntautuvaan pakolaisuuteen. Maan luhistumisen estäminen on myös meidän etumme.

Viimeisen kahdenkymmenen vuoden aikana Suomi on tukenut Afganistania kehitysyhteistyövaroista noin 415 miljoonalla eurolla. Tällä avulla on pystytty tukemaan haavoittuvien ryhmien asemaa ja naisten ja tyttöjen oikeuksien toteutumista. Esimerkiksi äiti- ja lapsikuolleisuus on puolittunut ja miljoonat tytöt ovat päässeet kouluun. Tätä saavutusta Taliban ei pysty viemään pois. Koulutus jää ihmisten pysyväksi pääomaksi.

Nykyinen Afganistan-politiikkamme nojaa EU-ulkoministerien syyskuussa sopimiin suuntaviivoihin. EU-maat sopivat yhdessä toiminnan tason, jolla yhteistyötä Talibanin kanssa punnitaan.

Suomelle keskeisimpiä tavoitteita ovat:

  1. Humanitaarisen kriisin lievittäminen

Suomi on kaksinkertaistanut tukensa Afganistanille vajaaseen 7 miljoonaan euroon. Annamme myös rahoitusta kansainvälisille järjestöille ja YK:n hätäapurahastolle, joista tukea ohjautuu Afganistanin akuutin kriisin hoitoon. Tämä tuki on välittömän inhimillisen hädän lievittämiseen tarkoitettua.

  1. Työ ihmisoikeuksien, etenkin naisten ja tyttöjen oikeuksien turvaamiseksi

Etsimme yhteistyökumppaniemme kanssa keinoja tukea ihmisoikeuspuolustajia, toimittajia ja naisaktivisteja. Suomi on aiemmassa Afganistan-työssäänkin pitänyt tätä keskeisenä tavoitteenaan.

  1. Kokonaisvaltainen muuttoliikepolitiikka

Elokuun jälkeen laajaa muuttoliikettä Afganistanista ei ole tapahtunut. Maan sisäinen pakolaistilanne on kuitenkin huolestuttava. Afganistanin lähivaltioiden tukeminen on konkreettinen tapa edistää näiden mahdollisuuksia huolehtia alueilleen saapuvista pakolaisista ja siirtolaisista. Myös laillisten reittien tarjoaminen Eurooppaan tulee olla osa keinoarsenaaliamme.

  1. Kansainvälinen yhteistyö terrorismin torjumiseksi

Pitkän Afganistan-operaation aikana pystyimme estämään Afganistanin suistumisen terrorismin turvasatamaksi. On tärkeää, ettei tähän suuntaan ajauduta myöskään jatkossa.

  1. Perheenyhdistämisen helpottaminen

Pyrimme helpottamaan afganistanilaisten perheenyhdistämiseen liittyvää asiointia. Ulkoministeriö selvittää asiointipaikkoja Afganistanin lähimaista, joissa uusia ja jo käynnissä olevia perheenyhdistämishakemuksia voidaan käsitellä nopealla aikataululla