Äitiysfysioterapian saatavuutta parannettava koko Suomessa

27.02.2020

Vihreät kansanedustajat tukevat Äitien vuoro -kansalaisaloitteen -tavoitetta tuoda fysioterapiapalvelut kaikkien synnyttävien saataville terveydenhuollossa.

Suomessa synnyttävien fyysinen palautuminen ja kuntoutuminen jäävät vähälle huomiolle lakisääteistä jälkitarkastusta lukuun ottamatta. Äitiysfysioterapian tarjoaminen neuvolan yhteydessä on ennaltaehkäisevää terveydenhuoltoa, joka maksaa itsensä takaisin monin tavoin. Tieto siitä, että henkilökohtaista tukea kuntoutumiseen on tarjolla, voi ehkäistä myös synnytykseen liittyviä yleisiä pelkoja.

Suomen Äitiysfysioterapeutit ry julkaisivat 24.2.2020 kansalaisaloitteen äitiysfysioterapiapalvelujen valtakunnallisesta lisäämisestä. Lakialoitteessa “Äitien vuoro – lakialoite synnytyksen jälkeisen äitiyshuollon parantamiseksi” ehdotetaan seuraavia muutoksia:

  • arviointi synnytyksestä palautumisesta ja perheen hyvinvoinnista haastattelulla ja tarvittaessa muilla menetelmillä synnyttäneen naisen laajan terveystarkastuksen yhteyteen. Arvioinnin perusteella äiti tulisi tarvittaessa ohjata kuntoutukseen.
  • kunnan velvollisuus järjestää synnyttäneelle naiselle vähintään yksi laaja terveystarkastus, johon voidaan sisällyttää fysioterapeutin arvio synnytyksestä palautumisesta.
  • terveysneuvontaa kaikille synnyttäneille naisille äidin synnytyksestä palautumiseksi ja fyysisesti aktiivisen elämäntavan edistämiseksi.

Raskaus ja synnytys vaikuttavat kehoon. Ilman asianmukaista tukea useat ihmiset kamppailevat synnyttämisen jälkeen esimerkiksi lantiopohjalihasten sekä keskivartalon tukilihasten toiminnan kanssa. Virtsanpidätysvaikeudet, selkäkivut, kohdunkaulan laskeuma tai vatsalihasten erkauma voivat johtaa sekä fyysisen että henkisen toimintakyvyn heikkenemiseen.

Kansalaisaloitteen perusteluissa todetaan, että lakimuutos lisäisi perheiden hyvinvointia ja toisi pitkällä tähtäimellä säästöjä myös erikoissairaanhoidon kustannuksiin. Aloitteen perusteluissa tuodaan esiin, että jopa joka kolmas äiti voi jäädä ilman kirjallista tai suullista ohjausta lantionpohjalihasten harjoitteluun, vaikka sen tulisi olla osa tavanomaista neuvolatoimintaan. Sektiosynnyttäjille ei ole tarjolla leikkauksen jälkeistä kuntoutusta.

Vihreät ovat ajaneet lisätukea synnytyksestä palautumiseen ja fysioterapian lisäämistä kunnallisella tasolla. Vihreiden kansanedustaja ja kaupunginvaltuutettu Mari Holopainen jätti Helsingissä vuonna 2018 valtuustoaloitteen fysioterapiatuen lisäämisestä synnyttäneille helsinkiläisille neuvolapalveluiden yhteyteen. Vihreiden kansanedustaja ja kaupunginvaltuutettu Inka Hopsu ja Marjaana Siivola puolestaan tekivät  Espoossa aloitteen äitiysfysioterapiaan hoitoonohjauksen kehittämisestä.

Useassa kunnassa on tarjolla ryhmäfysioterapiaa neuvolapalvelujen yhteydessä. Ryhmäfysioterapiassa tehtävät harjoitteet tai paperiset ohjeet eivät yleensä riitä varmistamaan kuntoutumista. Palvelujen saatavuudessa ja laajuudessa on valtakunnallisia eroja. Useassa maassa, esimerkiksi Ranskassa, on tarjolla Suomea laajempia fysioterapiapalveluita synnyttäneille.

Vihreät tukee kansalaisaloitteen tavoitteiden toteuttamista jo puoluekokouksessa aiemmin hyväksytyn kannan mukaisesti. On korkea aika saada äitiysfysioterapia kuntoon koko maassa.

Mari Holopainen, kansanedustaja, Helsinki
Inka Hopsu, kansanedustaja, Espoo