All-male -paneeleista feministiseen hallitukseen

06.03.2020

Vuosi sitten naistenpäivänä tein Facebook-päivityksen, joka kuului näin: ”Sipilän hallitus eroaa. Hyvää naistenpäivää!”

Neljä vuotta olimme saaneet seurata sivusta, miten Suomen politiikkaa johti all-male -paneelit. Julkisen sektorin naisvaltaisten alojen lomarahoja leikattiin, perhevapaauudistus kaadettiin, tasa-arvoisesta päivähoito-oikeudesta luovuttiin ja ulkoministerille annettiin tuki asemansa käyttämiseen naisten oikeuksia vastaan, kun hän reissasi maailmalla osallistumassa abortinvastaisiin mielenosoituksiin. Silloisen hallituksen ohjelmassa sana “tasa-arvo” mainittiin kerran – kun todettiin, että Suomessa miehet ja naiset ovat tasa-arvoisia.

Ne neljä vuotta osoittivat meille, että tasa-arvo voi mennä myös taaksepäin.

Me halusimme muuttaa tämän. Puhuimme paljon siitä, miksi feminismiä tarvitaan. Ennen eduskuntavaaleja laadimme kymmenen kohdan listan siitä, mitä feministisen hallitusohjelman tulisi sisältää. Meille ei riittäisi hallitusohjelmakirjaus siitä, että ”Suomessa naiset ja miehet ovat tasa-arvoisia”.

Näin naistenpäivänä on sopiva hetki pysähtyä tarkastelemaan, mitä silloin tavoittelimme, ja kuinka nuo tavoitteet ovat edistyneet.

Uudistetaan perhevapaat, parannetaan isien asemaa kotona ja äitien asemaa työelämässä

Me uudistamme perhevapaat, parannamme isien asemaa kotona ja äitien asemaa työelämässä. Työmarkkinajärjestöjen ja hallituksen malli perhevapaiden uudistamiseksi julkistettiin helmikuussa. Se lisää perheiden tasa-arvoa lisäämällä isien kiintiöitä.

Toteutetaan hallituskauden mittainen toimenpideohjelma työelämän epätasa-arvon kitkemiseksi ja palkkatasa-arvon edistämiseksi

Hallitusohjelmaan on kirjattu palkkatasa-arvon edistäminen. Samapalkkaisuusohjelmaa jatketaan, ja sen on oltava aiempaa kunnianhimoisempi ja vaikuttavampi. Perusteettomien palkkaerojen ja palkkasyrjinnän poistamista edistetään lisäämällä palkka-avoimuutta lainsäädännön keinoin.

Palautetaan tasa-arvoinen päivähoito-oikeus ja perutaan koulutuksen laatua ja tasa-arvoja heikentäneet leikkaukset

Olemme jo päättäneet, että ensi elokuusta alkaen tasa-arvoinen päivähoito-oikeus kuuluu jokaiselle lapselle. Samaan aikaan myös varhaiskasvatuksen ryhmäkokoja pienennetään. Koulutusleikkausten tie on nyt kuljettu loppuun. Leikkausten sijaan olemme nostaneet koulutuksen rahoitusta kaikilla asteilla.

Puututaan poikien syrjäytymiseen ja käynnistetään koulutuksen segregaation vähentämisen toimenpideohjelma

Koulutuksen sukupuolittuneisuus on tunnistettu keskeiseksi ongelmaksi ja olemme käynnistäneet koulutuksen tasa-arvo-ohjelmat sekä peruskouluissa että varhaiskasvatuksessa.

Puututaan naisiin kohdistuvaan väkivaltaan ja toteutetaan kattava turvakotiverkosto

Laadimme naisiin kohdistuvan väkivallan torjuntaohjelman. Lisäämme turvakotipaikkoja ja uhrien tukipalveluja. Perustamme itsenäisen ja riippumattoman naisiin kohdistuvan väkivallan raportoijan tehtävän ja huolehdimme Istanbulin sopimuksen toimeenpanosta. Turvaamme resurssit sukuelinten silpomisen vastaiseen työhön ja laadimme lain  ihmiskaupan uhrien auttamisesta.

Uudistetaan seksuaalirikoslainsäädäntö ja tiukennetaan häirintään puuttumista

Uudistamme seksuaalirikoslainsäädännön. Uudistuksen lähtökohtina ovat seksuaalinen itsemääräämisoikeus ja jokaisen koskemattomuus. Samalla raiskausrikoslainsäädäntö muutetaan suostumuspohjaiseksi.

Uudistetaan translaki ja korjataan transihmisiin kohdistuvat ihmisoikeusloukkaukset

Hallitusohjelmaan on kirjattu, että translaki uudistetaan. Uudistuksen lähtökohtana on itsemääräämisoikeuden kunnioittaminen.

Uudistetaan asevelvollisuus ja luovutaan sukupuolen perusteella syrjivästä järjestelmästä

Olemme asettaneet parlamentaarisen komitean selvittämään yleisen asevelvollisuuden kehittämistä niin, että yhdenvertaisuus lisääntyy.

Huolehditaan maailman tytöistä ja naisista nostamalla kehitysyhteistyömäärärahoja 0,7 prosenttiin bruttokansantuotteesta, helpottamalla perheenyhdistämistä sekä kasvattamalla pakolaiskiintiötä

Tyttöjen ja naisten oikeudet ovat Suomen kehityspolitiikan perusta. Kehitysyhteistyömäärärahoja nostetaan yli 200 miljoonalla eurolla hallituskauden aikana. Nostamme pakolaiskiintiötä ja haemme yksinhuoltajaperheitä ja lapsia turvaan Kreikan leireiltä. Selvitämme perheenyhdistämiseen liittyviä ongelmia sekä suojaa saavien perheenkokoajiin sovellettavia tulorajoja.

Valitaan ministereiksi yhtä paljon naisia ja miehiä

Me olemme esimerkki maailmalle naisten noususta johtoon. Ensimmäistä kertaa koskaan kaikkien hallituspuolueiden johdossa on nainen. Hallituksessa on naisenemmistö ja tämä näkyy myös politiikassa.

Vuodessa tämä maa on ottanut harppauksia eteenpäin. Me olemme nousseet koko maailmalle esimerkiksi naisten noususta johtoon. Me edistämme tasa-arvoa, puolustamme ihmisoikeuksia, panostamme koulutukseen ja torjumme ilmastonmuutosta.

Meillä on historiallisen feministinen hallitusohjelma, ja tästä voimme olla ylpeitä.

Hyvää naistenpäivää!