Aluevaaleissa on kyse mielenterveyspalveluista, neuvoloista ja maksuttomasta ehkäisystä

10.01.2022

Suomessa käydään historian ensimmäiset aluevaalit sunnuntaina 23.1. kaikkialla muualla paitsi Helsingissä ja Ahvenanmaalla. Ennakkoäänestys on jo 12. – 18.1. Vaalit ovat tärkeät, koska niissä päätetään meitä jokaista koskettavista terveys- ja sosiaalipalveluista. Mielenterveyspalveluiden saatavuus, nuorten maksuton ehkäisy ja yhdenvertaiset vammaispalvelut – tässä vain muutama esimerkki aluevaltuustojen päätettävissä olevista asioista.

Hyvinvointialueiden toimintaa säätelevät lait on jo säädetty, mutta käytännön toteutus riippuu pitkälti tulevista aluevaltuustoista. Jos emme ole tarkkana, on vaarana, että nyt rakennetaan  asukkaasta kaukana olevia kankeita jättiläisiä tai tehdään ratkaisuja, jotka hyödyttävät enemmän terveydenhuollon suuryrityksiä kuin tavallisia kansalaisia. Yksinäinen isoäiti, väsynyt omaishoitaja tai leskeksi jäänyt isä tarvitsevat palveluiden äärelle pääsyn lisäksi inhimillistä kohtaamista.  

Näissä vaaleissa voidaan turvata laadukkaat palvelut, torjua eriarvoisuutta ja edistää ihmisten yhdenvertaista kohtelua. Mutta mitä nyt perustetut 21 hyvinvointialuetta oikeastaan tekevät?

Hyvinvointialue vastaa sotesta ja pelastustoimesta

Suomen väestö ikääntyy, ja sote-palveluiden tarve kasvaa tulevaisuudessa. Kunnat ovat kipuilleet jo pitkään kasvavien sote-menojen kanssa. Perustuslaki takaa oikeuden riittäviin sosiaali- ja terveyspalveluihin, mutta joillakin kunnilla on ollut vaikeuksia toteuttaa näitä palveluita. Tämän takia hallituksen sote-malli rakennettiin hyvinvointialueiden varaan.

Hyvinvointialue huolehtii asukkaidensa sosiaali- ja terveyspalveluista sekä pelastuslaitosten toiminnasta. Hyvinvointialueiden koko vaihtelee vajaan 80 000 asukkaan Keski-Pohjanmaasta yli 520 000 asukkaan Pirkanmaan hyvinvointialueeseen. Hyvinvointialueet pohjautuvat maakuntajakoon, josta poikkeuksena on neljään hyvinvointialueeseen ja Helsinkiin jaettu Uusimaa. Tästä syystä palveluista itse vastaavassa Helsingissä ei siis järjestetä aluevaaleja.

Kun kaikki sote-palvelut sosiaali- ja perusterveydenhuollosta erikoissairaanhoitoon on koottu yhteen, ovat hoitopolut yhtenäisempiä ja hoitoonohjaus on sujuvampaa. Ihmisen ei tarvitse juosta luukulta toiselle, vaan apua saa yhdestä paikasta.

Sinä päätät aluevaaleissa

Kuten kaupunginvaltuustoon ja eduskuntaan, myös hyvinvointialueille valitaan päättäjät vaaleilla. Voit äänestää sillä hyvinvointialueella, johon oma kotikuntasi kuuluu. Vain äänestämällä voit vaikuttaa siihen, kuka päättää alueesi sote-palveluista ja pelastustoimesta. Kun kyse on arjen kannalta välttämättömistä palveluista, ei ole yhdentekevää, kenelle annat äänesi.

Vaaleissa valittavien valtuutettujen määrä riippuu hyvinvointialueen koosta. Pienimmille enintään 200 000 asukkaan hyvinvointialueille valitaan 59 valtuutettua, kun taas suurimmille hyvinvointialueille valitaan 79 valtuutettua. Aluevaltuuston ylintä päätösvaltaa käytetään valtuuston kokouksissa, jotka ovat kaikille avoimia.

Mistä siis oikein päätetään?

Hyvinvointialueiden vastuulla on todella paljon: nyt on varmistettava, että apua tarvitseva lapsi pääsee lastensuojelun piiriin ja että mielenterveyden häiriöstä kärsivä pääsee vastaanotolle. Hyvinvointialueilla päätetään neuvolaan pääsystä, vammaispalveluista ja päihdeongelmien kanssa painivien auttamisesta. Siitä, missä terveyskeskus (jatkossa sosiaali- ja terveyskeskus) sijaitsee ja miten palvelujen pariin pääsevät myös vanhat, nuoret ja haavoittuvassa asemassa olevat.

Sairauksien hoidon lisäksi hyvinvointialueilla voidaan kääntää katse ennaltaehkäisevään työhön. Esimerkiksi maksuttomalla ehkäisyllä voidaan vähentää ei-toivottuja raskauksia ja seksitauteja. Laadukkailla palveluilla voidaan kaventaa hyvinvointi- ja terveyseroja, jotka tulevat yhteiskunnalle sekä inhimillisesti että taloudellisesti kalliiksi.

Kaikessa pitää huolehtia myös yhdenvertaisuudesta. On kyse sitten vammaisista, maahanmuuttajista, kieli- ja kulttuurivähemmistöistä tai seksuaali- ja sukupuolivähemmistöistä, sosiaali- ja terveyspalveluiden on palveltava ihan kaikkia.

Etsi itsellesi sopiva ehdokas

Vihreillä on ehdolla yhteensä yli tuhat ehdokasta ympäri Suomen. Sopivan ehdokkaan löytämiseksi voit esimerkiksi tehdä vaalikoneen tai tutustua suoraan ehdokkaiden sivuillaan esiin nostamiin teemoihin. Sinunkin äänelläsi on parantava vaikutus.


Löydä oma ehdokkaasi!