Miesten erityiskysymykset vaativat vielä vastauksia

13.11.2022

Tällä viikolla on vietetty miesten viikkoa erilaisten tapahtumien ja tapaamisten merkeissä eri puolilla maata. Viikon päättää isänpäivä sunnuntaina 13.11., mutta miehiä voi juhlia vielä myös Kansainvälisenä miestenpäivänä lauantaina 19.11. Sukupuolten yhdenvertaisessa kohtelussa miesten problematiikat ovat jääneet vähemmälle huomiolle. Miehet kuolevat nuorempina ja miehet sairastavat enemmän kuin naiset. Pakollinen asevelvollisuus koskee vain miehiä (lue lisää).

Mielenterveyden ongelmat koskettavat erityisellä tavalla miehiä. MIELI ry:n vuonna 2021 toteuttaman kyselyn mukaan miehet empivät avun hakemista. He epäilevät, ovatko omat huolet riittävän vakavia. Liian ahdas kokemus miehisestä roolista ja kuviteltu ihanne yksinpärjäämisestä saattaa estää monia hakemasta apua. Vaikka avun vastaanottamisesta olisi paljon iloa ja apua sekä miehelle itselleen myös hänen lähipiirilleen. Osalle ylipääsemättömäksi kynnykseksi nousee auttajien naisvaltaisuus. Miehiä pitää saada enemmän hyvinvointialueille auttamaan miehiä. Työmarkkinoidemme vahvan sukupuolittuneisuuden purkaminen toisi helpotusta tähänkin.

Ehkä juuri näiden seikkojen takia MIELI ry lienee valinnut tämä vuoden Miesten viikon teemaksi miesten kannustamisen puhumaan mielenterveydestä. Saimaan kriisikeskuksen johtaja, miestyön asiantuntija Juho Heikka painottaa MIELI ry:n tiedotteessa, että avun hakemista ei kannata jäädä pohtimaan vaan toimia heti, kun siltä vähänkään tuntuu. MIELI ry haluaa lisätä myös positiivista puhetta miesten mielenterveydestä.

Lue lisää MIELI ry:n kannoista täältä.

Mitä voimme tehdä?

Miesjärjestöjen keskusliitto on tehnyt pitkän listan käytännön toimenpiteitä, joita voidaan oikeastaan hyvin helposti toteuttaa. Ensinnäkin isyyden merkitystä voidaan huomioida paremmin ja erityisesti isille tarjottavaa tukea voidaan vahvistaa. Käytännössä nämä tarkoittavat esimerkiksi sote-ammattilaisille ja viranomaisille tarjottavaa perus- ja täydennyskoulutusta isyyden merkityksestä perheiden hyvinvoinnille. Isille annettavia tukipalveluja voidaan vahvistaa isyyden alkaessa ja isyyden eri kriiseissä.

Sukupuolierityinen hyvinvointiosaaminen on liitettävä pysyväksi osaksi sosiaali-, terveys- ja kasvatusalojen peruskoulutusta. Yleisinhimillisten ongelmien lisäksi myös sukupuolille tyypillisiin ongelmiin ja epäkohtiin tulee kyetä puuttumaan ennakoimalla ja ottamalla huomioon sukupuolivaikutukset.

On päättäväisesti puututtava poikien kasvavaan osuuteen huonoiten menestyvistä koululaisista ja toiseen asteen opiskelijoista. Kysymys on ennen kaikkea riittävistä resursseista oppimisen tukeen ja ryhmäkokojen pienentämiseen, jotta kunkin oppijan yksilölliset tarpeet voidaan huomioida nykyistä paremmin opetusta suunniteltaessa ja järjestäessä.

Voimme aloittaa ihan perusasioista. Naisjärjestöjen keskusliitto on tasa-arvoa edistävien naisjärjestöjen kattojärjestö. Miesjärjestöjen keskusliitto taas on tasa-arvoa edistävien miesjärjestöjen kattojärjestö. Naisjärjestöjen keskusliiton ja kahden muun naisnäkökulmaisen keskusjärjestön toiminta on turvattu lainsäädännöllä ja valtion rahoituksella. On korkea aika tunnistaa miehille erityiset asiat. On aika antaa miesten erityiskysymyksiä ratkovalle järjestölle sen ansaitsema tuki. Kuunnellaan miehiä ja varsinkin näitä MIELI ry:n ja Miesjärjestöjen keskusliiton tärkeitä viestejä.

Hyvää Miesten viikkoa ja isänpäivää!

Lue lisää Miesjärjestöjen keskusliiton ehdotuksista täältä.