Apteekkipalveluiden yhdenvertaisuus halutaan turvata lääkelain muutoksilla

08.09.2021

Hallitus uudistaa lääkelain, joka on ollut jo pitkään vireillä. Kahdella aiemmalla hallituskaudella esitys lääkelain muuttamisesta on rauennut sote-uudistuksen kaatumiseen. Nyt olemme hallituksessa onnistuneet tekemään sote-uudistuksen ja seuraavaksi teemme lääkelakiin tarvittavat päivitykset, jotta apteekkipalveluiden ja lääkkeiden saatavuus voidaan turvata yhdenvertaisesti koko Suomessa.

Apteekkitoiminta on osa toimivaa terveydenhuoltoa. Jatkossa sairaalan yhteyteen voisi perustaa apteekin tai sivuapteekin, mikä helpottaa lääkkeiden ja muiden apteekkipalveluiden saatavuutta. Tällöin esimerkiksi kotiutuvan potilaan asiointi apteekissa helpottuu huomattavasti. 

Lakipaketissa ehdotetaan muitakin muutoksia apteekkilupien myöntämiseen, jotta uuden apteekin avaaminen on sujuvampaa. Nyt voimassa olevaa muutoksenhakumenettelyä lyhennetään. Lisäksi lakiin lisätään säännökset apteekkien noutolokerikoista. Verkkokaupan osuus apteekkien myynneistä on kasvussa, joten on hyvä saada apteekkien noutolokerot lainsäädännön piiriin.

Lääkelain muutoksilla on tarkoitus joustavoittaa apteekkitoimintaa ja lisätä apteekkien määrää nykyisestä reilusta 800 apteekista. Näin pyritään turvaamaan yhdenvertaiset apteekkipalvelut koko maahan. Tämä on myös sote-uudistuksen yksi keskeisimmistä tavoitteista: vähentää terveys- ja hyvinvointieroja ja lisätä ihmisten välistä yhdenvertaisuutta asuinpaikasta riippumatta.

Itsehoitolääkkeiden hintasääntelyn purkamista on tarkasteltava valiokuntakäsittelyssä

Lääkelakien yhteydessä itsehoitolääkkeiden, kuten kipu- ja tulehduslääkkeiden, migreenilääkkeiden tai jälkiehkäisyvalmisteiden, hintasääntelyä muutetaan. Jatkossa itsehoitolääkkeen vähittäismyyntihinta on enintään lääketaksan mukainen vähittäismyyntihinta ja vähintään lääkkeen valtakunnallisesti käytössä oleva tukkuhinta. Tästä seuraa uudenlainen tilanne, kun apteekit voivat kilpailla keskenään tarjoamalla itsehoitolääkkeitä nykyistä edullisemmin.

Tämän muutoksen yhteydessä on kuitenkin varmistettava, ettei lääkkeiden myyntiin muodostu vääränlaisia kannustimia. Hintaohjaus ei saa vääristää apteekeissa tehtävää lääkeneuvontatyötä tai johtaa siihen, että asiakkaalle suositeltaisiin lääkkeitä, joita hän ei välttämättä tarvitse. Valiokuntakäsittelyssä on syytä tarkastella, olisiko osa itsehoitolääkkeistä syytä jättää hinta-alennusten ulkopuolelle. Lisäksi on pohdittava, olisiko hintasääntelyn muutoksille syytä asettaa joidenkin kuukausien siirtymäaika.

Lääkelakien uudistamisessa on varmistettava, että muutokset ovat aidosti hyviä niin yksilölle, yhteiskunnalle kuin ympäristölle. Vain näin voimme varmistaa lääkkeiden turvallisen käytön myös tulevaisuudessa.