Autamme energian hinnannoususta kärsiviä

18.02.2022

Energian maailmanmarkkinoiden hinta näkyy sekä bensapumpulla että kotien sähkölaskuissa. Olemme hallituksessa päättäneet tukea ihmisiä niin nopeavaikutteisilla, määräaikaisilla keinoilla kuin pidemmän aikavälin toimilla. Teemme sen niin, että ilmastotoimet eivät vaarannu.

Hallituksen energiatukipaketissa näkyy Vihreiden kädenjälki vahvasti. Paketin kantava ajatus on, että tuemme nimenomaisesti ihmisiä tässä akuutissa tilanteessa ilmastotoimia vaarantamatta. Olemme puolueena jo pitkään korostaneet sitä, että ilmastotoimia tehtäessä ihmisiä on myös tuettava muutoksessa. Vaikka energian hinnannousu johtuu fossiilisten kallistumisesta ja kansainvälisistä jännitteistä, on avun tarve aivan yhtä todellinen.

Vihreiden esityksestä hallituksen päättämästä paketista löytyy energiaomavaraisuuslaina, eli lainatakausmalli kotitalouksien ilmastoystävällisten investointien tukemiseksi ja selvitys kohdennetusta tukijärjestelmästä, eli niin sanottu hiiliosinko. Myös työmatkavähennys on toimi, jota tässä tilanteessa halusimme edistää.

Työmatkavähennystä henkilöautolla liikuttaessa korotetaan määräaikaisesti 25 sentiltä kilometri 30 senttiin. Myös vähennyksen enimmäismäärää korotetaan 20 prosentilla. Korotus tulee voimaan takautuvasti vuoden 2022 verotuksessa. Tämä on perusteltu toimi tilanteessa, jossa välttämättömät työmatkakulut ovat kohtuuttomasti kallistuneet. Työmatkavähennys auttaa myös runsaasti julkista liikennettä käyttäviä. 

Työmatkavähennyksen ohella selvitämme liityntäpysäköinnin kustannusten vähennyskelpoisuutta kodin ja työpaikan välisten matkojen osalta. Tämä toimi on omiaan vähentämään yksityisautoilua ja kannustamaan joukkoliikenteen käyttöön erityisesti suuremmilla kaupunkialueilla.

Olemme hallituksessa tunnistaneet, että monelle kotitaloudelle esimerkiksi öljylämmityksestä luopumiseen vaadittava kertainvestointi voi olla liian suuri, eivätkä kotitalousvähennykset tai tuet kohdennu heille riittävällä tavalla. Nyt hallituksessa valmisteltava energiaomavaraisuuslaina mahdollistaa erityisesti pienempituloisille ilmastoystävällisten investointien tekemisen. Tavoitteena on, että uusi takausmalli kohdentuisi esimerkiksi rakennuksen energiatehokkuuden parantamiseen, lämmitysjärjestelmien uusimiseen esimerkiksi maalämpöä tai tuuli- ja aurinkoenergiaa hyödyntäen sekä ajoneuvojen latausinfran rakentamiseen. 

Nähdäkseni valmistelussa takausmallin ulottamista myös sähkö- ja kaasuautojen sekä sähköpyörien hankintaan on syytä tarkastella.

Kohonnut energian ja sähkön hinta on osunut kovaa myös pienituloisiin vuokra-asujiin. Olemme päättäneet antaa suosituksen energian hinnannoususta aiheutuneiden asumiskulujen huomioon ottamisesta toimeentulotukipäätöksissä.

Tilanne on tuntunut kipeästi myös maataloustuottajien kukkarossa. Näimme tärkeäksi löytää nopeita ratkaisuja maatalouden kannattavuuden tukemiseksi. Hallitus on päättänyt, että tuotantorakennusten kiinteistövero poistetaan väliaikaisena toimena vuoden 2022 verotuksessa. 

Olisiko hiiliosingosta ratkaisuksi?

Nyt tehdyn energiatukipaketin ympärillä käydyn keskustelun perusteella on tullut selväksi, että meillä ei ole olemassa valmiita malleja tällaisten äkillisten muutosten kustannusten kompensointiin ihmisille. Tämän takia olemme päättäneet hallituksessa valmistella kohdennetun tukijärjestelmän, joka on Vihreiden jo pitkään ajaman hiiliosingon kaltainen. Hiiliosingossa päästöjä verottamalla hankittuja tuloja jaetaan takaisin kansalaisille esimerkiksi tulo- ja alueperusteisesti. Tämä on erittäin tärkeä malli ilmastotoimien oikeudenmukaisuuden ja ihmisten tukemisen näkökulmasta erityisesti pitkällä aikavälillä. 

Energian maailmanmarkkinahintoihin on vaikuttanut etenkin kansainvälisen politiikan jännitteet ja fossiilisten hinnannousu. Energiakriisi ei koske Suomea yhtä pahasti kuin muuta Eurooppaa, koska meillä on jo varhain onnistuttu tekemään satsauksia uusiutuviin energiamuotoihin.  

Vihreille on aina ollut ensisijaista, että ilmastotoimia tehdään reilusti ja ne ovat oikeudenmukaisia. Meille reilu muutos tarkoittaa, että päästöjä ja eriarvoisuutta vähennetään yhtä aikaa ja että jokainen pysyy mukana. Suomen tavoite hiilineutraaliudesta vuoteen 2035 mennessä voi toteutua vain, jos ilmastotoimet toteutetaan reilusti.