Autetaan opiskelijoita ja tutkijoita sodan keskellä

26.04.2022

Sotaa pakenevia on autettava kaikin keinoin. Hallitus valmisteleekin korkeakoulutuksen ja tutkimuksen Ukraina-tukipakettia. Se tarjoaa ratkaisuja Ukrainasta paenneiden akuuttiin hätään. Lisäksi on rakennettava pysyvämpi malli, joka jatkossa mahdollistaa apua tarvitsevien yhdenvertaisen tukemisen.

Suomen opiskelijajärjestöt vetosivat hiljattain väkevästi hallitukseen ukrainalaisten ja muiden hädänalaisten korkeakouluyhteisöjen jäsenten tukemiseksi. Opiskelijajärjestöt kannustavat Suomea ottamaan käyttöön Students at Risk -järjestelmän, jonka avulla myönnetään apurahoja sotaa ja vainoa pakeneville opiskelijoille. Malli on jo käytössä muun muassa Saksassa ja Norjassa.

Tämä on myös vihreiden tavoite. Vihreiden helmikuussa julkaistussa sosiaaliturvaohjelmassa esitetään, että Suomeen tulee perustaa julkisesti hallinnoitu apurahajärjestelmä ulkomailta saapuvien, vainoa ja väkivaltaa lähtömaasta pakenevien opiskelijoiden tukemiseksi. Vuoden sisällä esimerkiksi Valko-Venäjän, Afganistanin ja Ukrainan väkivaltaisuudet ovat muistuttaneet karulla tavalla siitä, että avun tarve maailmalla on valtava.

Suomalaiset korkeakoulut ovat ottaneet lisäksi aktiivisen roolin kansainvälisessä Scholars at Risk -järjestössä, joka tarjoaa kotimaassaan uhkaa tai vainoa kokeville tutkijoille mahdollisuuden jatkaa työtään turvallisessa ympäristössä. Suomessa Opetushallitus on yksi toiminnan rahoittajista. On tärkeää huolehtia siitä, että apua opiskelijoiden lisäksi myös hädänalaisia tutkijoita tuetaan kaikissa tilanteissa.

Kolmas tapa auttaa on perua aiemmin tehdyt virheet. Siksi Suomen tulee tehdä korkeakoulutuksesta taas maksutonta ja luopua viime hallituskauden aikana säädetystä lukukausimaksuvelvoitteesta EU- ja ETA-maiden ulkopuolelta tuleville opiskelijoille. Helmikuussa julkaistu lukukausityöryhmän raportista selviää, että 11/13 yliopistoista ei pidä lukukausimaksuja taloudellisesti kannattavina. Mikäli lukukausimaksuvelvoitteesta luovuttaisiin tai niiden kerääminen olisi vähintään vapaaehtoista, voisi korkeakoulut päättää olla perimättä ukrainalaisilta ja muilta hädänalaisilta opiskelijoilta lukukausimaksuja.

Kuten opiskelijajärjestöt vetoomuksessaan osuvasti toteavat, sivistystä ja ihmisoikeuksia on puolustettava vaikeissakin tilanteissa.