Bella Forsgrén: Kriisienkin keskellä EU:n on kunnioitettava ihmisoikeuksia ja oikeusvaltioperiaatetta

27.10.2021

Eduskunta käsitteli keskiviikkona täysistunnossaan valtioneuvoston EU-selontekoa. Vihreiden kansanedustaja Bella Forsgrén nosti ryhmäpuheessaan esiin EU:n tärkeyttä ihmisoikeuksien ja oikeusvaltioperiaatteen turvaavajana.

“Erityisesti oikeusvaltioperiaatteesta on pidettävä kiinni kaikkialla EU:ssa. Suomi ei voi ummistaa silmiään Puolan oikeusvaltion heikkenemiseltä. Kyse on viime kädessä ihmisoikeuksien toteutumisesta, emmekä voi EU:n kansalaisina hyväksyä, että muiden EU-kansalaisten oikeudet taantuvat”, Frosgrén kuvasi Puolan tilannetta.

“Siksi EU:n oikeusvaltiovälinettä on edelleen vahvistettava ja sääntöjä rikkovien maiden toimintaan on puututtava. Tarvittaessa se on tehtävä leikkaamalla EU-tukia.”

Forsgrén nosti esiin myös EU:n roolin ilmastopäästöjen vähentämisessä sekä ympäristönsuojelun edistämisessä.

“Me tuemme EU-tason päästökaupan kehittämistä ja laajentamista. Vaadimme Euroopan luonnon monimuotoisuuden riittävää elvyttämistä vuoteen 2030 mennessä. Lisäksi meille vihreille on erityisen tärkeää, että nostaisimme rakkaan, mutta huonosti voivan Itämeren pelastamisen EU:n kärkihankkeeksi” kertoi Forsgrén vihreiden ympäristötavoitteista EU:n osalta.

Forsgrén painotti myös ympäristökysymysten yhteyttä ihmisoikeuksien toteutumisen varmistamiseen. Ympäristökriisit tulevat vaikeuttamaan monien elinolosuhteita sään ääri-ilmiöiden yleistyessä.

“Emme voi kääntää katsettamme, vaan meidän on oltava valmiita auttamaan ilmastonmuutoksesta kärsiviä. Suomen tuleekin vastaanottaa pakolaisia entistä enemmän muun EU:n kanssa”, sanoi Forsgrén.

 

Lue koko Forsgrénin puhe täältä: https://www.vihreat.fi/ajankohtaista/bella-forsgrenin-ryhmapuhe-eu-selonteosta-27-10-2021/