Oikeusvaltio vaarassa – Onko hallituksen politiikka ajamassa meidät Unkarin tielle?

24.04.2024

Hesarin pääkirjoituskin nostaa esille, kuinka oikeusvaltio ei ole turvassa Suomessakaan. On oikein, että oikeusvaltiosta puhutaan ja sitä puolustetaan. Vaikka se saattaa kuulostaa tylsältä tai etäiseltä, niin se on se arvopohja, jolle suomalainen yhteiskunta rakentuu.

Toimiva oikeusvaltio on jokaisen eurooppalaisen valtion perusta ja ihmisten, mutta myös ympäristön turva. Oikeusvaltiossa kaikki julkinen valta toimii lainsäädännön rajoissa, kunnioittaa demokratiaa ja perusoikeuksia sekä toimii riippumattomien ja puolueettomien tuomioistuinten valvonnassa. Poliitikot säätävät lakeja, tuomioistuimet käyttävät riippumatonta tuomiovaltaa ja viranomaiset toimeenpanovaltaa, lain ja ihmisoikeuksien puitteissa.

Oikeusvaltion murenemisesta on varoittavia esimerkkejä autoritäärisestä Unkarista, jossa oikeusvaltion peruspilareita on jo pitkään heiluteltu, median vapautta kyseenalaistettu, oikeuslaitoksen riippumattomuutta vähennetty ja toimittajia, tutkijoita ja eri mieltä olevia maalitettu, maahanmuuttoa suitsittu ja vähemmistöjen oikeuksia poljettu. Tätä samaa tapahtuu myös Suomessa ja viimeaikainen kehitys on huolestuttavaa.

Nyt Suomessa oikeusministeri puuttui oikeuslaitoksen riippumattomuuden vahvistamista käsittelevän työryhmän toimeksiantoon, holokaustin kiistämisen kriminalisointia koskeva laki ei ole edennyt ministerin työpöydältä ja hallitus on antanut useita maahanmuuttoa koskevia lakiesityksiä, joiden päätavoite on tiukentaa maahanmuuttoa, erityisesti turvapaikkapolitiikkaa. Suomen kansalaisuuden saamista tiukennetaan. Turvapaikanhakijoina maahan tulleiden kaistanvaihto työ- ja koulutusperusteisen oleskeluluvan hakijoiksi ei olisi jatkossa mahdollista, kansainvälinen suojelu aiotaan muuttaa väliaikaiseksi, vastaanottorahaa halutaan pienemmäksi ja rajamenettely halutaan ottaa käyttöön. Hallitus on valmistellut käännytyslakia, joka tietoisesti rikkoo ehdottomia ihmisoikeusvelvoitteita ja jopa Suomen OMAA perustuslakia. Hallituksen aikomus auttaa ihmisiä ensisijaisesti lähtöalueilla ei vaikuta uskottavalta, kun samaan aikaan hallitus leikkaa kehitysyhteistyömäärärahoista 1,2 miljardia.

Hallituksen maahanmuuttopolitiikka heikentää turvapaikanhakijoiden asemaa ja jopa estää turvapaikan hakemisen täällä. Hallituksen maahanmuuttopolitiikassa ei oteta huomioon erityisen haavoittuvassa asemassa olevia ihmisiä tai heidän erityisiä tarpeita; seikkoja, joihin Suomi EU-säädösten perusteella on sitoutunut.

Hallituksen maahanmuuttopolitiikka on myös Suomen kilpailukyvyn kannalta kohtalokasta. Me, kuten muutkin EU-valtiot, tarvitsemme kipeästi työntekijöitä ja nämä osaajat voivat olla turvapaikanhakijoina tänne tulleita, työn perässä saapuneita tai vaikkapa suomalaisen puolison mukana tänne muuttaneita.

Suomi ei muutu houkuttelevammaksi maaksi sillä, että ajamme itsemme eristyksiin, käperrymme sisäänpäin globaalissa maailmassa ja teemme maahanmuuttovastaista politiikkaa. Suomen, osana EU:ta, tulee jatkossakin olla ihmisoikeuksia kunnioittava ja oikeusvaltiota puolustava.