Eduskunta teki ainoan oikean päätöksen: Suomen aborttilainsäädäntö uudistetaan omaa tahtoa kunnioittavaksi

26.10.2022

Suomi teki tänään tärkeän päätöksen – naisten ja kohdullisten oikeuksia vahvistetaan aborttilainsäädäntöä uudistamalla. Tämä on tärkeä päätös jokaiselle, jota asia koskettaa henkilökohtaisesti, mutta näin lähetämme myös kansainvälisesti vahvan viestin siitä, että seksuaali- ja lisääntymisterveysoikeuksia on puolustettava. Emme ota askeleita taaksepäin Yhdysvaltojen tai Puolan tavoin, vaan uudistamme vihdoin vanhentuneen aborttilain – ja juuri tässä ajassa se on äärettömän tärkeää.

Olemme tehneet asian eteen valtavasti töitä ja helpotuksen tunnetta on vaikea kuvailla, kun täysistunnon äänestystaulut tänään ilmoittivat, että enemmistö edustajista asettui puolustamaan naisten ja kohdullisten itsemäärämisoikeuden vahvistamista. Huh. Tämä ei todellakaan ollut helppo, saatika itsestäänselvä uudistus. 

Emme eduskuntatyötä aloitellessa osanneet ajatella, miten kriittiseksi aborttilainsäädännön päivittäminen voisi muodostua – sosiaali- ja terveysvaliokunnassa työskennellessä asia kävi kuitenkin selväksi. Seksuaali- ja lisääntymisterveyden oikeuksien vastustajia löytyy Suomestakin ja kansainvälistä tilannetta katsomalla voimme nähdä millaisiin tilanteisiin voimme pahimmillaan päätyä, jos seksuaali- ja lisääntymisterveysoikeuksien puolesta ei taistella. Ei sovi unohtaa, että Suomen nykyinen aborttilainsäädäntö on peräisin 1970-luvulta ja myös Pohjoismaiden tiukin. Osalla poliittisista päättäjistä ja puolueista olisi ollut intressiä säilyttää asia näin – tai jopa tiukentaa sitä. 

Uudistus ei olisi ollut mahdollista ilman sinnikkäitä kansalaisia, jotka saattoivat asian eduskuntaan päätettäväksi Oma Tahto -kansalaisaloitteen muodossa. Uudistus ei toteutunut hallituksen esityksenä vaan lakiin tehtävät muutokset tehtiin meillä sosiaali- ja terveysvaliokunnassa ja eduskunnassa kansalaisaloitteen käsittelyn yhteydessä. Tämä on tärkeä muistutus siitä, että kansalaisaktiivisuudella todellakin on vaikutusta – ja valiokunnilla valtaa. Valiokunta ei ollut asiasta yksimielinen, mutta enemmistö asettui onneksi nyt tehtävien päätösten taakse. Myöskään eduskunta ei ollut asiasta yksimielinen vaan äänet jakautuivat 125-41. Vastaan äänestäneitä löytyi niin perussuomalaisista, kristillisdemokraateista kuin keskustastakin. Heistä 31 oli miehiä ja 10 naisia. 

Lakiin nyt tehtävät muutokset ovat räikempien epäkohtien korjaamista, eivätkä ne siis poista aborttilain kokonaisuudistuksen tarvetta. Laki onkin välttämätöntä uudistaa tulevalla kaudella kokonaisvaltaisesti, jotta raskaana olevan itsemääräämisoikeus edelleen vahvistuu. 

Iso kiitos jokaiselle tuesta tämän uudistuksen eteen taisteltaessa – voi rehellisesti todeta, että ilman vihreitä ei tätä uudistusta olisi saatu tehtyä. Haluamme kiittää myös uudistusta puoltaneilta hallituskumppaneilta tullutta tukea valiokuntatyössä sekä hyvää yhteistyötä valiokunnassa tärkeän asian eteen.

Työ ihmisoikeuksien puolesta jatkuu! 

Mikä siis konkreettisesti muuttuu?

  • Laista poistetaan nykyisin raskaudenkeskeytykseen vaadittava kahden eri lääkärin puoltava lausunto. Muutoksen jälkeen aborttiin riittää yhden lääkärin lausunto ja tämä osaltaan mahdollistaa raskauden keskeyttämisen varhaisemmassa vaiheessa. Jatkossa aborttia ei myöskään tarvitse suorittaa sairaalassa, jos sille ei ole tarvetta – tämä osaltaan vähentää terveydenhuollon resurssien tarpeetonta kuormitusta.
  • Raskaana olevan ei tarvitse myöskään esittää enää erityisiä sosiaalisia tai muita perusteita saadakseen abortin, vaan raskaus voidaan keskeyttää ennen 12. raskausviikkoa hänen pyynnöstään. Tämä on tärkeää, sillä nykyinen laki joka käytännössä antaa lääkärille mahdollisuuden arvioida raskaudenkeskeytyksen perustelujen pätevyyttä jo ennen 12.raskausviikkoa tehtävissä raskaudenkeskeytyksissä, on kohdullisten itsemääräämisoikeutta polkeva. 
  • Laista poistetaan vaatimus isän kuulemiselle raskaudenkeskeytyksissä, jotka suoritetaan ennen 12.raskausviikon loppua. Meille oli kuitenkin tärkeää varmistaa, että tarpeen mukaan psykososiaalista tukea asian käsittelyyn tulee olla tarjolla myös raskauden keskeytystä pyytävän lisäksi toiselle vanhemmalle. 

Sofia Virta & Noora Koponen