Ekologinen kompensaatio tärkeä uusi keino luontokadon pysäyttämisessä

02.06.2022

Uusi luonnonsuojelulaki on parhaillaan eduskunnan käsittelyssä. Luonnonsuojelulaki on perusta, jonka päälle suomalaisen luonnon vaaliminen ja turvaaminen rakennetaan. Yksi keskeisistä ja isoista uudistuksista luonnonsuojelulaissa on lakiin esitettävä täysin uusi vapaaehtoinen ekologinen kompensaatio.

Ekologinen kompensaatio eli luonnonarvoille aiheutuvien heikennysten hyvittämisen työkalu on yksi tulevaisuuden elintärkeistä keinoista luontokadon pysäyttämiseksi. Nyt ensimmäistä kertaa se tuodaan Suomessa lain tasolle. 

Vapaaehtoisella ekologisella kompensaatiolla mahdollistetaan luotettavasti luontoarvojen heikentymisen hyvittäminen. Se luo mahdollisuuksia uudenlaiselle liiketoiminnalle, joka on hyväksi sekä luonnolle että taloudelle.

Esimerkiksi yritys voi ekologisen kompensaation avulla hyvittää toiminnastaan luonnolle aiheutuvat heikennykset tai uuden rakennuksen rakentaja voi kompensoida sen alle jäävät luontoarvot parantamalla vastaavia tai yhtä arvokkaita luontoarvoja toisaalla, menetyksiä vastaavan määrän. Jatkossa maanomistaja voi halutessaan tuottaa luontoarvoja ja saada niille luonnonsuojelulain mukaisen varmennuksen. 

On kuitenkin huomionarvoista, että kompensointia ei voi tehdä miten tahansa, vaan kompensaation on oltava lähtökohtaisesti vastaava kuin luontoarvot, joille heikennyksiä aiheutuu. Esimerkiksi arvokasta suoluontoa ei voi kompensoida ostamalla metsää muualta.

Luonnonsuojelulakiin esitettävä ekologinen kompensaatio on vapaaehtoisuuteen perustuvaa. Vapaaehtoinen sääntely on pitkä askel eteenpäin, koska nyt lakiin kirjataan selkeät kompensaation perussäännöt ja näin vältetään esimerkiksi hiilikompensaatioihin julkisuudessa liitetty epäselvyys ja huoli viherpesusta. Sekä yrittäjät ja kuluttajat voivat luottaa, että kompensaatio on tehty luotettavalla, todennettavalla ja lakiin pohjautuvalla tavalla.

Tulevaisuudessa ekologinen kompensaatio voitaisiin ottaa huomioon Suomessa muussakin lainsäädännössä luonnon monimuotoisuuden vahvistajana. Kompensaatio sopii hyvin myös professori Partha Dasquptan ajatteluun, että elämme luonnosta, mutta se ei näy selkeästi osana taloudellista toimintaa. Meidän on pystyttävä asettamaan yhteiskuntamme ja talousjärjestelmämme luonnon kantokyvyn rajoihin. 

Luontokadon pysäyttäminen ja luonnon monimuotoisuuden turvaaminen on planeettamme elinehto. Tarvitsemme kipeästi uusia välineitä, jotta pystymme ottamaan luontoarvot paremmin huomioon kaikessa toiminnassamme. Yksi tärkeä osa sitä on, että kompensoimme luonnolle ihmistoiminnasta aiheutuvia haittoja ja siihen osaltaan vastaa ekologisen kompensaation mahdollistaminen.