Eläimet tarvitsevat vakituisen puolestapuhujan valtionhallinnossa

08.11.2023

Eläimet eivät voi itse osallistua niiden hyvinvointiin vaikuttavien päätösten tekemiseen ja siitä käytävään keskusteluun, vaan jonkun täytyy tuoda niiden ääntä kuuluvaksi yhteiskunnassa. Vihreiden vaihtoehtobudjetissa esitämme pysyvän eläinsuojeluvaltuutetun viran perustamista eläinten oikeuksien ja hyvinvoinnin turvaamiseksi.

Eläimellä on itseisarvo — arvo, joka on riippumaton siitä, tuottaako eläin ihmiselle hyötyä tai huvia. Eläimet tarvitsevat tahon, joka puolustaa niiden oikeuksia ja pitää niiden ääntä esillä yhteiskunnassa, sillä ne eivät voi itse puhua puolestaan.

Vihreät esittää vaihtoehtobudjetissaan pysyvän eläinsuojeluvaltuutetun viran perustamista eläinten aseman ja oikeuksien vahvistamiseksi yhteiskunnassa. Eläinsuojeluvaltuutetun tehtävänä olisi edistää ja parantaa eläinten hyvinvointia seurannan, aloitteiden, ehdotusten, lausuntojen ja muun vaikuttamisen keinoin sekä edistää eläinten hyvinvointiin liittyvää eri toimijoiden välistä yhteistyötä. Tehtävät vastaavat edellisellä hallituskaudella toimineen eläinsuojeluasiamiehen tehtäviä.

Eläinsuojeluasiamiehen asemaa ei ole Suomessa turvattu lainsäädännöllä, vaan virka on perustettu kaksi kertaa määräaikaisena. Nyt Orpon hallitus on päättänyt olla jatkamatta viime hallituksen perustamaa eläinsuojeluasiamiehen virkaa, joka päättyy tämän vuoden lopussa. 

Tämä on kohtalokas päätös eläinten oikeuksien ja hyvinvoinnin edistämiselle. Eläinten hyvinvoinnin seuraaminen on nyt ensiarvoisen tärkeää, kun uusi laki eläinten hyvinvoinnista astuu voimaan vuoden 2024 alussa.

Eläinten kohteluun ja oikeuksiin liittyvä keskustelu on lisääntynyt yhteiskunnassamme, ja hmiset ovat entistä kiinnostuneempia eläinten hyvinvoinnista. Eläinsuojeluvaltuutetun tärkeänä tehtävänä on ajaa tutkimustietoon perustuen eläinten hyvinvoinnin edistämistä asettuen poliittisten ja intressiristiriitojen ulkopuolelle.

Eläinten suojelun ja hyvinvoinnin edistämisen jatkuvuus ja ennakoitavuus edellyttävät, että eläinsuojeluvaltuutetun virka on pysyvä, ja että toiminnalle varataan vuosittain riittävät resurssit. Siksi toivon, että hallitus vielä harkitsee eläinsuojeluvaltuutetun viran perustamista.

Eläimet ansaitsevat pysyvän puolestapuhujan valtionhallinnossa.