Eläinten hyvinvoinnin parantaminen on eläinten ja tuottajien etu

07.08.2019

Vihreät on koko puolueen olemassaolon ajan ollut eläinten puolella. Tutkimustieto eläinten hyvinvoinnista on edistynyt valtavasti 20 vuoden aikana, mutta lainsäädäntömme on jäänyt pahasti jälkeen. Samaan aikaan ihmiset ovat entistä kiinnostuneempia ruuan eettisyydestä ja eläinten hyvinvoinnista.

Viime kaudella jätin rinnakkaislakialoitteen laiksi eläinten hyvinvoinnista. Keskeisenä lähtökohtana rinnakkaislakialoitteessa oli eläinten itseisarvon tunnustaminen ja oikeus liikkumiseen sekä lajityypilliseen käytökseen. Sellaisen eläinsuojelulain vihreät tekisi, jos päättäisimme asiasta yksin. Lakiin pitäisi kirjata ainakin seuraavat asiat:

  1. Eläinten itseisarvo ja oikeus lajityypillisen käytökseen

  2. Turkistarhauksen kielto siirtymäajalla

  3. Lehmien liikkumista rajoittavien parsinavetoiden kielto siirtymäajalla ja ympärivuotinen jaloitteluvelvoite laitumella

  4. Emakkojen liikkumista rajoittavien porsitus- ja tiineytyshäkkien kielto siirtymäajalla

  5. Porsaiden kirurgisen kastraation kielto

  6. Kivuliaissa toimenpiteissä riittävän kivunpoiston tai nukutuksen sekä jälkikivunlievityksen velvoite

  7. Häkkikasvatuksen kielto siirtymäajalla mm. kanojen ja siitosbroilereiden kasvatuksessa

  8. Valvontaviranomaisten oikeus tehdä tarkistuskäyntejä tuotantotiloille ilman erillistä ilmoitusta

  9. Jalostamisen tiukempi valvonta

  10. Eläinsuojeluvaltuutetun viran perustaminen

Hallitusohjelma on kompromissi. Erityisen vaikeaa – tuskin tulee yllätyksenä kenellekään – on yhteensovittaa vihreiden ja keskustan näkemyksiä ilmastosta, luonnosta ja eläinten hyvinvoinnista. Siksi hallitusohjelman kirjaukset eläinten hyvinvoinnin parantamiseksi eivät vastaa sitä, mitä vihreät tavoittelevat. Ne ovat askeleita oikeaan suuntaan, mutta ne eivät ole riittäviä. 

Viime kaudella olleeseen esitykseen laiksi eläinten hyvinvoinnista tehdään kuitenkin parannuksia. Eläinten itseisarvo sekä eläinten mahdollisuus lajityypillisen käytökseen kirjataan lakiin. Asiantuntijatyöryhmä asetetaan vauhdittamaan porsitushäkeistä luopumista. Samalla selvitetään mahdollisuutta lopettaa porsaiden kastraatiot, mikä on kivulias ja turha toimenpide. 

Vaikka parsinavettoja ei vielä kielletä, uusien parsinavettojen rakentaminen lopetetaan. Eläinten hyvinvointia parantaviin investointeihin kehitetään tukijärjestelmiä, kun investoinnit ylittävät lain vaatimukset. Tämä toivottavasti kannustaa entistäkin useampaa tuottajaa huomioimaan eläinten hyvinvoinnin nykyistä paremmin.

Eläinten hyvinvointiin liittyvää valvontaa parannetaan. Liian usein saamme lukea uutisista tarinoita kaltoinkohdelluista eläimistä, jopa kokonaisista tiloista, joilla eläimet kärsivät. Tämä tarkoittaa esimerkiksi videovalvonnan tehostamista teurastamoilla sekä edellisen hallituksen lopettaman eläinsuojeluasiamiehen viran perustamista uudelleen. Eläinlääkäreille säädetään ilmoitusvelvollisuus perinnöllisten vikojen vuoksi lemmikeille tehdyistä kirurgisista toimenpiteistä.

Turkistarhausta ei hallitusohjelmassa mainita. Uusi turkisasetus on ollut valmistelussa jo siitä lähtien, kun kokoomuksen Petteri Orpo oli maa- ja metsätalousministeri ja eläinjärjestöt marssivat asetusta valmistelevasta työryhmästä ulos. Turkistarhaus on eläintuotannon julmimpia muotoja, joka ei mahdollista eläimen lajityypillistä käytöstä. Siksi nykymuotoinen turkistarhaus sotii selvästi uutta lakia vastaan, johon kirjataan eläimen oikeus lajityypilliseen käytökseen.

Hyvä elämä kuuluu myös tuotantoeläimille. Yhä useampi kuluttaja vaatii eläintuotannolta eettisyyttä. Siksi on myös tuottajien etu, että Suomi olisi eturintamassa puolustamassa eläinten oikeuksia ja hyvinvointia. Vihreät tekee töitä turkistarhauksen kieltämisen ja tuotantoeläinten hyvinvoinnin puolesta jatkossakin. Se, mitä ei nyt saada valmiiksi, toteutuu myöhemmin.

Hallitusohjelman kirjaukset ovat pieniä askeleita kohti eläinystävällisempää Suomea, mutta ne eivät vielä riitä. Siksi vihreät puolustavat eläinten oikeuksia ja teemme niin myös tässä hallituksessa.