Emma Karin puhe Vihreiden puoluevaltuuskunnassa 23.4.2022

23.04.2022

Kaksi kuukautta sitten puhuin teille energiasta ja Euroopan yllä leijuvasta sodan uhkasta.

Tänään puhun jälleen energiapolitiikasta, tällä kertaa Venäjän pommien tippuessa itäisen Ukrainan kaupunkeihin.

Ajatuksemme ja tukemme ovat viimeisten kuukausien ajan olleet Ukrainan ja ukrainalaisten luona.

Suomalaiset haluavat tehdä enemmän Ukrainan auttamiseksi. Se näkyi liikuttavalla tavalla maanantain suurmielenosoituksessa. Se on näkynyt myös yli 53 miljoonan euron lahjoituksina Ukrainan tueksi.

Hallituksessa olemme tehneet useita päätöksiä Ukrainan tukemiseksi. Ja me tuemme Ukrainaa myös jatkossa. Ukraina puolustaa paitsi itseään, myös koko vapaata maailmaa.

Energia- ja ilmastopolitiikka on nyt entistä selvemmin turvallisuuspolitiikkaa.
Vihreä energiapolitiikka on tähdännyt fossiilisista irtautumiseen jo pitkään.
Koko puolueen olemassaolon ajan me olemme tehneet töitä sen eteen, että
fossiilienergia siirretään historiaan, jotta tulevaisuus olisi turvallinen myös
meidän lapsillemme ja heidän lapsilleen.

Meidän linjamme on puolustanut puhdasta ja kotimaista energiaa.
Se on ollut Suomen energiaitsenäisyyden linja.
Olemme uskoneet hajautettuun uusiutuvaan energiaan, tuuleen, aurinkoon,
maalämpöön ja energian varastoimiseen, myös silloin kun se ei ollut suosittua.
Nyt tuuli ja aurinko ovat maailmassa kaikkein edullisimpia uuden tuotannon
rakentamisen tapoja. Suomessa tuulivoimalla tuotetun sähkön osuus on
nelinkertaistunut viimeisen 7 vuoden aikana.

Yritykset näkevät tulevaisuuden suunnan jo monia poliitikkoja selvemmin – ja
meidän tehtävämme on nyt tehdä tämän suunnan toteuttaminen
mahdolliseksi.
Tapasin toissaviikolla OX2-yhtiötä, joka suunnittelee parhaillaan kahta suurta
tuulivoimapuistoa länsirannikolle. Tuulivoimapuiston vuosittainen
sähköntuotanto vastaa lähes Olkiluoto 3:n ennustettua vuosituotantoa.
Puhtaiden ratkaisujen puolesta puhuminen ei ole aina ollut helppoa ja
suosittua. Siksi on tärkeää luoda katse myös taaksepäin ja nähdä, että
sitkeällä työllä näistä visioista on tehty totta.

Me olemme pitkään etsineet ratkaisuja siihen, kuinka vihreä siirtymä tehdään
oikeudenmukaisesti.
Jotta irrottautuminen fossiilisista polttoaineista voidaan toteuttaa reilusti ja
nopeasti, se edellyttää myös ihmisten tukemista.
Sen tärkeyden ymmärtää, kun hahmottaa, miten lujasti teollinen
yhteiskuntamme ja elämäntapamme on rakennettu halvan fossiilienergian
varaan.

Nyt, kun halvan öljyn, kaasun ja hiilen aika on äkkirysäyksellä ja pysyvästi ohi,
on sosiaalisen oikeudenmukaisuuden näkökulma entistäkin vaativampi.
Hallituksessa olemmekin onnistuneet viemään eteenpäin myös sosiaalista
oikeudenmukaisuutta ilmastotyössä.
Sosiaaliturvaa on vahvistettu samalla, kun energian hinnat ovat nousseet joko
veromuutosten tai maailmantilanteen takia.
Olemme tukeneet kotien öljylämmityksestä luopumista, energiaremontteja,
sähköauton hankkimista, oman auton konvertoimista biokaasulla kulkevaksi.
Tuet eivät kuitenkaan yksin tee puhtaista ratkaisuista kaikille saavutettavia.
Siksi puhtaiden valintojen mahdollistamiseksi valmistellaan kotitalouksille
myös energiaomavaraisuuslainaa.

Niin ikään valmistellaan kansalaisille jaettavaa energiarahaa, joka auttaa
nousseiden energianhintojen oloissa niitä, joille taakka on liian suuri kantaa.
Me jatkamme työtä oikeudenmukaisuuden puolesta, jotta nousevat
polttoaineiden ja lämmityksen hinnat eivät aja ketään kohtuuttomaan
tilanteeseen.

Hyvä valtuuskunta,
Fossiiliton, energiaitsenäinen Suomi rakentuu monesta palasesta.
Se rakentuu tuulivoimasta, jonka tuotanto voidaan nelinkertaistaa tällä
vuosikymmenellä.

Se rakentuu lämpöpumpuista ja lämpövarastoista, konesalien ja jätevesien
hukkalämmöstä, fiksuista investoinneista lämmöntuotannon sähköistämiseen.
Se rakentuu kotien kattojen aurinkopaneeleista, sähköautoista,
kattavammasta joukkoliikenteestä ja paremmista pyörä- ja kävelyteistä.
Se rakentuu entistä paremmista mahdollisuuksista etätyöhön ja yhä
energiatehokkaammista rakennuksista, joista lämpö ei karkaa harakoille.
Se rakentuu valinnoista, joita meistä jokainen voi tehdä. Voi hyvin sanoa, että
tässä hetkessä jokainen asennettu lämpöpumppu ja aurinkopaneeli on
isänmaallinen teko maamme energiaitsenäisyyden puolesta.
Näitä tekoja valtion pitää tukea, kannustaa ja mahdollistaa. Ja niin me olemme
tehneet.

Ensin koronapandemian elpymispaketissa osoitimme lähes miljardi euroa
näihin vihreän siirtymän investointeihin. Nyt Venäjän hyökkäyksen jälkeisissä
tukipaketeissa lisäsimme tukea 800 miljoonaa euroa. Vihreän siirtymän paketti
on historiallinen.
***

Venäjän hyökkäyssodan alkamisen jälkeen EU-maat ovat edelleen ostaneet
kymmenillä miljardeilla euroilla venäläistä öljyä ja kaasua, ja näin rahoittaneet
Putinin sotatoimia Ukrainassa.
Se ei ole kestävää moraalisesti, eikä se ole kestävää energiapolitiikan tai
turvallisuuspolitiikan kannalta.
Irtaantuminen erityisesti Venäjältä tuodusta energiasta on nyt kiireellistä paitsi
planeetan, myös isänmaan ja Euroopan turvallisuuden vuoksi.
Ensisijainen tavoitteemme on, että koko EU irrottautuisi Venäjän
energiantuonnista yhdessä. Kivihiilen ottamisesta mukaan pakotteisiin on jo
päätetty. Nyt sama on tehtävä muillekin fossiilisille polttoaineille.
Euroopassa on löydettävä yhdessä ratkaisut siihen, miten maakaasu
korvataan niin teollisuudessa kuin Keski-Euroopan kotien lämmityksessä.
Samalla pidän selvänä, että meidän on oltava valmiit etenemään myös
itsenäisesti. Jos EU tason yhteistä päätöstä ei saada, Suomen on itse
päätettävä nopeasta Venäjän tuontienergiasta irtautumista jo tänä keväänä.
***

Rakkaat ystävät,
Maailma sellaisena kuin sen tunnemme, on muuttunut. Venäjän hyökkäys

Ukrainaan on tiivistänyt EU:n rivejä ja lisännyt päättäväisyyttä niin turvallisuus-
kuin energiapolitiikassa.

Kun presidentti Zelenskyi puhui Suomen eduskunnalle reilut kaksi viikkoa
sitten, hän totesi, että fossiilisten polttoaineiden aikakausi on ohi, ja meidän on
etsittävä tilalle puhtaampia energialähteitä. Venäjän toiminnan hän toivoi
jouduttavan tätä päätöksentekoa.
Samalla kun Suomi ja koko Eurooppa siirtävät Venäjän fossiilisen
tuontienergian historiaan, voimme kääntää sivua ja rakentaa tilalle uutta.
Tämä tulevaisuus ei ole riippuvainen yksinvaltiaista ja heitä rahoittavista
fossiilivarannoista. Tämä tulevaisuus on itsenäinen ja vapaa.

Se kuuluu Ukrainalle, ja se kuuluu meille.