Emma Karin ryhmäpuhe julkisen talouden suunnitelman palautekeskustelusta 25.6.2018

25.06.2018

Arvoisa puhemies, 
Kolme vuotta me olemme seuranneet,
miten tämä hallitus on leikannut kaikesta siitä,
mikä on tässä maassa arvokkainta.

Ja nyt te väitätte meille, 
että suunta on muuttunut,
että nyt koulutukseen panostetaan,
että nyt eriarvoisuutta torjutaan
että nyt luontoa suojellaan.

Vaikka teidän tekemänne perusturvaleikkaukset
leikkaavat ensi vuonna enemmän köyhiltä ihmisiltä 
kuin mitä teidän koko köyhyyspakettinne heille antaa.

Vaikka te olette leikanneet
opiskelijoilta, koulutuksesta ja tutkimuksesta lähes miljardi euroa, 
ettekä ole perumassa näistä leikkauksista ainuttakaan.

Vaikka luonnonsuojeluun laitetaan vieläkin lähes puolet
vähemmän kuin tämän hallituksen aloittaessa
samalla kun metsiä hakataan enemmän kuin koskaan.

Eli kertokaa nyt minulle, 
missä se suunnanmuutos on?
Ei sitä ole. 
Kova linja jatkuu.

Hallituksen talouskuri on valikoivaa kurittamista. 
Se kurittaa köyhiä. 
Se kurittaa naisia. 
Se kurittaa luontoa.
Se kurittaa päiväkoteja, kouluja ja yliopistoja.

Samalla se ei kajoa tikullakaan tehottomiin yritystukiin
vaan on jopa myöntänyt niitä lisää
Sillä kyllä veljet pitävät huolta siitä, että veljille annetaan.
Arvoisa puhemies

Viimeksi tähän maahan kasattiin näin miesvaltainen hallitus
kun minä olin neljävuotias.
Se kyllä näkyy.

Perhevapaauudistus on kaadettu,
tasa-arvoinen päivähoito-oikeus on lopetettu,
julkisen sektorin naisvaltaisten alojen palkkoja on leikattu,
ja Suomen ulkoministeri saa hallituksen siunauksella käyttää asemaansa
naisten oikeuksia vastaan.

Ja kaiken tämän päälle
hallitus aikoo helpottaa
nuorten palkkaamista pätkätöihin 
vakituisten työsuhteiden sijaan,
vaikka pätkätyöt kasaantuvat 
juuri nuorille naisille. 

Lapsia syntyy nyt vähemmän 
kuin koskaan nälkävuosien jälkeen.

Me tiedämme, että epävarmuus 
on suurimpia syitä naiselle olla hankkimatta lasta

On turhaa tulla kertomaan nuorille naisille, 
että “synnyttäkää tytöt synnyttäkää”
ja samanaikaisesti tehdä heidän elämästään 
entistä epävarmempaa.

Jos naisia halutaan tukea
tuetaan tasa-arvoa, 
ei viedä sitä taaksepäin.

Arvoisa puhemies

Asiantuntijoiden jatkuva ohittaminen
ja elinkeinoelämän lobbareiden kädestä syöminen
kaikissa suurissa uudistuksissa
ei auta tätä maata uudistumaan. 

Me emme halua maata
jossa EK ja Metsäteollisuus ry ovat päättämässä yritystuista,
jossa MTK ja turvelobbarit ovat linjaamassa luonnonsuojelusta.
jossa Mehiläinen ja Terveystalo ovat ohjaamassa sote-uudistusta.

Lopultahan asiantuntijavaliokunnan ei annettu edes lausua siitä, 
mitä sote-uudistus maksaa.
Sillä kukaan ei sitä tiedä.
Kaverikapitalismi johtaa harvojen valtaan,
joka ei lopulta ole kenenkään etu.

Arvoisa puhemies,

Tämä on se hetki, 
jolloin olisi mahdollista kääntää tehdyn politiikan suunta.
Maailmantalouden kasvua tukevat tuulet
ovat vihdoin kantautuneet tänne pohjolaan
tuoden mukanaan työtä ja kasvua.

On surullista, että tätä mahdollisuutta ei käytetä

Me olemme kiitollisia jokaisesta eurosta
jolla hallitus nyt paikkailee tehtyjä virheitä.

Samalla on sanottava ääneen,
ettei näistä valtavista avohakkuista 
muutamalla kosmeettisella kylvötaimella toivuta.

Me haluamme tehdä reiluja ja kestäviä uudistuksia.

Me parantaisimme lasten ja naisten asemaa
palauttamalla tasa-arvoisen päivähoito-oikeuden,
pienentämällä ryhmäkokoja,
tekemällä varhaiskasvatuksesta maksutonta
ja uudistamalla perhevapaat.

Me olisimme valmiita tekemään vaikeita päätöksiä
ja leikkaamaan tehottomista yritystuista
jotta voimme perua tehtyjä koulutusleikkauksia 
ja panostaa tieteeseen ja tutkimukseen.

Me torjuisimme ilmastonmuutosta ja kuudetta sukupuuttoaaltoa
karsimalla fossiilisten polttoaineiden tukia,
palauttamalla leikatut luonnonsuojelurahat

Me torjuisimme köyhyyttä korjaamalla tehtyjä virheitä
emme peittelemällä niitä.

Arvoisa puhemies,

Me uskomme, että maa, 
joka nojaa tasa-arvoon, 
korkeaan osaamiseen
ja luonnon kunnioittamiseen
on maa joka menestyy.

Me uskomme, että maa, 
joka pitää huolta pienistään 
on maa, jolla on edessään hyvä tulevaisuus.
Tästä syystä esitän, 
että eduskunta hyväksyy vihreiden valtiovarainvaliokunnassa jättämän vastalauseen mukaisen kannanoton