Emma Karin ryhmäpuhe valtion talousarviosta 20.9.2017

20.09.2017

Arvoisa puhemies,

”Se on totta, että näin on tapahtunut,

ja se on valitettava kehitys”.

Näin totesi pääministeri Sipilä, kun kysyttiin,

miksi hallitus on politiikallaan

ottanut eniten kaikkein köyhimmiltä

ja antanut eniten kaikkein rikkaimmille.

Valitettava kehitys?

Ei kyse ole mistään itsestään tapahtuneesta kehityksestä,
vaan hallituksen arvovalinnoista.
Te päätitte, että köyhät köyhtyvät ja rikkaat rikastuvat.

Hallitus kyllä ottaa surutta kaiken kunnian maailmantalouden kasvusta, 
mutta vastuuta omista päätöksistä ei haluta kantaa.

Nyt esitetyt pienet korjaukset kertovat ehkä siitä,
että omatuntoa vähän kolkuttaa,
mutta eivät nämä laastarit kuro umpeen sitä kuilua.
joka suomalaisten välille on kasvamassa.

Hallitus puhuu usein siitä,
että nyt on tehty ”kipeitä päätöksiä”.
Eivät ne ole kipeitä kaikille.
Eivät ne teitä satuta. 
Ei kukaan ota teiltä mitään.
Ne satuttavat kaikkein köyhimpiä suomalaisia.
Ne satuttavat maailman hädänalaisia.

Arvoisa puhemies,

Me teemme nyt ensimmäistä budjettia seuraavalle sadalle vuodelle.
Nyt tehdyillä arvovalinnoilla me valitsemme suuntaa tälle maalle.

Mitä merkitystä on satavuotisjuhlavuodella,
jos emme edes nyt pysähdy miettimään,
mikä tässä maassa on kaikkein arvokkainta, kaikkein kauneinta?
Miten me haluamme tätä maata uudistaa 
ja mitä me haluamme vaalia?

Sata vuotta tätä maata on rakennettu tasa-arvoon ja sivistykseen nojaten.
Koska haluttiin tehdä parempaa maata niille, 
jotka tulevat meidän jälkeemme.

Paljon vaikeimpina aikoina kuin nyt
annettiin naisille yhtäläinen äänioikeus,
luotiin neuvolajärjestelmä ja äitiyspakkaus,
tehtiin peruskoulu,
vietiin läpi lasten tasa-arvoinen oikeus päivähoitoon.

Kysykää itseltänne rehellisesti:
Tekisikö tämä hallitus näitä uudistuksia?

Miten me nyt vastaamme oman aikamme isoihin kysymyksiin?
Toteammeko me, että köyhyyttä voidaan vähentää 
vasta sitten kun on paremmat ajat?
Että koulutukseen voidaan panostaa 
vasta sitten kun olemme tippuneet kauas huipulta?
Että ilmastonmuutosta voidaan torjua
vain sen verran kuin teollisuuden lobbarit haluavat?

Arvoisa puhemies,

Vihreät tarjoavat tasapainoisen vaihtoehdon,
jossa puolustetaan heikompiosaisia ja koulutusta, 
jossa torjutaan ilmastonmuutosta ja uudistetaan taloutta.

Me uskomme, että hyvä maa 
nojaa koulutukseen ja osaamiseen. 

Kansainvälisissä vertailuissa Suomi 
on jäämässä jälkeen muista länsimaista
koulutuksessa ja varhaiskasvatuksessa.
Erityisesti pojat tippuvat kyydistä.

Tämän me haluamme muuttaa.
Siksi hallituksen valtavat koulutusleikkaukset on peruttava.

Tasa-arvoisen päivähoito-oikeuden lopettaminen 
ja ryhmäkokojen paisuttaminen osuivat pahiten niihin lapsiin, 
jotka tarvitsevat varhaiskasvatusta eniten.
Tehdyt virheet on myönnettävä ja korjattava. 

Maksujen alennus on hyvä asia,
mutta se ei korjaa jo tehtyä vahinkoa.
Me haluamme eniten tukea niille oppimisen pienille ensi askeleille
ja varmistaa, ettei tässä maassa kukaan
jää ilman toisen asteen koulutusta, 
koska rahat eivät riitä.

Siksi, toisin kuin hallitus, 
me teemme arvovalinnan  
leikata tehottomia yritystukia,
sen sijaan, että säästäisimme koulutuksesta.
Sillä on paljon helpompaa kasvattaa ehjiä lapsia 
kuin korjata rikkinäisiä aikuisia.

Arvoisa puhemies,

Me uskomme, että hyvä maa nojaa tasa-arvoon
ja pieniin tuloeroihin.

Ei ole oikein antaa 
satojen miljoonien eurojen verohelpotuksia 
kun samalla leikataan työttömiltä, 
eläkeläisiltä, opiskelijoilta ja lapsiperheiltä.
Me haluamme nostaa ihmisiä köyhyydestä
ja uudistaa perhevapaat tavalla,
joka aidosti parantaa isien asemaa kotona 
ja äitien asemaa työelämässä.

Siksi toisin kuin hallitus, 
me teemme arvovalinnan 
kiristää osinkoverotusta 
ja maltillistaisimme ja uudelleen kohdistaisimme veronkevennyksiä 
sen sijaan että leikkaisimme kaikkein köyhimmiltä.
Sillä yhteiskunnan hyvyyttä mittaa se, 
miten se pitää huolta heikoimmistaan.

Arvoisa puhemies,

Me uskomme, että hyvän maan juuret 
ovat puhtaassa luonnossa. 

Me haluamme pitää huolta kauniista metsistämme 
ja kirkkaista vesistämme
ja pysäyttää luonnon monimuotoisuuden hupenemisen.
Siksi hallituksen valtavat leikkaukset luonnonsuojeluun on peruttava.
Tulevaisuuden maailmassa pärjäävät ne, 
joilla on uskallusta olla edelläkävijöitä.
Ne jotka eivät anna teollisuuden lobbareiden hidastaa uuden syntyä.
Kunnianhimoisella ilmastopolitiikalla,
me uudistamme Suomen taloutta ja
autamme suomalaisia yrityksiä 
pääsemään kansainvälisille markkinoille  
puhtaan teknologian huippuosaajina.

Siksi toisin kuin hallitus, 
me teemme arvovalinnan leikata 
ympäristölle haitallisista tuista 
kuten turpeen ja muiden fossiilisten tukemisesta.
sen sijaan että leikkaisimme luonnonsuojelusta
ja heikennämme ilmastopolitiikkaa.
Sillä on asioita, joita meidän lapsemme eivät voi enää korjata.

Arvoisa puhemies,

Tämä maa on tasa-arvon, koulutuksen ja upean luonnon maa.

Vihreät haluavat viedä Suomen takaisin siihen suureen tarinaan,
josta me kaikki olemme ylpeitä.

Me haluamme pitää kiinni siitä lupauksesta,
joka tässä maassa on aina annettu lapsille ja lapsenlapsille,
että me teemme työtä, jotta teillä olisi paremmin.

Että tässä maassa kenestä tahansa voi tulle ihan mitä tahansa.

Sen me olemme lapsillemme velkaa.