Emme tee u-käännöstä ilmastopolitiikassa, vaan autamme apua tarvitsevia

01.09.2022

Etenkin fossiilisten polttoaineiden hinnanoususta johtuva elinkustannusten kasvu on tuntunut monien kukkarossa, ja siihen hallitus lähti etsimään budjettiriihessä ratkaisuja. Olen tyytyväinen siitä, että löysimme kohdennettuja toimia, joilla voidaan auttaa eniten apua tarvitsevia. Samaan aikaan vihreää siirtymää jatketaan, sillä hajautettu ja uusiutuvaan energiaan pohjautuva energiantuotanto on ainoa tapa varmistaa, ettei sama ongelma ole seuranamme talvesta toiseen.

Käsissämme ei ole vain energiakriisi, vaan fossiilienergian kriisi. Se koskettaa kaikkia meitä, mutta erityinen huoleni on ollut haavoittuvassa asemassa olevissa ihmisissä: pienituloisessa lapsiperheessä, ylivelkaantuneessa ruoka-avun saajassa tai omilleen muuttaneessa opiskelijassa. Päätimme hallituksen budjettiriihessä toimista, jotka auttavat jo tulevana syksynä ja talvena.

Itsenäisyyden juhlavuoden lastensäätiön arvion mukaan hintojen nousun myötä jopa 13 000 lasta on vaarassa joutua lapsiperheköyhyyden piiriin. Päätimme nyt hallituksessa nostaa toimeentulotuen ja työttömyysturvan lapsikorotuksia ja opintorahan huoltajakorotusta. Myös lapsilisän yksinhuoltajakorotusta nostetaan. Samalla alennamme varhaiskasvatusmaksuja pysyvästi ja joulukuussa jokainen lapsiperhe saa ylimääräisen lapsilisän. Vihreille oli ehdottomasti välttämätöntä, että ylimääräinen lapsilisä ei leikkaa toimeentulotukea, ja tämän me saimme toteutumaan.

Korotamme myös opiskelijoiden ateriatukea 25 sentillä per ateria sekä kohdennamme rahaa leipäjonoissa jaettavan ruoka-avun tukemiseen. Leipäjonojen tarpeesta tulisi päästä eroon, mutta tällä hetkellä kyse on monelle tärkeästä avun muodosta. Myös asumistukeen tehdään energianhintoihin liittyvä korotus. Nämä ovat toimia, joilla apu kohdistuu oikeisiin osoitteisiin.

Joukkoliikenteen puolella on huomattavaa hintojen korotuspainetta, joka toteutuessaan asettaisi esimerkiksi linja-autoja tai raideliikennettä käyttävät pienituloiset mahdottomaan tilanteeseen. Emme halua, että kehyskunnssa asuvalla lähihoitajalla ei ole enää varaa työmatkaansa tai opintotuen varassa elävä opiskelija ei enää voi pendelöidä korkeakoulukaupungin ja kotipaikkansa välillä. Tähän vastaamme sillä, että alennamme joukkoliikenteen sisältävän henkilökuljetusliikenteen arvonlisäveron nollaan alkuvuoden ajaksi.

Myös nuorisotyön, kulttuurin ja liikunnan rahoitusta vahvistetaan noin yhdeksällä miljoonalla eurolla. Nämä ovat aloja, joita tarvitaan etenkin vaikeina aikoina.

Päätimme myös helpottaa laajemmin ihmisten tilannetta nousseiden energianhintojen ajassa. Päätimme yhdistelmästä toimia niin sähkön alv:n alentamisesta suoriin tukiin ja sähkölaskun osttaiseen verovähennysoikeuteen, jotka antavat puskuria syksyn ja talven tilanteeseen. Tällä hetkellä hinnat ovat vaarassa moninkertaistua niin, että keskituloisenkin voi olla vaikea maksaa moninkertaistuvaa omakotitalonsa sähkölaskua. Näillä päätöksillä varmistetaan, että jokainen koti lämpiää tulevanakin talvena.

Ilmasto- ja ympäristötoimia jatketaan

Kun olen kiertänyt viime viikkoina ja kuukausina Suomea, olen vieraillut lukuisissa yrityksissä, joiden toiminta rakentuu vihreän talouden varaan.

Elinkeinoelämän viesti on selvä, Suomen on syytä olla vihreän siirtymän etujoukoissa, sillä se takaa suomalaisille työtä ja auttaa meitä irtautumaan hinnaltaan kallistuvasta ja kansainvälisiin kriiseihin kytkeytyvästä fossiilisesta energiasta.Toisin kuin opposition suunnalta on toivottu, hallitus ei tee u-käännöstä ilmastopolitiikassaan, vaan jatkaa maan energiaitsenäisyyden vahvistamista. Päästökauppaan ei koskettu.

Fossiilisesta energiasta irtautumisen osalta haluan nostaa esille sen, että annamme hallituksena esityksen niin kutsutuista valtion takaamista energiaomavaraisuuslainoista, joiden avulla kodit sekä pienet- ja keskisuuret yritykset voivat tehdä kestäviä investointeja esimerkiksi rakennusten lämmitykseen tai liikkumisratkaisuihin liittyen. Nämä ovat pitkällä aikavälillä kannattavia investointeja, mutta alkuinvestoinnin suuruus on voinut olla monelle esteenä.

Ympäristön suhteen päätimme hallituksessa tärkeistä panostuksista, joilla jatketaan kuluneen kolmen vuoden aikana tehtyjä historiallisia satsauksia luonnonsuojeluun. Tämän hallituskauden aikana on kohdennettu keskimäärin yli 100 miljoonan euron vuosittainen lisäys. Nyt budjettiriihessä tehtiin tähän summaan vielä kuuden miljoonan euron suuruinen ylimääräinen korotus, sillä luontokadon pysäyttämisellä on entistäkin suurempi kiire. Lisäksi ensi vuonna metsätalouden kannustinjärjestelmän puolella oleviin luonnohoidon hankkeisiin osoitetaan yli kaksi kertaa enemmän tukea kuin tänä vuonna, yhteensä 17,5 miljoonaa euroa.

Myös rehevöitymisestä kärsivän Itämeren suojelutyölle on varattuna rahoitusta, jolla Saaristomeriohjelman toimia voidaan jatkaa tulevanakin vuotena.

Tuemme Ukrainaa

Sen lisäksi, että Ukrainaa on tuettava Venäjän häikäilemättömältä hyökkäykseltä puolustamisessa, meidän tulee auttaa ukrainalaisia oman maansa jälleenrakennuksessa. Siksi päätimme tässä budjettirihiessä antaa Ukrainalle humanitaarista apua 30 miljoonalla eurolla. Suomi on myös ottanut vastaan noin 37 000 tilapäistä suojelua tarvitsevaa ukrainalaista, jotka ovat joutuneet pakenemaan sodan keskeltä.

Sotaa pakenevien ukrainalaisten koulutuksen tueksi varhaiskasvatukseen ja perusopetuksen varataan myös rahaa.