Energiaitsenäisyys auttaa suomalaisia 

07.04.2022

Olemme hallituksessa päättäneet toimista, jotka nopeuttavat irtaantumista fossiilisesta energiasta. Energian, maatalouden ja logistiikan kriisipaketeilla lisäämme noin 850 miljoonaa euroa tukea siirtymään fossiilienergiasta puhtaisiin ratkaisuihin. Kansalaisia tuetaan esimerkiksi energiaremonteissa sekä sähköautojen ja niiden latauspisteiden hankinnoissa. Vauhditamme tuulivoiman rakentamista, rakennamme vetytaloutta ja sähköistämme teollisuutta.

Käsillämme olevat kriisit, Venäjän järkyttävä hyökkäys Ukrainaan ja paheneva ilmastokriisi, alleviivaavat tarvetta irtautua erityisesti venäläisestä fossiilienergiasta. Ilmastotoimet ovat nyt myös turvallisuuspolitiikkaa.

Siksi hallitus on päättänyt mittavasta yhteensä 850 miljoonan euron kokonaisuudesta, jolla Suomen energiaitsenäisyyttä vahvistetaan, irrottaudutaan fossiilisen energian käytöstä ja vauhditetaan yritysten puhtaita  investointeja. Puhdistamme energiantuotantoa tuulivoiman vauhdittamisella ja panostamalla energian varastoinnissa auttavan vetytalouden rakentamiseen, teollisuuden sähköistämiseen ja akkuteknologian kehittämiseen. 

Suosittu öljylämmityksestä luopumisen tuki saa lisärahaa ja laajenee koskemaan myös kaasulämmitystä. Autamme sähkö- tai biokaasuautoon vaihtamisessa ja latauspisteiden rakentamisessa. Näin aivan jokainen voi pienentää riippuvuuttaan Putinin energiasta niin, että se samalla hyödyttää ilmastoa ja kukkaroa.

Lisäksi suoraan kansalaisia auttaa se, että valmistelemme uutta lainantakausmallia, jonka avulla ihmiset voivat parantaa rakennusten energiatehokkuutta, siirtyä hyödyntämään maalämpöä tai tuuli- ja aurinkoenergiaa tai esimerkiksi rakentaa sähköautojen latauspisteen omaan kotipihaansa. 

Päätimme jo kehysriihen yhteydessä, että vihreän siirtymän investoinneille annetaan etusija lupakäsittelyssä. Voimavaroja lisätään myös lupa- ja muihin hallinnollisiin menettelyihin, hallintotuomioistuimille ja digitalisaatioon. Tämä kaikki on tarpeen, sillä tahmeasti etenevä lupien saaminen ja hidas valitusten käsittely ovat olleet tähän asti pullonkaula mittavienkin energiainvestointien tekemiselle. Esimerkiksi tuulivoiman suhteen Suomessa on ollut jonossa useiden miljardien edestä yksityisiä hankkeita.

Vaikka lupien myöntämistä ja hallinnollisia prosesseja vauhditetaan, arvioidaan hankkeiden ympäristövaikutukset edelleen entiseen tapaan . Energiaomavaraisuutta ei voi rakentaa niin, että samalla luonnon monimuotoisuus tai saamelaisten oikeudet sivuutettaisiin.

Jo aiemmin olemme päättäneet käyttää noin miljardin euron edestä EU:n elpymisrahasta vihreän siirtymän toteuttamiseen. Kun lasketaan mukaan nyt tehdyt päätökset ja maatalouden vihreään siirtymään käytettävät yli 120 miljoonaa euroa, päästään jo lähelle kahta miljardia euroa. Mittaluokka kuvaa hyvin sitä, miten ilmastopäätöksistä ja hajautetun energian rakentamisesta on tullut politiikan sivulauseesta sen ydintä.

Kansalaisille aikaa muutokseen

Tällä hetkellä hinta ohjaa pois fossiilisten polttoaineiden käytöstä, kun bensan hinta on korkea. Tämä on kuitenkin ajanut monet kansalaiset vaikeaan tilanteeseen: moni on riippuvainen oman auton käytöstä, mutta vaihtoehdot bensa- tai diesel-autoille ovat olleet liian kalliita. On selvää, että halpojen fossiilisten polttoaineiden aika on nyt ohi. Tuilla ja lainatakauksilla autamme nyt ihmisiä rakentamaan arkensa muiden kuin fossiilisten energiamuotojen varaan.  

Nyt akuutissa tilanteessa hankimme kuitenkin lisäaikaa ihmisille tämän siirtymän tekemiseen ja puhtaisiin vaihtoehtoihin siirtymiseen. Polttoaineen jakeluvelvoitetta alennetaan tänä ja ensi vuonna. Sen jälkeen kiristykset tulevat vastaavasti olemaan suunniteltua korkeampia, jotta ilmastotyöstä ei tingitä. Näin voimme päästä tilanteeseen, jossa yhä harvempi ajettu kilometri hyödyttää Putinia. 

Myös turpeen osalta päädyimme ratkaisuun, jossa turpeen nosto huoltovarmuuskäyttöön varmistetaan. Tämä ratkaisu ei muuta sitä, että turpeen alasajoa isossa kuvassa jatketaan ja turvetuottajia tuetaan vaihtamaan pois turvetuotannosta ja löytämään itselleen uusia ja tulevaisuudessakin kannattavia elinkeinoja.