Eriarvoistumiseen on puututtava nyt

24.11.2017

Vihreiden mielestä köyhyys ei kannusta, se lannistaa. Sen vuoksi teimme eriarvoistumisesta välikysymyksen yhdessä demarien ja vasemmistoliiton kanssa. Välikysymys jätettiin tänään.

Hallitus tekee nyt politiikkaa, jonka seurauksena eriarvoisuus lisääntyy. Niiltä, jotka sinnittelevät jo ennestään pienillä tuloilla, leikataan lisää, samalla kun varakkaiden verotusta kevennetään. Köyhät köyhtyvät, rikkaat rikastuvat.

Suomea on pitkään rakennettu sillä ajatuksella, että jokaisella lapsella olisi mahdollisuus oppia ja menestyä kotitaustasta riippumatta. Nyt tuo periaate on murenemassa ja luokkayhteiskunta tekee paluuta.

Lasten ja nuorten eriarvoistuminen alkaa jo varhain. Moni elää jatkuvassa niukkuudessa, eikä riittävää tukea opinpolulla ole monelle tarjolla missään vaiheessa.

Rajut koulutusleikkaukset ovat johtaneet tilanteeseen, jossa päivähoidon ryhmäkoot ovat kasvaneet ja varhaiskasvatusoikeutta on supistettu, vaikka tiedämme kuinka tärkeää se olisi tulevan koulupolun tasoittamiseksi. Kouluissa on puute aikuisista, eikä isoissa ryhmissä opiskelu onnistu kaikilta. Liian moni nuori joutuu päättämään peruskoulun vajavaisin taidoin, mikä katkaisee heidän opinpolkunsa ja uhkaa syrjäyttää kokonaan yhteiskunnasta.

Opintotuen raju leikkaus johtaa siihen, että moni nuori joutuu jättämään opinnot kesken siksi, ettei ole varaa opiskella. Etenkin ne nuoret, jotka tulevat pienituloisista perheistä, eivät rahanpuutteen vuoksi enää pysty kouluttautumaan niin pitkälle kuin osaaminen antaisi myöten.

Hallituksen rajut leikkaukset kaikkein pienituloisimpien etuuksista ovat ajaneet monet eläkeläiset, työttömät ja vammaiset tilanteeseen, jossa he joutuvat taistelemaan selvitäkseen jokapäiväisestä arjesta. Leipäjonoista on tullut arkipäivää elämästä selviämiseen.

Tiedämme että pienituloisimmat sairastavat eniten. Sipilän hallitus on tehnyt leikkauksia lääke- ja sairausmatkakorvauksiin, lääkekulujen omavastuuta on nostettu ja terveyskeskus- ja sairaalamaksuja on korotettu. Tämä on johtanut tilanteeseen, jossa moni pienituloinen joutuu miettimään, ostaako niukoilla rahoillaan ruokaa vai lääkettä. Lähteekö hakemaan hoitoa vai sinnitteleekö kotona. Monet tämän maan rakentaneet ikäihmiset joutuvat viimeiset vuotensa elämään äärimmäisessä niukkuudessa.

Suomalaisen yhteiskunnan eriarvoistuminen ei ole automaatio, vaan seurausta hallituksen politiikasta. Me voimme myös päättää toisin. Emme voi vain katsoa vierestä, kun yhteiskuntamme heikoimpia työnnetään yli laidan. Hallituksen eriarvoistavaan politiikkaan on puututtava.

Siksi nyt on välikysymyksen paikka.