Etätyön oltava mahdollista jatkossakin

26.05.2020

Hallitus suosittaa tällä hetkellä etätöiden tekemistä. Etätyön yleistyminen on tuonut näkyville sen, että monen työpaikan etätyökulttuurissa on edelleen kehitettävää. Mahdollisuus etätöiden tekemiseen on säilytettävä korona-ajan jälkeenkin, sillä se voi parhaimmillaan olla ilmastoystävällistä ja helpottaa perheiden arkea.

Liki 60 prosenttia työikäisistä suomalaisista on siirtynyt koronan myötä etätöihin, ja heistä noin puolet haluaisi jatkaa ainakin osittaista etätyötä myös korona-ajan jälkeen. Ratkaisuja tehtäessä on kuultava ihmisten toiveita. Hoitohenkilökunnalle, kaupan kassoille, rakennusalan ihmisille, kentällä oleville poliiseille ja monille muille ammattiryhmille etätyö ei ole mahdollista. Heille joille etätyö sopii, sen tekeminen voi tuoda apua arkeen koronan jälkeenkin.

Tästä päivästä käsin vaikuttaa kaukaiselta todellisuudelta, kuinka monia kuormittavia työmatkoja ja kasvokkaisia kokouksia elämäämme joskus kuului. Toisaalta samaan aikaan kasvokkaisten kontaktien puute luo kokonaan uusia haasteita, joista vähäisin ei ole ollut työpaikkaan liittyvän fyysisen yhteisöllisyyden puuttuminen. Virtuaalinen kahvihuone ei korvaa kokemusta aidosta läsnäolosta, ei vaikka kahvi olisi kuinka paljon parempaa kotona.

Sen lisäksi että etätyö on tärkeässä roolissa epidemian hallinnan kannalta, sillä on myös muita tutkittuja hyötyjä. Tutkimusten mukaan etätöiden tekeminen on tehokkaampaa ja ihmiset saavat keskimäärin enemmän aikaan. Työhön liittyvän matkustamisen, ja aivan erityisesti ulkomaanmatkojen, vähentäminen leikkaa myös ilmastopäästöjämme, vähentää ruuhkia ja parantaa ilmanlaatua. Lisäksi matkustamiseen käytetty aika jää käytettäväksi muuhun.

Myös etätyöt mahdollistava tekniikka ottaa koko ajan harppauksia eteenpäin. Nyt kun erilaisten etäyhteydet mahdollistavien sovellusten käyttäjävirrat ovat moninkertaistuneet, tunnistetaan paremmin myös niihin liittyviä tietoturvahaasteita. Samalla sovellusten kehittäjät ovat kiireen vilkkaa ryhtyneet paikkaamaan tietoturva-aukkoja ja sovellusten käyttäjäkokemusta. On tärkeämpää kuin koskaan, että jokaiselle varmistetaan myös riittävän nopea ja luotettava internet-yhteys.

Moni kokous olisi voitu hyvin toteuttaa etäyhteyksin myös ennen koronaa, mutta monessa paikassa asenteet ja ohjeistukset olivat niiden tiellä. Se mikä oli hetki sitten mahdotonta, onkin nyt välttämätöntä. Nyt on oikea hetki miettiä jo sitä, miten mahdollisuus etätöihin voidaan säilyttää mahdollisimman monille myös koronakriisin jälkeen.

Etätyöpäivä viikossa olisi ilmastoteko

Niillä työpaikoilla, joissa se on mahdollista, voisi koronan jälkeenkin hyvin siirtyä kulttuuriin, jossa mahdollistettaisiin vähintään yhden etätyöpäivän tekeminen viikossa. Näin työyhteisön kasvokkaisesta kohtaamisesta ei tarvitse juuri tinkiä, mutta edestakaisten työmatkojen määrä vähenee viidenneksellä. Sillä olisi merkittävä vaikutus ilmastonäkökulmasta. Monella työpaikalla näin jo toimitaankin, mutta valtionhallinto voisi näyttää tässä asiassa esimerkkiä lopuille. Samalla pitää kuitenkin pitää huolta siitä, ettei työntekijän ergonomia jää kotona vain hänen itsensä vastuulle.

Helpotusta perheen ja työn yhteensovittamiseen

Viimeistään koronakriisi on herättänyt monet työnantajat siihen, että työntekijöillä on perheitä ja lapsia, joiden hoitaminen synnyttää usein näkymättömäksi jäävää työtä. Koulujen ollessa suljettuna tilanne oli poikkeuksellinen ja monelle vaikeakin, kun kouluikäiset lapset olivat etäopetuksessa. Normaalioloissa etätyö voisi kuitenkin helpottaa lapsiperheiden arkea ja perheenjäsenten kalentereiden yhteensovittamista.