Euroopan unionin elpymispaketti on sekä Suomen että koko Euroopan etu

10.05.2021

Tänä keskiviikkona äänestämme historiallisen merkittävässä äänestyksessä siitä, minkä tien eurooppalaisessa yhteisössämme Suomi valitsee. Olemmeko osa sitä eurooppalaista yhteisöä, joka ponnistelee yhteistuumin toipuakseen koronapandemian iskuista, torjuakseen ilmastokriisiä ja huolehtiakseen heikompiosaisista niin kotona kuin maailmallakin.

Euroopan unioni on tuonut maanosaamme sen historian vakaimman ajanjakson. Unioni on tuonut rauhaa, vakautta ja hyvinvointia sadoille miljoonille täällä asuville ihimisille. Suomi on ollut jo neljännesvuosisadan mukana rakentamassa tätä eurooppalaista arvoyhteisöä, sidettä monenlaisten eurooppalaisten valtioiden välillä. Olen tästä ylpeä ja näen, että meidän jos jonkun pienenä maana tulee olla mukana kehittämässä EU:ta eteenpäin. Meidän ei tule kääntää selkäämme Euroopalle ja jäädä vapaaehtoisesti pois päätöksenteon pöydistä.

Elpymispaketista äänestettäessä on kyse Suomen edusta. Suomi saa yhteisesti sovitusta elpymispaketista rahaa vihreään siirtymään, hiilineutraalin tulevaisuuden rakentamiseen, kilpailukyvyn parantamiseen ja osaamisen kehittämiseen. Vähintään 50 prosenttia Suomen kestävän kasvun ohjelmasta käytetään ilmastonmuutosta hillitseviin toimiin. Se on historiamme suurin panostus ilmastotoimiin. Kun koko maanosassa tehdään suuria investointeja vihreään kasvuun, on vaikutukset koko maailman ilmastopäästöille hyvin merkittävät. Nyt jos koskaan meidän on investoitava riittävästi ilmastopäästöjen vähentämiseksi.

Samalla näemme, kuinka merkittävä EU on myös taloudellemme. Pienenä ja vientivetoisena taloutena Euroopan talouden elpyminen on aivan keskeistä myös Suomen talouden elpymiselle. Kun ilmastoinvestointeja tehdään maailmalla jatkuvasti enemmän, luo se myös uusia vientiteollisuuden mahdollisuuksia suomalaiselle teollisuudelle. Meillä on osaamista, korkeasti koulutettua työvoimaa ja kykyä innovoida ja keksiä uutta. Ei ole sattumaa, että Nokian kaltaiset onnistumiset ovat nousseet juuri Suomesta. Nyt ilmastonmuutoksen torjuntaan tarvitaan samanlaisia maailmaa mullistavia innovaatioita, kuin matkapuhelin oli lankapuhelimien maailmassa.

Elpymispaketin äänestyksessä on kyse eurooppalaisen Suomen tulevaisuudesta. On kauheaa ajatella, että Suomi olisi se maa, joka kaataa koko Euroopan koronakriisistä toipumiseen tarkoitetun yhteisen elpymispaketin. Uskottavuutemme ja arvovaltamme unionin jäsenmaana ja yhteisön tasaveroisena kumppanina olisi mennyttä. Vahingon laajuutta paitsi Euroopan taloudelle, mutta ennen kaikkea heikossa asemassa olevien ihmisten arjelle on vaikea kuvitella.

Tässä on kysymys solidaarisuudesta. Jos talous yskii koko Euroopassa, se tarkoittaa työttömyyttä, nurin meneviä yrityksiä ja huono-osaisuuden kasvua. Vaikutukset säteilevät jäsenvaltioiden yli, eikä omaan napaan tuijottaminen ja sisäänpäin kääntyminen ole kenenkään etu.

Toivon, että jokainen kansanedustaja äänestää keskiviikkona vastuunsa tuntevan, eurooppalaisen ja solidaarisen Suomen puolesta. Suomen edun ja elpymispaketin puolesta.

Emma Kari
vihreän eduskuntaryhmän puheenjohtaja