Euroopan vihreä tulevaisuus eduskunnan käsissä

27.04.2021

Euroopan unionin elpymispaketti on keskeinen siinä, että Suomi ja koko Eurooppa nousee koronakriisistä. Se auttaa myös vauhdittamaan ilmastotoimia ja vihreää siirtymää. Eduskunnassa jokaisella kansanedustajalla on tästä suuri vastuu, sillä perustuslakivaliokunta edellyttää päätökseen 2/3 määräenemmistöä.

Perustuslakivaliokunta teki tänään ratkaisunsa EU:n elpymispaketista. Perustuslakivaliokunta päätyi äänin 9–8 siihen, että eduskunnan on tehtävä päätös elpymispaketista ⅔ määräenemmistöllä. Se tarkoittaa myös sitä, että entistä pienempi vähemmistö voi halutessaan torpata elpymispaketin. Vihreät jättivät asiasta eriävän mielipiteen yhdessä SDP:n, Vasemmistoliiton ja RKP:n kanssa.

Suomen ja Euroopan unionin tulevaisuuden kannalta on erittäin olennaista, että EU:n elvytyspaketti tulee hyväksytyksi.

Elpymispaketin tarkoitus on auttaa koronapandemian kurittamia EU-maita nousemaan jaloilleen. Suomi on selviytynyt verrattain hyvin koronakriisistä myös taloudellisesti, mutta paketti on myös Suomelle tärkeä: Suomen viennistä miltei 60 prosenttia kohdistuu EU-maihin. Mitä pidempään EU-maiden talous on koronalamassa, sitä kauemmin toipuminen kestää Suomessakin.

Elpymispaketti on samalla jättipanostus ilmastokriisin ratkaisemiseen ja luontokadon pysäyttämiseen. EU edellyttää, että jäsenmaat käyttävät rahoista vähintään 37 prosenttia ilmastotoimiin. Suomen hallitus on sitoutunut ohjaamaan paketin varoista puolet ilmastonsuojeluun ja reilun muutoksen tukemiseen. Tällä tavoin huolehditaan myös siitä, että teollisuuden päästöjen laskiessa työpaikat pysyvät Suomessa. Kyseessä on Suomen historian suurin ilmastopanostus.

Perustuslakivaliokunnan päätös herättää ei-juristissa kaksi kysymystä. Ensinnäkin: Millä perusteella elpymispaketti on merkittävä vallansiirto EU:lle Suomessa, mutta ainakaan tähän mennessä näin ei ole katsottu EU-maissa? Ja toiseksi: Miksi elpymispaketti on isompi periaatteellinen ratkaisu kuin vuonna 1998 päätetty siirtyminen talous- ja rahaliittoon ja samalla yhteiseen valuuttaan? Tämä päätös hyväksyttiin eduskunnassa yksinkertaisella enemmistöllä.

Elpymispaketille ei ole varasuunnitelmaa. Paketin kaatuminen yhdessäkin jäsenmaassa johtaisi vähintään kuukausia kestäviin neuvotteluihin paitsi elpymispaketista, myös koko unionin budjetista. Seuraukset ovat siis EU-maiden talouden, EU-kansalaisten ja ilmaston kannalta todella suuria. Jos eurooppalaista yhteistyötä, talouden elpymistä ja ilmastokriisin ratkaisemista pitää arvossa, silloin hyväksyy myös elpymispaketin. Katseet kääntyvät nyt kokoomuksen suuntaan: toivon, että itseään eurooppapuolueeksi kutsuva kokoomus seisoo yhtenäisen Euroopan unionin takana.