Fibromyalgiaa sairastavien diagnosointia, hoitoa ja työkykyä tulee parantaa 

02.06.2022

Sairaus tunnetaan sekä tunnistetaan varsin heikosti, ja siksi fibromyalgiasta kärsivien asema on heikko, diagnoosiin saanti kestää, sitä myötä hoidon aloitus viivästyy ja työkyky heikkenee.  Oikean diagnoosin saamisella ja hoidon aloittamisella on inhimillisen näkökulman lisäksi siis myös kansantaloudellisia vaikutuksia. Pitkät ja toistuvat sairaslomat ja työkyvyttömyys ovat valitettavan yleisiä fibromyalgiaa sairastavilla.

Sairaus ilmenee ihmisellä muun muassa tuki- ja liikuntaelimistön kipuina ja uupumuksena. Vaikutukset ihmisen elimistöön ovat mekanismeiltaan vastaavia monien pitkäaikaisten kipusairauksien kanssa. Tutkimuksissa on todettu, että taustalla on keskushermoston herkistymiseen liittyvän kivunmuuntelujärjestelmän vaimentavan osan toiminnan heikkeneminen ja aivojen kipuvasteiden voimistuminen. Uusimmat tutkimukset esimerkiksi Lontoon King’s Collegessa ja Ruotsin Karoliinisessa instituutissa viittaavat fibromylogian olevan autoimmuunisairaus.

Jätin hallitukselle kirjallisen kysymyksen fibromyalgia-sairauden diagnosoinnin parantamisesta sekä sairaudesta kärsivien hoidon saannin nopeuttamisesta. Kaikki fibromyalgiapotilaat eivät toivu työkykyisiksi ja työkyvyttömyyseläkepäätösten saaminen on myös nykyisin hyvin hidasta ja hankalaa. Kysyin myös, kuinka tätä voitaisiin helpottaa.

Sairastavien kuvauksissa toistuu, kuinka ihmiset ovat monissa tapauksissa joutuneet käymään läpi useita vuosia kestäviä tutkimuksia. Fibromyalgiayhdistys ry:n keräämien kokemusten mukaan sairauden oireet ovat hyvin moninaiset. Ne voivat olla niin unihäiriöitä, niveloireita, ahdistuneisuutta, pahoinvointia, päänsärkyä kuin kognitiivisia häiriöitä. Fibromyalgiaan liittyy myös useita liitännäissairauksia, kuten allergiat, migreeni, krooninen väsymys ja ärtyvän suolen oireyhtymä. Sairauden muodot ja vakavuusaste vaihtelevat yksilöiden välillä voimakkaasti ja siksi eri hoitomuodot toimivat eri ihmisillä eri tavoin. Terveyskirjaston tietojen mukaan fibromyalgiaa sairastaa noin viisi prosenttia väestöstä, heistä noin 90 prosenttia on naisia.

Moninainen oirekirjo on yksi tekijä, miksi fibromyalgia on vaikeasti tunnistettavissa oleva sairaus. Koko sairauden olemassaoloa on useiden sairastavien arjessa epäilty ja kyseenalaistettu. Myös diagnoosin saamisen on nähty leimaavan yksilöä.  Fibromyalgikkoja on haukuttu laiskoiksi ja oireiden on väitetty johtuvan mielenterveysongelmista tai muista psyykkisistä syistä. Tätä stigmaa pitää poistaa! Tiedon ja tutkimuksen lisääminen auttaa tähänkin.