Hallituksen keinopaketti puuttuu kohtuuttomiin sähkölaskuihin

19.12.2022

Takautuva kertakorvaus, maksuaikojen pidennys ja joustoihin kannustava hintasääntely ovat oikein määriteltynä ja kohdennettuna toimiva työkalupaketti vaikeaan tilanteeseen.

Monella on nyt hätä sähkön hinnan ja hurjaksi kasvaneiden sähkölaskujen kanssa. Erityisen paha paikka on heillä, joiden taloudellinen tilanne on jo valmiiksi vaikea ja asuntojen lämmitys nojaa sähköön – ja joita ei ole suojannut edullinen määräaikainen sopimus. Uusia, ripeitä toimia tarvitaan. Hallitus- ja oppositiopuolueet kävivät tänään keskustelua erilaisista malleista puuttua tilanteeseen nopeasti.

Nopeimmin näistä toimista auttavat kertakorvaus marras-joulukuun sähköstä ja tuki maksuaikojen pidentämiselle. Lisäksi pidempään valmisteluun menee sähkölaskuissa toteutettava joustoon ja säästöön kannustava tukimalli, joka voisi olla esimerkiksi Norjassa käytettävän tukimallin kaltainen.

On tärkeää puuttua sähkön hintojen kohtuuttomiin seurauksiin. Samalla on tärkeää varmistaa, että kannustimet sähkön säästöön ja joustoon sekä vastaavasti sen tuotantoon ja uusiin investointeihin säilyvät.

Ratkaisut eivät ole täydellisiä ja yksityiskohdissa on vielä työtä. Ne ovat kuitenkin toivottavasti parhaita, mitä tässä tilanteessa on mahdollista toimeenpanna. Tuet on tarkoitus rahoittaa pitkälti windfall-verolla, jolla leikataan sähköyhtiöiden poikkeuksellisia voittoja. Tukitoimien ja windfall-veron yhdistelmän on oltava sellainen, että se kannustaa sähköyhtiöitä myös omiin toimiin hintojen kohtuullistamiseksi.

Ideaalisti meillä olisi jo käytössä vihreiden esittämä energiaraha, joka maksettaisiin ihmisten tilille tulojen ja esimerkiksi lämmitysmuodon perusteella. Tuki varmistaisi, että ihmisten ahdinko hellittäisi, mutta vaarantamatta sähkön riittävyyttä. Sitä saisivat tuen tarpeessa olevat, kannusteet säästää sähköä säilyisivät ja väistämättä rajalliset tukieurot varattaisiin nimenomaan pieni- ja keskituloisille.

Tämäntyylisiä tukijärjestelmä olisi tarvittu jo aiemminkin erityisesti koronakriisin aikana. Valitettavasti kerta toisensa jälkeen tämä on vaaditun byrokratian takia osoittautunut mahdottomaksi ilman pitkää valmistelua.

Tulevalla hallituskaudella olisikin järkevää luoda pysyvät raamit kansalaisten kriisitukimallille, jotta emme jatkossa olisi vastaavassa tilanteessa. Osittain tätäkin silmällä pitäen energiaraha on valtiovarainministeriössä valmistelussa. Marras-joulukuun sähkön kertakorvaus on toki mallina jo varsin lähellä energiarahan ajattelua. Kun tuki perustuu toteutuneeseen kulutukseen ja rajatusti, eivät kannustimet säästää sähköä jatkossakin katoa.

Täydellinen voi joskus olla hyvän pahin vihollinen. On tärkeää, että nyt valmistellaan nopealla aikataululla mahdollisimman toimivia ja oikein vaikuttavia ratkaisuja.