Budjettiriihessä etsittävä ratkaisuja, joilla ihmisiä autetaan kohonneiden hintojen keskellä

19.08.2022

Inflaation taustalla on useita tekijöitä, mutta yksi ylitse muiden: halvan fossiilienergian loppu. Ilman Suomessa jo tehtyjä ilmastotoimia hinnat nousisivat paljon enemmän. Vihreä siirtymä on oikea pitkän aikavälin ratkaisu. Samalla pitää tunnustaa, että moni kotitalous on vaikeassa tilanteessa tänä syksynä ja talvena, ja apua tarvitaan juuri nyt.

Vihreä hallitusryhmä kokoontui kesäkokoukseensa Mikkeliin ja esittää seuraavia toimia, joilla ihmisten ahdinkoa voidaan auttaa. On tuettava heitä, jotka sitä eniten tarvitsevat. Pienituloisia, lapsiperheitä ja opiskelijoita. Silloin myös inflaatio pysyy paremmin kurissa, eivätkä elinkustannukset pääse karkaamaan vielä entistäkin pahemmiksi.

1. Sosiaaliturvaan tulisi tehdä ylimääräinen indeksikorotus

Tämä auttaisi niin eläkeläisiä, pienituloisia sosiaaliturvan saajia kuin opiskelijoita. Normaalisti sosiaaliturvaa tarkistetaan kerran vuodessa, mutta nopean inflaation oloissa olisi perusteltua tehdä tarkistuksia useammin. Näin esimerkiksi eläkkeet ja työttömyysturva pysyisivät paremmin hintojen nousuvauhdin mukana, ja pienituloisten käteen jäävä raha kasvaisi.

Ajattelemme, että ihmiset osaavat itse parhaiten valita, missä he voivat säästää ja missä eivät. Nousseita elinkustannuksia on kompensoitava käyttäen erityisesti sellaisia keinoja, jotka jättävät valinnanvaran ihmisille itselleen.

2. Pienituloisille energian hintojen nousun perusteella maksettava energiaraha vastaisi oikeaan tarpeeseen

Se koskisi yhtä lailla maaseutua kuin kaupunkejakin, sillä kohonneet energian hinnat tuntuvat koko Suomessa. Energiaraha on jo nyt valmistelussa, ja pidämme sitä yhtenä tehokkaimpana keinona tukea juuri niitä, jotka tukea tarvitsevat. Energiaraha voisi olla pysyvä työkalu, joka voisi auttaa tulevissakin kriiseissä. Energiarahasta löytyy lisää Vihreiden nettisivuilta.

3. Toimeentulotuen ja työttömyysturvan lapsikorotuksia ja opintorahan huoltajakorotusta tulisi nostaa

Tämä olisi toimi, joka osuisi eniten sitä tarvitseville lapsiperheille. Itsenäisyyden juhlavuoden lastensäätiö Itlan mukaan jopa 13 000 lasta on riskissä pudota köyhyyteen hintojen nousun vuoksi. Jos voimme auttaa näitä 13 000 lasta nyt, apu kantaa pitkälle aikuisuuteen.

4. Avataan kunnille rahoitus, jolla ne voisivat laajentaa kouluruokailua aamuihin, iltoihin ja viikonloppuihin sekä antaa lisää tukea ruoka-apua jakaville toimijoille

Ruoan hinnan nousu koskettaa erityisesti pienituloisia. Leipäjonot ovat kasvaneet monessa kaupungissa ja tähän hätään pitää puuttua. Kouluruoka on monelle lapselle ainoa lämmin ateria päivässä. Nämä ovat molemmat kuntien järjestämiä palveluita, mutta valtiovalta voisi tukea toimintaa avaamalla ylimääräisen rahoitushaun. Myös opiskelijoiden ateriatukea tulisi korottaa.

5. Ehdotamme bussien ja raideliikenteen lippujen arvonlisäveron laskemista

Joukkoliikenne on monella alueella kriisissä ja lippujen hinnoille on kovaa nousupainetta. Tämä on erityinen ongelma pienituloisten kannalta, jotka käyttävät suhteessa enemmän joukkoliikennettä. Esitämme uutena keinona bussien ja raideliikenteen lippujen arvonlisäveron laskemista neljään prosenttiin, jotta ihmisillä olisi edelleen varaa käyttää joukkoliikennettä siellä, missä joukkoliikennettä on tarjolla.