Hallituksen politiikka heikentänyt työttömien perusturvaa

05.03.2019

Perusturvan varassa elävien ihmisten määrä on vuosina 2015-2019 kasvanut yli puoleen miljoonaan ihmiseen.

Tämän osoittaa karulla tavalla juuri julkaistu lakisääteinen perusturvan riittävyyden arviointiraportti. Perusturvan takaama tulotaso ei monissa elämäntilanteissa riitä kattamaan kohtuullista minimikulutusta. 

Mitä enemmän perusturvaan on tehty heikennyksiä, sitä enemmän myös toimeentulotuen käyttö on kasvanut. Tämä on monella tavalla ongelmallista; tämä maksaa rahaa ja vaikeuttaa entisestään ihmisten nousemista takaisin työhön, toimeentulotuen muodostaessa kannustinloukku työn vastaanottamiselle. Raportti kertoo myös, että lakimuutokset vuosina 2015-2019 ovat suhteellisesti eniten heikentäneet yksinasuvien ja yksinhuoltajien tulotasoa. Myös opiskelijoiden toimeentulo on siirtynyt selkeästi lainapainotteisemmaksi.

Vaikka taloudellinen tilanne on kohentunut ja työttömyys laskenut, niiden ihmisten toimeentulo, jotka elävät heikossa työmarkkina-asemassa, on heikentynyt. Talouskasvu ei nosta kaikkia ja siksi on kiinnitettävä entistä enemmän huomiota niihin ihmisiin, jotka jäävät työn ulkopuolelle ja heikolle toimeentulolle. Nyt on nostettava perusturvan tasoa, uudistettava perusturvaa kohti perustuloa, joka yksinkertaistaisi tuen saamista ja helpottaisi työn vastaanottamista.

Samalla on uudistettava suomalaista palvelujärjestelmää niin, että yhä useampi apua tarvitseva saa henkilökohtaisemmin räätälöityä tukea, oli se sitten kuntoutusta, koulutusta ja tai terveydenhuollon palveluita tai velkaneuvontaa. Asumisen hinta vaikuttaa perusturvan riittävyyteen. Heikoiten turva riittää pääkaupunkiseudulla, jossa vuokrat ovat korkeimmat ja tähän lääke on asuntotuotannon lisääminen ylipäätään ja erityisesti kohtuuhintaisten asuntojen lisärakentaminen.