Hallitus ja europarlamentti pelaavat uhkapeliä tulevaisuudella

13.09.2017

Europarlamentti äänesti tänään maankäytön ja metsien hakkuiden ilmastovaikutuksista.

Äänestyksessä voitti ilmastonmuutoksesta piittaamaton malli, jota myös Sipilän hallitus on ajanut. Suomi pyrkii rintamakarkuriksi ilmastonmuutoksen vastaisessa taistelussa.

Takana on valtavien hurrikaanien, maastopalojen ja myrskytulvien kesä. Hurrikaanit Pohjois-Amerikassa sekä tulvat Etelä-Aasiassa ovat aiheuttaneet kymmenien miljardien eurojen edestä vahinkoja, suurta kärsimystä ja kuolemaa. Maailmalla toivotaan, että fossiiliyhtiöt saataisiin korvausvastuuseen, sillä ilmastonmuutos on myrskyjen dopingia. Jokainen ylimääräinen hiilidioksiditonni ilmakehässä lisää katastrofien tuhoja.

Samaan aikaan Suomen hallitus haluaa biotaloushuumassaan lisätä hakkuita tasolle, joka tekee tyhjäksi kaiken Suomen ilmastotyön. Hallitus ottanut tavoitteekseen, että Suomi ei joutuisi lainkaan tilille lisähakkuiden ilmastovaikutuksista. Sipilän johdolla Suomi pyrkii rintamakarkuriksi taistelussa ilmastonmuutosta vastaan. Välineenä on porsaanreikien luominen EU-lainsäädäntöön.

Tänään Euroopan parlamentti äänesti LULUCF:sta eli maankäytön ja metsien hakkuun sääntelystä osana EU:n ilmastopolitiikkaa. Äänestyksessä voitti epäselvä ja tulkinnanvarainen malli, jonka on tarkoitus antaa jäsenvaltioille huomattavasti lisää liekaa metsien hakkuiden kasvattamiseen. Tämä johtaisi hiilinielun pienenemiseen. Asian käsittely jatkuu vielä komissiossa ja neuvostossa, jossa Suomen hallitus jatkanee ilmastotyötä vesittävän kannan edistämistä väitetyn kansallisen edun nimissä.

Hallituksen kaavailemat lisähakkuut aiheuttaisivat yli koko Suomen henkilöautoliikennettä vastaavan hiilidioksipäästöjen kasvun. Hallitus on lobannut EU:ssa ankarasti hakkuita koskevan ilmastolainsäädännön heikentämisen puolesta piittaamatta sen aiheuttamista vahingoista tuleville sukupolville. Samalla johtavat suomalaiset ja eurooppalaiset tutkijat ovat varoittaneet hakkuiden lisäämisen kiihdyttävän ilmastonmuutosta ja heikentävän luonnon monimuotoisuutta.

EU:n päätöksillä on kauaskantoiset seuraukset ilmastonmuutoksen torjunnalle. EU:n malli on tärkeä maailmanlaajuisesti, sillä sitä tullaan todennäköisesti käyttämään pohjana lähes koko maailman kattavan Pariisin ilmastosopimuksen laskusäännöille. Miksi köyhemmät maat rajoittaisivat esimerkiksi sademetsien hakkuita, jos rikas Eurooppakin ryhtyy rintamakarkuriksi?

Parlamentin päätökset ovat erityisen tärkeitä juuri nyt, kun maailma tarvitsee ilmastojohtajia. EU:n on johdettava, kun Trumpin Yhdysvallat ei siihen pysty. Suomi pelaa haitallisten hakkuulisäysten takia vaarallista uhkapeliä koko planeettamme tulevaisuudella.

Ilmaston kannalta hiilinielujen vaikutus on helposti hahmotettavissa. Hiilinielut sitovat hiiltä ilmakehästä, joten ne vähentävät ilmastopäästöjen aiheuttamaa kuormaa. Mikäli jokin maa leikkaa hiilipäästöjään ja samalla pitää hiilinielut ennallaan, ilmastopäästöt todella vähenevät ja ilmasto kiittää. Mutta mikäli päästöjen ohella myös hiilinielut pienenevät, ilmastopäästöjä ei saada kuriin, vaan ne voivat jopa kasvaa, kuten Suomessa on käymässä.

EU-parlamentin ja Suomen hallituksen linjalla on kaksi vaarallista seurausta:

  1. Eurooppa ja Suomi kiihdyttävät ilmastonmuutosta ja pumppaavat lisää dopingia ilmastokatastrofeille.
    Ilmastonmuutoksen torjunnalla on valtava kiire. Päästövähennyksiä jarruttavat päätökset ovat vastuuttomia. Jokainen kuutiometri, jolla hakkuita nyt kasvatetaan, heikentää huomisen hyvinvointia ja lastemme elinoloja.
  2. Suomi estää teollisuuden uudistumista kestävämmälle ja menestyvämmälle pohjalle.
    Kansainvälisillä markkinoilla tulevat menestymään ne toimijat, jotka vastaavat kestävien tuotteiden ja puhtaan teknologian kysyntään. Siksi metsien kestävä käyttö on myös suomalaisen biotalouden etu.

Europarlamentaarikkojen epäonnistumisen myötä vastuu ilmastonmuutoksen torjumisesta lankeaa komission, neuvoston ja parlamentin yhteisneuvotteluihin ja paikallisten päättäjien harteille. Sipilän hallitukselle hakkuiden kasvattaminen on planeetan tulevaisuutta tärkeämpää. Me Vihreät tarjoamme hakkuuvimmalle vaihtoehdoksi kestävää metsien käyttöä, jalostusasteen nostoa ja luonnon monimuotoisuuden suojelua.

Ilmastonmuutos ei ole kaukaista tulevaisuutta, vaan totta jo tänään. Se näkyy kuivuudessa, joka ajaa ihmisiä pakolaisiksi ja entistä tuhoisammissa myrskyissä, jotka tappavat tuhansia. Vielä pahempia vaikutuksia on tiedossa jo lähivuosikymmeninä ellei toimeen tartuta välittömästi ja tosissaan. Kestävän politiikan aika on nyt.


Kirjoittaja on Vihreiden varapuheenjohtaja