Hanna Holopainen: Irakin sisäisen vakauden kannalta keskeistä on turvallisuussektorin uudistaminen – Suomi on alueen rauhan rakentamisen ytimessä

23.11.2021

Vihreiden Hanna Holopainen piti eduskunnan täysistunnossa ryhmäpuheenvuoron 23.11. osana lähetekeskustelua. Lähetekeskustelun aiheena oli Valtioneuvoston selonteko eduskunnalle Suomen osallistumisen jatkamisesta turvallisuussektorin koulutusyhteistyössä Irakissa. Puheessaan Holopainen mainitsi, että selonteon perusteella Irakin tulevaisuuteen voidaan suhtautua varovaisen optimistisesti. 

– Irakilla on nyt ainakin periaatteessa tilaisuus edetä kohti rauhallisempia aikoja. Maa on silti hyvin epävakaa ja tarvitsee laaja-alaista ja pitkäjänteistä tukea yhteiskunnan vakauttamiseksi ja jälleenrakennuksen toteuttamiseksi. Selonteon mukaan maan tilanne saattaa myös heiketä. Sisäisen vakauden kannalta keskeistä on turvallisuussektorin uudistaminen. Sitä Suomi juuri tukee. Tässä mielessä olemme alueen rauhan rakentamisen ytimessä, Holopainen sanoi.

Holopaisen mukaan selonteko kuvaa edellistä paremmin operaation luonnetta, historiaa ja toimintaympäristöä. Kuitenkin hänen mukaansa pidempää kaarta siitä, miten Suomi on ollut mukana operaatiossa ja miltä tulevaisuus näyttää, olisi voitu avata vielä laajemminkin.

– Tärkeänä yksittäisenä asiana Vihreä ryhmä nostaa vielä esiin kriisinhallintaan osallistuneiden tuen ja kuntoutuksen tärkeyden. Nämä ammattisotilaat ja reserviläiset sekä heitä tukevat siviilit toteuttavat Suomen ulko- ja turvallisuuspolitiikan linjaa käytännössä, ja ansaitsevat siitä kiitoksen ja tuen. Samoin tukea ja kiitosta ansaitsee arvokasta työtä tekevä Suomen rauhanturvaajaliitto, Holopainen totesi.

– Vihreä eduskuntaryhmä kiittää näitä uuden ajan veteraaneja ja tukee selonteossa kerrottuja Suomen ulko-, turvallisuus- ja puolustuspolitiikan toimia, Holopainen päätti puheensa.

Lue koko puhe.