Heli Järvinen: Lisää joustoa ja koulutusta työmarkkinoille

16.10.2018

Keinotekoinen raja irtisanomisen helpottamiseen alle 10 hengen yrityksissä ei ratkaise työelämän haasteita. Vihreiden ryhmäpuheen tiedonantokeskustelussa pitänyt työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan varapuheenjohtaja Heli Järvisen mukaan kiista irtisanomislaista on osoitus, että hallitus ei välitä talous- ja työllisyysvaikutusten vähäisyydestä viedessään hankettaan läpi. Järvinen vaatii hallitusta lopettamaan piruetit eduskunnassa.

Järvisen mukaan työntekijöitä ei saa asettaa eriarvoiseen asemaan irtisanomissuojan osalta. Hallituksen omankin arvion mukaan muutoksen työllisyysvaikutukset olivat lähellä nollaa jo irtisanomislakiesityksen vanhassa muodossa. Järvisen mukaan pitäisi kiinnittää huomio toimiin, joilla on aidosti työllisyyttä parantavia vaikutuksia. 

– Olemme valmiita selkeyttämään irtisanomisen pelisääntöjä vahvistaaksemme niin työntekijän kuin yrittäjänkin oikeusturvaa, uudistamaan perhevapaat ja niiden rahoituksen sekä laajentamaan perustulokokeilua ja muuttamaan sosiaaliturvaa entistä kannustavammaksi työntekoon, Järvinen sanoi. 

Vihreät kannustaisi yrittäjiä palkkaamaan ensimmäisen ja toisen työntekijän maksamalla osan työllistymisen sivukuluista. Vihreät pitää tärkeänä myös koulutuksen lisäämistä toiselle asteelle, työpaikoille ja työttömyysjaksoille. Lisäksi Vihreät haluavat kasvattaa palkkatuen määrää, jotta yhä useampi yhdistys voi tarjota työttömille mahdollisuuksia. Niin sanottujen välityömarkkinoiden laajentaminen helpottaa työllistymistä ja antaa pitkäaikaistyöttömille arjen hallintaa sekä yhteenkuuluvuuden tunnetta.

Tällä hallituskaudella kasvokkaisten kohtaamisten määrä te-toimistoissa on vähentynyt, vaikka hallituksen kolmen kuukauden välein tapahtuvien määräaikaishaastatteluiden piti parantaa työllisyyspalveluita. Edelleen työttömistä vain reilut puolet ovat haastattelujen piirissä.

– Haluamme lopettaa te-toimistojen kaikenlaisen näennäistoiminnan ja tehdä työllisyyspalveluista aidosti työttömiä tukevia. Hallituksen tämänpäiväinen käsienpesuyritys ylittää kaikki aiemmin nähdyt piruetit ja kuperkeikat. Nyt kaivataan toimia, jotka aidosti helpottavat työttömien asemaa, Järvinen sanoo.

Lue ryhmäpuhe täällä.