Heli Järvisen ryhmäpuhe 15.12.2020

15.12.2020

90-luvun lama jätti maahamme rumat jäljet. Liian moni menetti elämäntyönsä, toimeentulonsa, terveytensä, perheensä ja toivonsa. Nyt olemme samassa tilanteessa. Tämä katala virus ja taistelu sitä vastaan on asettanut meidät vaaraan. Liian moni uhkaa jälleen menettää työnsä, terveytensä ja toivonsa.

Siksi hallituksen erityistoimia on tarvittu ripeästi, oikea-aikaisesti ja toistuvasti.

Olemme ottaneet velkaa tänä vuonna lähes 20 miljardia euroa. Ja pahasti näyttää siltä, että toimia pitää jatkaa myös ensi vuonna. Varaudumme ottamaan myös ensi vuonna lisää velkaa, mikä on aiheellisesti herättänyt huolta. Siksi jopa itselleni oli helpotus kuulla Suomen parhaiden talousasiantuntijoiden kommentit valitusta linjasta. Heidän mielestään valittu linja on oikea ja elvytys tehokasta työllisyyspolitiikkaa.

Också finländarna uppskattar hederliga insatser. De är inte intresserade av hur många tiotusen nya arbetstillfällen regeringen lovar att skapa, eller på hur många tusen arbetsplatser oppositionen överträffar regeringens mål. Här och nu är var och en intresserad av vad vi är beredda att göra för att de nuvarande jobben ska räddas.

(Myös suomalaiset arvostavat reiluja toimia. Heitä ei kiinnosta, montako kymmentä tuhatta uutta työpaikkaa hallitus lupaa luoda tai monellako tuhannella työpaikalla oppositio nokittaa hallituksen tavoitteet. Nyt ja tässä jokaista kiinnostaa se, mitä olemme valmiit tekemään, jotta nykyiset työpaikat pelastuvat.)

Ja mehän olemme valmiit tekemään paljon. Lyhyellä aikavälillä jatkamme lomautettujen oikeutta opiskella, jatkamme yrittäjien oikeutta työmarkkinatukeen ja jatkamme suojaosan korotusta 500 eurossa, jotta jokaisen työttömän kannattaa ottaa vastaan pieniäkin työtehtäviä. Pitkällä aikavälillä panostamme nuoriin, varhaiskasvatuksesta aina korkeakouluihin asti. Nuorillemme me haluamme luoda toivoa.

Vaikka veikkausvoittovarat hupenevat, järjestöjä ei ensi vuonna jätetä. (347M€) Siitä huolimatta jokaisen järjestön kannattaa kiireesti miettiä omaa rahoitustaan, sillä tulevaisuudessa tuskin pystytään yhtä mittavaan tukeen.

Tämä hallitus haluaa ottaa vakavasti viestin siitä, että lajien sukupuuttoaallot jatkuvat ja luonto köyhtyy.

Siksi rahoitus luonnonsuojeluun jatkuu ennätyskorkealla tasolla. Tulevanakin vuonna yli 100 miljoonaa korkeampana kuin hallituskauden alussa.

Sillä saamme suojeltua lisää metsiä, soita ja vesiä. Myös kävelyä ja pyöräilyä edistäviä hankkeita tuetaan ennätyksellisesti (yht.28,5 milj.). Ja lisää tarvitaan, sillä erilaisia kannustimia ympäristöystävällisiiin vaihtoehtoihin suomalaiset arvostavat. Siitä kertoo sekin, että avustukset öljylämmityksestä luopumiseen loppuivat tänä vuonna jo kesken. Onneksi niille suunnitellaan jatkoa.

Koronariisin hoitaminen on kesken. Hallitus ottaa siitä aiheutuvan iskun vastaan ja tukee kuntia vaikeassa tilanteessa. Tämä tuki on välttämätöntä, vaikkei sitä pystytäkään ohjaamaan yksi yhteen kuntien menetysten mukaan.

Jatkossakin kaikki koronaan liittyvät välittömät kustannukset korvataan täysimääräisesti niin kauan kuin tautitilanne ja hybridistrategian toimeenpano sitä edellyttävät.

Som jag sade har de ekonomiska experterna gett regeringens åtgärder sitt erkännande, men ett villkor har de ställt upp, och det är att de strukturella reformerna måste påskyndas.

(Kuten sanoin, talousasiantuntijat ovat antaneet hallituksen toimille tunnustusta, mutta yksi ehto heillä on ollut, ja se on rakenteellisten uudistusten vauhdittaminen.)

Me emme saa nyykähtää koronan hoidon alle, vaan meidän täytyy pitää huolta siitä, että saamme vanhempainvapaauudistuksen, paikallisen sopimisen sekä sosiaaliturvauudistuksen liikahtamaan eteenpäin.

Ja mitä paremmin onnistumme pitkän aikavälin kasvua tukevissa rakenteellisissa uudistuksissa, sitä vähemmän on painetta äkillisiin sopeuttamistoimiin vaikka väestömme vanhenee ja työikäisten määrä vähenee.

Myöskään ilmastonmuutos ei ole pysähtynyt viruksen jalkoihin, siksi myöskään toimet sen hidastamiseksi eivät saa pysähtyä, vaan päinvastoin. Mitä paremmin ja mitä varhemmin onnistumme siinä, sitä paremmin pystymme turvaamaan ihmisille töitä, toimeentuloa, ja sitä kautta terveyttä ja toivoa. Onneksi tätä työtä tulee kirittämään Euroopan Unionin elvytyspaketti. Sen turvin saamme vauhtiin kiertotaloutta, siirtymistä uusiutuvaan energiaan, rohkeaa suomalaista koulutusta ja innovaatioratkaisuja. Nyt jos koskaan ilmastotyötä todella kannattaa tehdä.

Me vihreät haluamme, että EU:n elvytysrahoista pitää käyttää vähintään puolet ilmastoinvestointeihin.

Me kannamme vastuuta taloudesta, mutta myös ympäristöstä ja ihmisistä. Olemme siksi hakeneet ratkaisuja, joilla ratkotaan useampaa ongelmaa yhtä aikaa: panostamalla ihmisten hyvinvointiin vahvistamme työllisyyttä ja parantamalla energiatehokkuutta vahvistamme kilpailukykyä.

Otan yhden esimerkin. Mielenterveyden häiriöiden suorat ja epäsuorat kulut ovat OECD:n mukaan Suomessa Euroopan suurimpia. Vuositasolla 11 mrd!

Jos onnistumme kääntämään tämän suunnan, säästämme isosti niin taloudessa mutta ennen kaikkea jokaisen hyvinvoinnissa. Mielenterveydestä huolehtiminen on siis mitä kovinta talous- ja työllisyyspolitiikkaa.  Ja nyt korona-aikana entistäkin tärkeämpää. Pidetään siis yhdessä huolta toisistamme, niin pidämme huolta työllisyydestä, taloudesta ja ennen kaikkea toivosta.