Henkilöstömitoitus on toteutettava hallitusti

12.02.2020

Vanhuspalveluiden henkilöstömitoitus puhuttaa, ja hyvä niin. Läpi eduskuntaryhmien hoitaja- tai henkilöstömitoituksen kannatukselle on jo pitkään löytynyt tuki. Mutta kysymys onkin siitä, kuka oikeasti on valmis ottamaan ratkaisevan askeleen ja toimimaan sen mukaan?

Uudistukseen liittyvä osaavan henkilöstön riittävyys on yksi keskeisimmistä ratkaistavista asioista. Koulutuspaikkojen lisääminen on yksi keino vastata henkilöstön puutteeseen, mutta muitakin keinoja tarvitaan.

Moniammatillisuudesta ja työntekijöiden vahvuuksien hyödyntämisestä on puhuttu jo pitkään terveydenhuollon alalla. Kannusteet toimivan työjärjestelyn luomiseen ovat nyt paremmat kuin koskaan. Nyt on mahdollista näyttää, miksi meillä on eri alojen ammattilaisia terveydenhuollossa ja miksi heitä kaikkia tarvitaan.

Ammattiryhmien palapeliä kootessa on tärkeää huomioida työntekijöiden osaaminen ja vahvuudet, jotta kaikki saavat tehdä koulutustaan vastaavaa ja itselleen mielekästä työtä. Samalla tulee miettiä, kuinka toiminta olisi mahdollisimman aktiivista ja iäkkäiden toimintakykyä tukevaa. Meidän on varmistettava, että arjen toimissa hyödynnetään myös ikääntyneen omaa toimintakykyä. On hyvä miettiä, miten ikääntyneestä tehdään toiminnan kohteen sijasta toiminnan tekijä.

Ympärivuorokautisen hoivan asumisyksiköissä on paljon merkittävää työtä, joka hautautuu muiden kiireiden alle. Esimerkiksi ulkoilun ja viriketoiminnan mahdollistamiseen voitaisiin hyödyntää hoiva-avustajien työpanosta. Meillä on vanhuksia, jotka eivät ole saaneet ulkoilla kuukausiin. Kun koko elämä on neljän seinän sisällä yhdessä rakennuksessa, on helppoa ymmärtää, miksi mahdollisuus ulkoiluun parantaa olennaisesti elämänlaatua.

Tulevaisuudessa lisäpanostuksia kaivataan myös monelle muulle hoivan ja huollon piiriin kuuluvalle ryhmälle. Meidän on mietittävä, miten kotihoidossa voidaan hyödyntää juuri moniammatillisuutta.

Kaiken kaikkiaan henkilöstömitoitus tulee toteuttaa hallitusti ja harkiten niin, ettei se vaaranna kenenkään nykyistä palveluiden tai etuuksien tasoa.