Hiilineutraali Suomi 2035 on mahdollinen

15.11.2019

Hallituksen tavoite hiilineutraaliudesta vuoteen 2035 mennessä on mahdollista saavuttaa. 

Tämä on ydinviesti sekä Ilmastopaneelin viime kuussa julkaistussa analyysissä että VTT:n tänään esittelemissä ilmastoskenaarioissa. 

Tavoite toteutuu kuitenkin vain, jos vähennämme päättäväisesti ilmastopäästöjä kaikilla sektoreilla, niin energiantuotannossa, teollisuudessa, liikenteessä, rakentamisessa kuin maataloudessa. Samaan aikaan metsiemme ja maaperämme hiilivarastoa ja -nielua on vahvistettava. 

Yksikään sektori ei voi toimia vapaamatkustajana. Jos jollain sektorilla ei tehdä riittävästi ilmastotoimia tai jos hiilinielujamme pienennetään, joudutaan muilla sektoreilla tekemään nopeammin ja enemmän.

Nyt esitellyt VTT:n ilmastoskenaariot toivat esille monia käyttökelpoisia ideoita. Turvetuotannosta vapautuneille alueille on mahdollista rakentaa aurinkovoimaa. Maataloudessa siirrytään kulutustottumusten muutosten myötä eläinperäisistä tuotteista kohti kasviproteiineja. Turvemaiden viljelyä tulee vähentää ja vapautuvaa peltoalaa metsittää. Teollisuudessa ja energiantuotannossa uuden teknologian käyttöönottoon tarvitaan lisätukia. Liikenteessä fossiilisten polttoaineiden tuista on asteittain luovuttava ja siirryttävä uusiin käyttövoimiin.

 

Skenaarioissa huomiota on herättänyt se, että Luonnonvarakeskus LUKE on päivittänyt arviotaan metsiemme kasvusta. Metsänielu on uudessa laskelmassa noin puolet pienempi kuin aiemmin arvioitu. Metsälaskelmista on käyty paljon keskustelua viime vuosina. Monien tutkijoiden tulokset ovat jo aiemmin viitanneet siihen, että laskelmissa nielun koko on yliarvioitu. 

Onkin hyvä asia, että oletuksia on nyt korjattu. Jatkossa on välttämätöntä, että näin keskeiset laskelmat tehdään laajasti tutkijoita kuunnellen ja osallistaen. 

Pienentynyt arvio hiilinielumme koosta ei kuitenkaan uhkaa mahdollisuuksiamme saavuttaa hiilineutraalius vuoteen 2035 mennessä. Uusi arvio on samassa suuruusluokassa esimerkiksi Ilmastopaneelin arvioiden kanssa. Meidän on kuitenkin tärkeää pitää kiinni hallitusohjelman kirjauksesta tehdä vahvaa ilmastopolitiikka metsäsektorilla ja kasvattaa hiilinielujamme. 

 

Erilaiset tutkimukset ja skenaariot ilmastotavoitteiden saavuttamiseksi ovat tarpeellisia ajatusten herättäjiä meille poliitikoille, kun lähdemme kirimään umpeen kuilua ilmastotavoitteiden ja toimien välillä. Tarkoituksena ei ole valita mitään skenaariota kokonaisuudessaan, vaan ottaa niistä osasia, jotka liitetään yhteen sektorikohtaisissa ohjelmissa. Vuonna 2021 valmistuvat Ilmasto- ja energiastrategia, Keskipitkän aikavälin ilmastosuunnitelma ja uusi Maankäyttösektorin ilmasto-ohjelma, jotka yhdessä kattavat kaikki päästösektorit. Ohjelmat tehdään vastaamaan tavoitetta hiilineutraaliudesta vuonna 2035. 

Pääsemme hyödyntämään tutkijoilta saatua tietoa jo ensi vuonna, kun toteutamme energiaverotuksen kokonaisuudistuksen ja karsimme ilmasto- ja ympäristöhaitallisia yritystukia.