Hoitotakuu etenee ja jonotusajat lyhenevät

17.11.2021

Tänään lähti lausuntokierrokselle esitys perusterveydenhuollon hoitotakuusta. Kyseessä on tärkeä uudistus, jolla korjataan perusterveydenhuollon pitkät odotusajat. Hoitotakuun mukaan hoidontarpeen arviointi pitää tehdä ensimmäisen yhteydenoton aikana tai viimeistään samana päivänä. Nykyisin aikaraja on kolme vuorokautta.

Vielä merkittävämpi muutos on se, että arvioinnin jälkeen ensimmäiseen hoitotapahtumaan on päästävä seitsemässä päivässä. Nykyisen hoitotakuun aikaraja on kolme kuukautta. Suun terveydenhuollon puolella nykyinen kuuden kuukauden määräaika lyhenee kolmeen kuukauteen.

Hoitotakuun aikarajat on tarkoitus saada voimaan huhtikuussa 2023 eli pian sen jälkeen, kun sote-palveluiden järjestämisvastuu on siirtynyt hyvinvointialueille. Mikäli hyvinvointialue ei itse pysty antamaan palvelua määräaikojen puitteissa, sen on hankittava palvelu muilta palveluntuottajilta. Lakimuutos tukee hyvinvointialueilla tapahtuvaa sote-uudistuksen toimeenpanoa ja tavoitteiden saavuttamista. Rakenneuudistuksen lisäksi sote-uudistus on myös palvelu-uudistus – perusterveydenhuoltoa vahvistetaan.

Hoitotakuu koskee niin fyysisiä kuin psyykkisiäkin terveysongelmia. Mielenterveyspalveluiden osalta esitys parantaa matalan kynnyksen palveluihin pääsyä. Hoitotakuun piiriin kuuluu perusterveydenhuollossa annettava ensivaiheen hoito mm. masennus- ja ahdistuneisuushäiriöiden, unettomuuden ja lievien riippuvuuksien osalta. Matalan kynnyksen mielenterveyspalvelut ja lyhyet psykososiaaliset terapiajaksot kuuluvat hoitotakuun piiriin.

Hoitotakuu ei kuitenkaan sellaisenaan toteuta terapiatakuuta ja mielenterveyspalveluiden kehittämistä on edelleen jatkettava. Alkaneella lausuntokierroksella pyydetään erikseen palautetta mielenterveyspalveluiden asemasta ja saatavuudesta. Hallituspuolueiden kesken on sovittu, että mielenterveyspalveluiden kokonaisuuteen palataan lausuntokierroksen jälkeen.

Vihreät kannattaa hoitotakuun lisäksi terapiatakuun toteuttamista. Mielenterveyden häiriöiden kanssa painiskelevia ei saa jättää ongelmiensa kanssa odottamaan. Terapiatakuu on Vihreiden pitkäaikainen tavoite, jonka eteen teemme jatkossakin töitä.