Hyvän elämän edellytykset tulee turvata myös tuleville sukupolville – sivistyksen tulee olla yhteiskunnallisen päätöksenteon keskiössä

15.03.2024

Puhumme nykyään velasta, taloustoimista ja työvoimapulasta. Puhummeko kuitenkaan riittävästi siitä, mihin yhteiskuntamme on tulevaisuudessa menossa tai siitä, mille arvoille nyky-yhteiskuntamme perustuu ja mitä pidämme tärkeänä? Entä millaisen yhteiskunnan jätämme tuleville sukupolville?

Me vihreät olemme sivistyspuolue ja meille kaikessa poliittisessa päätöksenteossa on tärkeintä ihmisten ja luonnon hyvinvointi. Näitä kahta asiaa ei kuitenkaan missään tilanteessa voida erottaa toisistaan. Eikä siihen tulisikaan pyrkiä, vaikka kulttuuriimme onkin juurtunut syvään ajatus olemassa olemisen arvojärjestyksestä, jossa on erikseen ihmiset ja luonto.

Sivistys tarkoittaa nyky-yhteiskunnassa muun muassa osallisuutta ja yhteiskunnallista vastuuta, moninaisuuden ymmärtämistä sekä toisista välittämistä ja hyvinvointia. Sivistynyt ihminen ymmärtää toimintansa vaikutukset muihin ja ympäristöön sekä kokee myötätuntoa sekä muita ihmisiä, että luontoa kohtaan.

Nykyinen elämäntapamme on täysin kestämätön. Pelätty 1,5 asteen lämpeneminen on ensimmäisen kerran toteutunut sekä kuusi yhdeksästä planeetan rajoja kuvaavaa mittaria ylitetty. Me suomalaiset olemme yksi maailman eniten kuluttavista kansoista. Me kulutamme oman laskennallisen osamme maailman luonnonvaroista loppuun jo alkuvuodesta. Esimerkiksi vuonna 2023 suomalaisten ylikulutuspäivä oli 31. maaliskuuta.

Kysymme aina, mitä muutos maksaa, mutta joskus se maksaa enemmän kuin rahassa voidaan mitata. Meidän toimintamme nyt määrittää sen, onko tulevaisuudessa mahdollisuuksia hyvään elämään. Se on jotain sellaista, jolle ei voida asettaa hintalappua.

Toimia muutoksen eteen tarvitaan niin arjen kuin sitä ohjaavan politiikan tasolla. Samalla poliittista päätöksentekoa ja sen vaikutuksia tulisi katsoa pitkällä aikavälillä. Sen sijaan, mitä jokin säästö tarkoittaa yhdessä hallituskaudessa, tulisi tarkastella säästön vaikutuksia kymmenissä vuosissa ja tulevien sukupolvien näkökulmasta, pitäen mielessä niin luonnon ja ympäristön kuin ihmisetkin.

Sivistys tulisi ottaa kaiken poliittisen päätöksenteon pohjalle ja lähtökohdaksi. Tässä ei riitä, että puhumme sivistyksestä, vaan kaiken ratkaisee se, miten toimimme. Vihreät ei ole valmis tinkimään sivistyksestä, ei ihmisten ja luonnon hyvinvoinnista eikä hyvän elämän mahdollisuuksista nyt tai tulevaisuudessa.

Me olemme tulevaisuuteen katsova puolue, joka päättäväisesti puolustaa sivistysyhteiskuntaa kaikkina aikoina.