Iiris Suomelan vappupuhe 1.5.2022

01.05.2022

Hyvä vappuväki, bästa valborgsfirare,

Edellisestä normaalista vapusta on aikaa. Kaksi edellistä vappua vietimme koronarajoitusten vuoksi etänä ja tätä vappu varjostaa Ukrainan sota.

Tätä kevättä on myös leimannut sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisten lakko. Lakon taustalla on suuri huoli Suomen suunnasta. Olemmeko me enää jatkossa maa, jossa jokainen saa tarvitsemansa avun ja hoidon?

Jatkuvasti syvenevän henkilöstöpulan myötä sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaiset joutuvat venymään päivittäin, jotta he pystyvät auttamaan ja tukemaan meitä, kun me sitä tarvitsemme. Nyt on meidän muiden aika auttaa ja tukea heitä. Meidän on pystyttävä parempaan. Meidän on pystyttävä huolehtimaan alan vetovoimasta ja siitä, että ihmiset pystyvät tekemään työtään ammattietiikkansa edellyttämällä tavalla. Tähän on vielä matkaa.

Sosiaali- ja terveydenhuollon sekä varhaiskasvatuksen henkilöstöpulan ratkaiseminen edellyttää, että näitä aloja vaivaava syvä palkkakuoppa korjataan. 

Työmarkkinaosapuolet neuvottelevat sopimukset. Poliitikkojen tehtävä on taas taata riittävä rahoitus henkilöstöpulan ratkaisemiseen. On vaikea nimetä tärkeämpää tavoitetta talouspolitiikalle kuin ihmisten hengen ja terveyden turvaaminen.

Mielestäni on tärkeää, että myös oppositiopuolueet sitoutuvat tämän ongelman ratkaisemiseen. Tämä on yhteinen, meitä kaikkia koskettava asia, johon on löydettävä ratkaisu. Poukkoilu ei kannata. Ensi keväällä käydään vaalit, eikä nyt kannata tehdä sellaisia päätöksiä, jotka saatetaan perua alle vuoden kuluttua. Siksi tarvitaan yhteiset ratkaisut sosiaali- ja terveyspalveluita sekä varhaiskasvatusta vaivaavaan henkilöstöpulaan. 

Vaikka kevät onkin ollut useiden vaikeuksien sävyttämä, olemme pystyneet edistämään monia vihreille tärkeitä tavoitteita

Me lähdimme hallitukseen pysäyttämään luontokatoa, torjumaan ilmastokriisiä ja tekemään koulutuksen kunnianpalautusta. 

Tärkeimpänä saavutuksena voidaan pitää ilmastolakia, joka on matkalla eduskuntaan. Hiilineutraaliustavoite ei ole enää pelkkä hallitusohjelman tavoite vaan lakiin kirjattu vuosiluku. Suomen päästöt käännetään selvään laskuun. Nämä ovat tärkeitä askeleita kohti kestävämpää tulevaisuutta. 

Soita ennallistetaan nyt yli kuusi kertaa enemmän kuin vielä vuonna 2019. Se on enemmän kuin koskaan aiemmin. 

Myös maksuton toinen aste on viety tällä hallituskaudella viimein maaliin. Jatkossa laki varmistaa, että koulukuraattoreita ja -psykologeja on tarpeeksi lapsia ja nuoria tukemassa.

Kaikki nämä ovat olleet meille vihreille tärkeitä tavoitteita. Nyt ne ovat todellisuutta.

Tänä vappuna on aika tavata ihmisiä ja kerääntyä yhteen. On aika purkaa rajoitusten kerryttämää riemuvajetta ja nauttia keväästä. Yhdessä olemme enemmän.

Hyvää ja turvallista vappua kaikille. Glad och trygg valborg till alla.