Pekka Haaviston vappupuhe Turussa 1.5.2019

01.05.2019

Vihreiden puheenjohtaja Pekka Haavisto piti vappupuheen Turussa 1.5.2019 klo 12.00.

Hyvät ystävät, bästa vänner!

On mukavaa viettää vappua taas täällä Turussa. Eduskuntavaalit ovat takana, on aika hengähtää kevään, opiskelijoiden ja työn juhlaan. Edessämme ovat tärkeät eurovaalit ja mahdolliset hallitustunnustelut.

Ensin on annettava vilpitön tunnustus kaikille niille, jotka myös täällä Turun seudulla panivat itsensä likoon niin ehdokkaina kuin tukiryhmäläisinä. Jokainen vaalityötä tehnyt on saanut tuntea luissaan ja ytimissään, miten kovan työn takana vaalivoitot ovat. Mutta vihreille tuli vaalivoitto! Vihreiden äänimäärä kasvoi sadallatuhannella, eduskuntaryhmän koko viidellä kansanedustajalla ja kannatusprosentti nousi kolmella.

Kiitos kaikille teille, jotka olitte mukana ehdokaslistoilla, tukiryhmissä ja yhdistyksissä. Vihreiden historiallinen vaalivoitto ei olisi ollut mahdollinen ilman teitä.

Ajattelen myös niin, että vaalivoitto ei ole vain vihreiden voitto. Se on voitto kaikille niille suomalaisille, jotka halusivat antaa äänensä ilmastonmuutoksen pysäyttämiseksi. Voitto kaikille suomalaisille, joille koulutuksen rapautuminen saa nyt riittää. Voitto eriarvoisuuden vähentämiselle tässä maassa.

Voitto Suomelle, joka sovittaa toimintansa ympäristön kantokyvyn asettamiin rajoihin. Voitto tasa-arvoisemmalle Suomelle. Ja voitto Suomelle, joka kantaa kansainvälisen vastuunsa.

Hallitustunnustelut ovat nyt käynnissä. Kun teimme Vihreiden vastauksia Antti Rinteelle, meille oli selvää, että vastauksissamme kuuluu näiden suomalaisten ääni. Niiden nuorten ääni, jotka kokevat ilmastoahdistusta ja ovat olleet maailmanlaajuisessa ilmastolakkojen liikkeessä. Niiden vähäosaisten ääni, joiden arki on yhä vaikeampaa. Niiden nuorten ääni, jotka ovat huolissaan koulutuksen puolesta. Sen viisikymppisen ääni, joka on jäänyt työttömäksi. Vanhenevan suomalaisen ääni, joka on huolissaan vanhuuden turvasta.

Nyt me teemme parhaamme ollaksemme meille osoitetun luottamuksen arvoisia – käyttämään jokainen annettu ääni hyvin ja taitavasti.

Eduskuntavaalit jäävät historiaan myös nuorten ja naisten sisäänmarssina. Eduskunnan käytävillä kulkiessaan voi vain kuvitella, miten Suomen eduskuntaan vuoden 1907 vaaleissa valitut ensimmäiset 19 naista – Miina Sillanpäästä Lucina Hagmaniin – ajattelisivat siitä, että näissä vaaleissa naiskansanedustajien lukumäärä nousi 93:een.

Nämä olivat naisten ja tasa-arvon vaalit. Tämän kaiken täytyy näkyä seuraavien vuosien politiikassa. Ja kyllä se näkyykin, jos se vain meistä on kiinni.

Bästa vänner,

Det finns många nya ansikten och ett historiskt antal kvinnor i riksdagen. Finland förändras och samtidigt förändras även riksdagen.

Det är klart att när unga och kvinnor marscherar fram, kommer bilden av politik att ändras och sättet att göra politik ändras. Det är därför man har röstat på dem och de har blivit invalda.

Den här nya sammanställningen kommer även att kräva mycket av oss alla. Vi måste försvara jämlikheten och allas rättighet att agera i politik. Låt oss inte ge makt till skuggorna ur det förgångna och dem som vill nedvärdera de nya beslutsfattarna.

Hyvät ystävät,

Eduskunnassa on paljon uusia kasvoja ja historiallisen paljon naisia. Suomi muuttuu ja samalla eduskunta muuttuu.

On selvää, että nuorten ja naisten esiinmarssin myötä kuva politiikasta muuttuu ja tapa tehdä politiikkaa muuttuu. Juuri siksi heitä on äänestetty ja heidät on valittu.

Tämä uusi asetelma vaatii meiltä kaikilta myös paljon. Tasa-arvoa ja kaikkien oikeutta toimia politiikassa täytyy puolustaa. Ei anneta valtaa menneisyyden haamuille ja niille, jotka haluavat vähätellä uusia päättäjiä.

Ympäristön, ihmisoikeuksien, tasa-arvon ja hyvinvointivaltion puolestapuhujat ottivat vaalivoiton näissä vaaleissa. Se näkyi mielestäni myös hallitustunnustelija Antti Rinteen esittämissä kysymyksissä ja tietysti nämä asiat olivat keskiössä omissa vastauksissamme. Vihreät kantaa vastuuta koko Suomesta muistaen, mitä omat äänestäjämme ovat meiltä toivoneet ja edellyttäneet.

Suomi tarvitsee reilun muutoksen ohjelman, jolla yhteiskuntamme uudistetaan vähäpäästöiseksi oikeudenmukaisella tavalla. Kenenkään kannettavaksi ei pidä sälyttää enempää kuin on kohtuullista, mutta jokaisen on tehtävä osansa.

Ilmastotavoitteet ovat myös asia, josta me emme tule tinkimään. Elämän jatkuminen maapallolla, hyvinvointimme, taloutemme on kokonaan riippuvainen ympäristöstämme. Kahdeksan puoluetta on sitoutunut tavoitteeseen pysäyttää ilmaston lämpeneminen 1,5 asteeseen. Uskon, että keinoista on mahdollista päästä yhteisymmärrykseen.

Viime päivinä on puhuttu paljon Kemiin suunnitteilla olevasta sellutehtaasta. Kaikki ymmärtävät, että uudet työpaikat ovat aina myönteinen asia. Mutta nyt on oikea hetki pysähtyä myös miettimään, miten metsäteollisuus varmistaa, että Suomi pysyy ilmastotavoitteissaan ja miten luonnon monimuotoisuus turvataan. Tähän ei saada vastausta, ellei Suomen metsäteollisuus kokonaisuudessaan ota haastetta vastaan. Hiilinieluista on pidettävä huolta, hiilijalanjälkeä vähennettävä ja suunnan oltava kohti jalostusasteeltaan entistä korkeampia tuotteita. Puurakentaminen on saatava uudelleen kunniaan.

Hyvät ystävät,

Vappuna on tärkeää sanoa myös pari sanaa työstä ja koulutuksesta. Me vihreät puhuimme koko viime kauden koulutusleikkauksia vastaan. Olemme aina uskoneet, että Suomi pärjää parhaiten korkealla osaamisella. Tarvitsemme tukea koulupudokkaille ja lisärahaa kaikille koulutusasteille.

Olin vaalien alla iloinen siitä, että niin moni toivoi lisää panostuksia myös jatkuvaan oppimiseen. Ehkä voisimme tehdä jatkuvasta oppimisesta koulutuksen neljännen asteen. Nostaa sen yhtä tärkeäksi osaksi koulutusjärjestelmäämme kuin muutkin koulutusasteet. Työikäisten mahdollisuuksia päivittää osaamistaan pitäisi parantaa nykyisestä huomattavasti. Koko työuran aikaisesta uuden oppimisesta pitää tehdä uusi normaali.

Tämä on myös kaikkein tehokkainta työllisyyspolitiikkaa, vaikka se hivenen hitaasti vaikuttaakin. Monet ympäristölle haitalliset tuet on todettu Suomen kilpailukyvyn kannalta haitallisiksi. Tästä ETLA julkaisi raporttinsa juuri pari päivää sitten. Toivon, että aika on kypsä sille, että ohjaisimme rahaa saastuttamisen tukemisesta osaamisen kehittämiseen.

Annamme hallitustunnustelijalle nyt työrauhan koota enemmistö, jonka hän uskoo voivan viedä Suomea eteenpäin. Vihreiden tavoite on tietysti selvä. Haluamme Suomeen kestävän kehityksen hallituksen, joka kantaa vastuunsa niin kotimaassa kuin kansainvälisesti. Uskon, että nyt on sellaisen hallituksen aika. Kestävän kehityksen hallitus turvaisi ympäristön tilan, loisi pohjaa tulevaisuuden hyvinvoinnille ja edistäisi tasa-arvoa koko yhteiskunnassa.

Kompassisuuntamme on selvä. Äänestäjien enemmistö on antanut luottamuksensa Suomelle, joka huolehtii ympäristöstään, koulutuksestaan, ihmisoikeuksistaan ja kansainvälisestä yhteistyöstä. Sellainen Suomi voi olla edelläkävijä, kokoaan suurempi Suomi.

Näiden tärkeiden arvovalintojen täytyy johtaa Suomen kehitystä myös tulevaisuudessa. Sellaista Suomea me vihreät haluamme olla mukana rakentamassa.

Lopuksi vielä sananen eurovaaleista. Ilmasto, ympäristö ja koulutus tulevat olemaan esillä niissä. Suomi, Eurooppa ja maailma tarvitsevat vahvaa EU:ta, joka pystyy vastaamaan ilmastonmuutoksen, luonnon monimuotoisuuden hupenemiseen ja teknologisen kehityksen mukanaan tuomiin kysymyksiin.

Hyvällä eurovaalituloksella voimme tukea Euroopan laajuista siirtymää kohti kestävää tulevaisuutta. Siksi olen erityisen iloinen, että viikonloppuna nimesimme kaksi vihreää komissaariehdokasta – Heidi Hautalan ja Ville Niinistön. Heillä molemmilla on selkeä visio siitä, mihin suuntaan Eurooppaa pitää viedä. Haluankin näillä sanoilla kannustaa kaikkia lähtemään innolla tekemään eurovaalityötä, jotta muutoksen tuuli puhaltaa Suomen lisäksi koko Euroopassa.

Kiitos!