Inka Hopsu: Kehitysyhteistyötä, humanitaarista apua ja rauhantyötä tarvitaan rinnakkain pitkittyneissä konflikteissa

14.09.2021

Vihreiden kansanedustaja Inka Hopsu piti ryhmäpuheen eduskunnan täysistunnossa 14.9.2021 osana Suomen kehityspoliittisen selonteon käsittelyä. Puheessaan Hopsu painotti, että Ilmastonmuutoksen ja luontokadon tuomat ongelmat elinoloihin kärjistyvät yhä nopeammin, jos päästövähennyksiin ja sopeutumistoimiin ei pian tartuta kaikkialla.

– Pakolaisia on maailmalla enemmän kuin koskaan ja yli 44 000 joutuu jättämään kotinsa päivittäin. Koronapandemia on ensimmäistä kertaa sitten 1990-luvun alun johtanut inhimillisen kehityksen taantumiseen, koulunkäynti on estynyt yli 400 miljoonalta lapselta kokonaan, Hopsu sanoi.

Hopsun mukaan kansalaisyhteiskunnan tärkeä rooli juurikin tässä työssä nähdään ja sitä myötä sitoudutaan järjestöjen rahoituksen kasvattamiseen.

– Naisten oikeuksien, varsinkin seksuaaliterveyden ja -oikeuksien, vastustus on kasvanut maailmalla. Onkin erittäin tärkeää, että selonteossa sitoudutaan jatkamaan naisiin ja tyttöihin keskittyviä erityistoimia, Hopsu sanoi.

Hopsun mukaan kriisit, sodat ja konfliktit haastavat kehitystä syvimmin.

– Kehitysyhteistyön, humanitaarisen avun ja rauhantyön nk. ”kolmoisneksus” on äärimmäisen ajankohtainen.  Pitkittyneissä konflikteissa tarvitaan usein kaikkia kolmea työmuotoa rinnakkain, toisiaan täydentämään. Afganistanin kriisi tuo hyvin näkyväksi, kuinka riskeerattuna on niin ihmisoikeuksien toteutuminen, köyhyyden poistaminen kuin demokratiakehitys, Hopsu sanoi.

– Merkittävin puute selonteossa on se, ettei se vielä linjaa hallitusohjelmassa sovitusta tiekartasta kehitysyhteistyörahoituksen nostamisesta 0,7 % tasolle BKTL:stä, vaan ainoastaan tavoitevuoden 2030, Hopsu sanoi.

– Jatkossa tulee entistä tarkemmin tarkastella myös kehitys- ja kauppapolitiikan välistä johdonmukaisuutta. Kehityspolitiikassa kansainvälisen oikeuden sekä perus- ja ihmisoikeuksien toteutuminen ovat olleet jo pitkään työn lähtökohtia. Selonteko painottaa vastuutamme myös pakolaiskriiseissä, niiden ehkäisyssä ja niissä auttamisessa, Hopsu päätti puheensa.

 

Lue koko Inka Hopsun ryhmäpuhe täältä: https://www.vihreat.fi/ajankohtaista/inka-hopsun-ryhmapuhe-14-9-2021