Intersukupuolisten lasten oikeudet on turvattava

28.06.2021

Suomessa syntyy vuosittain arviolta 250–850 lasta, joiden sukuelimet, hormonit tai kromosomit eivät ole tyypilliset joko mies- tai naissukupuolelle. YK:n arvioiden mukaan jopa 1,7 prosenttia väestöstä on intersukupuolisia. Usein lapsen sukupuolipiirteitä muokataan jo varhain, jotta ne edustaisivat selkeästi tiettyä sukupuolta.

Käytännössä kyse on pienten lasten sukuelinkirurgiasta ja hormonihoidoista, jotka eivät ole lapsen terveyden kannalta välttämättömiä, vaan puhtaasti kosmeettisia. Päätöksen toimenpiteistä tekevät vanhemmat, monesti lääkärin suosituksesta. 

Päätöksen sukupuolesta tekevät siis muut jo ennen kuin lapsi on riittävän vanha ilmaisemaan omaa tahtoaan. Vanhemmat ajattelevat varmasti vain lapsen parasta, mutta näin oikeus keholliseen itsemääräämiseen, koskemattomuuteen ja omaksi kokemansa sukupuolen ilmaisuun ei toteudu.

Toimenpiteitä tulisi lykätä siihen asti, kunnes lapsi pystyy antamaan tietoon perustuvan suostumuksensa. Tarvitaan lakimuutos, joka velvoittaa kunnioittamaan lapsen tahtoa ja kieltää varhaiset sukupuoleen liittyvät lääketieteelliset toimenpiteet, jotka eivät ole terveyden kannalta välttämättömiä. 

Intersukupuolisten oikeudet tulee vahvistaa myös lainsäädännössä ensi tilassa. Kansainväliset esimerkit osoittavat, että terveydenhuollon henkilökunnalle annettavat suositukset eivät johda intersukupuolisten lasten sukupuolipiirteitä muokkaavan kirurgian vähenemiseen. Lapset tarvitsevat asiassa lain suojan.

Kaikkien sukupuolivähemmistöihin kuuluvien lasten ja nuorten kannalta on oleellista, että juridisen omaehtoinen sukupuolen vahvistaminen on mahdollista myös alaikäisille. Syntymässä muiden määrittelemä sukupuoli ei saa nousta esteeksi lapsen tai nuoren hyvinvoinnille ja terveydelle. Siksi translain uudistuksessa on oltava nyt tarkkana, jotta myös intersukupuolisten lasten oikeudet huomioidaan.

Kyse ei ole pienen ryhmän marginaalisesta asiasta, vaan perustavanlaatuisista ihmisoikeuksista. YK:n Lapsen oikeuksien sopimus korostaa lapsen edun ensisijaisuutta. Pienille lapsille tehdyt tarpeettomat leikkaukset eivät ole lapsen etu.