Noora Koponen: Ihmisoikeuspoliittinen selonteko on merkittävä askel yhdenvertaisuuden toteutumisen edistämisessä

16.02.2022

Vihreiden kansanedustaja Noora Koponen piti ryhmäpuheen eduskunnan täysistunnossa 16.2.2022, jossa käytiin lähetekeskustelu valtioneuvoston ihmisoikeuspoliittisesta selonteosta. Puheessaan Koponen painotti, että selonteko on merkittävä askel yhdenvertaisuuden, tasa-arvon ja osallistumisoikeuksien toteutumisen edistämisessä.

– Ohjelma painottaa erityisesti naisten, saamelaisten, vammaisten henkilöiden sekä seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen oikeuksia. Se painottaa kestävän kehityksen tärkeyttä, ilmastonmuutoksen hillintää ja luonnon monimuotoisuuden puolustamista. Ja se painottaa tiedonvälityksen merkitystä ja saavutettavuutta perus- ja ihmisoikeuksien näkokulmasta, Koponen sanoi.

Koposen mukaan Vihreät ovat sitoutuneet edistämään ihmisoikeuksien toteutumista.

– Olemme sitoutuneet huolehtimaan siitä, että joka ikinen lapsi saa oikeuden oppia, oikeuden turvalliseen lapsuuteen, oikeuden omaan perheeseen, Ja oikeuden tulevaisuuteen, jossa on hyvä elää. Me olemme sitoutuneet huolehtimaan siitä, että ihminen, joka tarvitsee tukea arkeensa ollakseen yhdenvertainen, sitä myös saa, Koponen painotti.

Koposen mukaan ihmisoikeudet ovat läsnä esimerkiksi silloin, kun torjutaan ilmastonmuutosta, puhutaan saamelaisten oikeuksista, turvataan jokaisen lapsen oikeutta oppia ja jokaisen ihmisen oikeutta omaan kotiin.

– Ihmisoikeudet ovat läsnä jokaisessa ihmisessä, ja jokaisen arvo ansaitsee sen, että ne myös toteutuvat, Koponen päätti puheensa.

Lue koko puhe.